Giáo án tiếng việt 4 tuần 16 bài tập làm văn luyện tập miêu tả đồ vật

3 419 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2015, 08:46

.. .bài văn miêu tả đồ vật hoàn chỉnh b) Hướng dẫn viết * Tìm hiểu - Gọi HS đọc đề - Gọi HS đọc gợi ý -1 HS đọc thành tiếng - Gọi HS đọc lại dàn ý -1 HS đọc thành tiếng * Xây dựng... nhận xét chung Củng cố, dặn dò - Nhận xét chung làm HS - Dặn HS cảm thấy chưa tốt nhà viết lại nộp vào tiết học sau - Chuẩn bị Đoạn văn văn miêu tả đồ vật - Nhận xét tiết học ... dàn ý + Em chọn cách mở nào? Đọc mở em + HS trình bày: mở trực tiếp - Gọi HS đọc phần thân mở gián tiếp + Em chọn kết theo hướng nào? Hãy đọc phần -1 HS đọc kết em + HS trình bày: kết mở rộng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 4 tuần 16 bài tập làm văn luyện tập miêu tả đồ vật , Giáo án tiếng việt 4 tuần 16 bài tập làm văn luyện tập miêu tả đồ vật , Giáo án tiếng việt 4 tuần 16 bài tập làm văn luyện tập miêu tả đồ vật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn