Giáo án tiếng việt 4 tuần 16 bài tập làm văn luyện tập giới thiệu địa phương

5 393 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2015, 08:46

... hội địa phương b) Hướng dẫn làm tập Bài - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc thành tiếng - Gọi HS đọc tập đọc Kéo co - HS đọc thành tiếng - Hỏi: + Bài “Kéo co” giới thiệu trò chơi + Bài văn giới thiệu. .. co địa phương nào? làng Hữu Trấp , huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh làng Tích Sơn thị xã Vĩnh Yên, - Hướng dẫn HS thực yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc - GV nhắc HS giới thiệu lời để - HS ngồi bàn giới thiệu, ... dịp thăm địa phương b) Kể nhóm - Yêu cầu HS kể nhóm HS GV giúp đỡ, hướng dẫn nhóm + Các em cần giới thiệu rõ quê Ở đâu? Có trò chơi, lễ hội gì? Lễ hội để lại cho em ấn tượng gì? c) Giới thiệu trước
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 4 tuần 16 bài tập làm văn luyện tập giới thiệu địa phương , Giáo án tiếng việt 4 tuần 16 bài tập làm văn luyện tập giới thiệu địa phương , Giáo án tiếng việt 4 tuần 16 bài tập làm văn luyện tập giới thiệu địa phương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn