Giáo án tiếng việt 4 tuần 16 bài tập đọc trong quán ăn ba cá bống

2 304 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2015, 08:46

...- Gv đọc mẫu - Hs ý nghe gv đọc mẫu c, Tìm hiểu - Bu-ra-ti-nô cần moi bí mật lão Ba- - Cần biết kho báu đâu ra -ba? - Chú bé gỗ làm cách để buộc lão - Hs nêu Ba- ra -ba phải nói điều... Bu-ra-ti-nô thông d, Luyện đọc diễn cảm: minh - Gv giúp hs tìm giọng đọc phù hợp - Tổ chức cho hs luyện đọc diễn cảm - Hs luyện đọc diễn cảm - Nhận xét - Hs tham gia thi đọc diễn cảm 3, Củng cố,... Ba- ra -ba phải nói điều bí mật? - Chú bé gỗ gặp điều nguy hiểm - Ba- ra -ba ném bình xuống sàn vỡ tan Thừa thoát thân nào? dịp bọn ác đáng há mồm ngạc nhiên, bé lao - Tìm hình ảnh chi tiết truyện em
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 4 tuần 16 bài tập đọc trong quán ăn ba cá bống , Giáo án tiếng việt 4 tuần 16 bài tập đọc trong quán ăn ba cá bống , Giáo án tiếng việt 4 tuần 16 bài tập đọc trong quán ăn ba cá bống

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn