Giáo án tiếng việt 4 tuần 14 bài tập làm văn thế nào là miêu tả

3 664 3
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2015, 21:14

Giáo án Tiếng việt 4TẬP LÀM VĂNTHẾ NÀO LÀ VĂN MIÊU TẢ?I/ Mục đích - yêu cầu:1. Hiểu được thế nào là miêu tả2. Bước đầu viết được một đoạn văn miêu tả.II. Đồ dùng dạy - học:- G: SGK.- HS: VBT, vở ô liIII. Các hoạt động dạy – học:Nội dungA. Kiểm tra bài cũ:Các thức tiến hành(5’)-G: nêu yêu cầu.- Kể lại 1 câu chuyện theo 1 trong 4 đề tài- H: kể(BT2) ở tiết TLV trước.- H +G: nhận xét, đánh giá(1H)B. Bài mới1. Giới thiệu bài(2’)2. Nhận xét.(12’)- G: giới thiệu-ghi bảng.- Bài 1: Đoạn văn sau miêu tả những sự- H: đọc yêu cầu nội dung bàivật nào?lớp đọc thầm- phát biểu ý kiến- H+G: Nhận xét.(2H) - Bài 2: Viết vào vở những điều em hình- H: Đọc yêu cầu của bài.dung được về các sự vật...- Phát biểu cho các nhóm.- H: Thảo luận theo nhóm.(1H)(4N)Đại diện trình bày kết quả.- H+G: nhận xét, chốt lời giải đúng.- H: Đọc lại bảng kếtquả đúng- Bài 3: Qua những nét miêu tả trên, emthấy tác giả đã quan sát sự vật bằng nhữnggiác quan nào?- H: Đọc yêu cầu của bài- G: Gợi ý- H: Trả lời.(3H)- H+G: nhận xét, chốt ý.* Ghi nhớ: (SGK-tr.140)3. Hướng dẫn luyện tập.(1H)18p- H: đọc(3H)- Bài 1: Tìm những câu văn miêu tả trong- H: đọc yêu cầu.truyện “ Chú Đất Nung”(1H)Lớp đọc thầm bài- làm vào vở.- G: phát biểu cho 3H- H: trình bày phiếu- Bài 2: Em thích những hình ảnh nào- H+G: Nhận xét.trong đoạn trích dưới đây? Viết lại 1,2- H: Đọc yêu câu của bài.miêu tả...- G: gợi ý- H: làm vào vở- nêu miệng4. Củng cố, dặn dò.3p- H+G: nhận xét.(3H)(1H)(3H) - “Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật”- G: Nhận xét tiết học. Dặn dò H.- H: Chuẩn bị bài sau. ... (1H) 18p - H: đọc (3H) - Bài 1: Tìm câu văn miêu tả - H: đọc yêu cầu truyện “ Chú Đất Nung” (1H) Lớp đọc thầm bài- làm vào - G: phát biểu cho 3H - H: trình bày phiếu - Bài 2: Em thích hình ảnh... kếtquả - Bài 3: Qua nét miêu tả trên, em thấy tác giả quan sát vật giác quan nào? - H: Đọc yêu cầu - G: Gợi ý - H: Trả lời (3H) - H+G: nhận xét, chốt ý * Ghi nhớ: (SGK-tr. 140 ) Hướng dẫn luyện tập. .. trích đây? Viết lại 1,2 - H: Đọc yêu câu miêu tả - G: gợi ý - H: làm vào vở- nêu miệng Củng cố, dặn dò 3p - H+G: nhận xét (3H) (1H) (3H) - “Cấu tạo văn miêu tả đồ vật” - G: Nhận xét tiết học Dặn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 4 tuần 14 bài tập làm văn thế nào là miêu tả , Giáo án tiếng việt 4 tuần 14 bài tập làm văn thế nào là miêu tả , Giáo án tiếng việt 4 tuần 14 bài tập làm văn thế nào là miêu tả

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn