Giáo án tiếng việt 4 tuần 14 bài kể chuyện búp bê của ai

2 2,821 12
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2015, 21:14

... nêu yêu cầu Bài 2: Kể lại câu chuyện lời kể - hs kể mẫu đoạn đầu búp bê - Hs thực hành kể theo cặp - Gv lưu ý :Kể theo lời búp bê nhập vai - Hs thi kể trước lớp búp bê để kể lại câu chuyện, nói... cầu - Nhận xét,bình chọn bạn kể chuyện hay - Hs thi kể phần kết câu chuyện Bài 3 :Kể phần kết câu chuyệnvới tình - Nhận xét phần kể học sinh 3, Củng cố, dặn dò:2’ - Câu chuyện muốn nói với em điều...bằngtranh tranh c/ Hướng dẫn học sinh kể chuyện: - Hs nêu yêu cầu Bài 1: Tìm lời thuyết minh cho tranh: - Hs trao đổi theo cặp tìm lời thuyết - Gv gắn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 4 tuần 14 bài kể chuyện búp bê của ai , Giáo án tiếng việt 4 tuần 14 bài kể chuyện búp bê của ai , Giáo án tiếng việt 4 tuần 14 bài kể chuyện búp bê của ai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn