Giáo án tiếng việt 4 tuần 13 bài kể chuyện kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

4 1,138 9
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2015, 21:14

... đến người xung quanh b Hướng dẫn kể chuyện: * Tìm hiểu đề bài: -2 HS đọc thành tiếng -Gọi HS đọc đề -Phân tích đề bài: dùng phấn màu gạch chân từ: chứng kiến, tham gia, kiên trì, vượt khó, -Gọi...-Nhận xét HS kể chuyện, HS đặt câu hỏi cho điểm HS Bài mới: a Giới thiệu bài: Tiết kể chuyện lần trước, em nghe, kể người có ý chí, nghị lực vươn lên sống Hôm nay, em kể truyện người có... ý bảng phụ -Yêu cầu HS kể chuyện theo cặp GV giúp đỡ em yếu -1 HS đọc thành tiếng -2 HS ngồi bàn trao đổi, kể chuyện * Kể trước lớp: -Tổ chức cho HS thi kể -5 HS thi kể trao đổi với bạn ý -Gv
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 4 tuần 13 bài kể chuyện kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia , Giáo án tiếng việt 4 tuần 13 bài kể chuyện kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia , Giáo án tiếng việt 4 tuần 13 bài kể chuyện kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn