Giáo án tiếng việt 4 tuần 11 bài tập làm văn luyện tập trao đổi ý kiến với người thân

6 712 2
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2015, 09:58

...2 Bài mới: a.Giới thiệu bài: -Ở tuần em luyện tập trao đổi ý kiến với người thân việc muốn học thêm môn khiếu Hôm nay, em luyện tập, trao đổi gương có ý chí, nghị lực vươn... tiếng +Cuộc trao đổi diễn em với người thân gia đình: bố mẹ, ông bà, anh , chị, em +Trao đổi nội dung gì? +Trao đổi người có ý chí vươn +Khi trao đổi cần ý điều gì? lên +Khi trao đổi cần ý nội dung... chuyện với chị hai chị em trò chuyện phòng -2 HS chọn trao đổi -GV trao đổi cặp HS gặp khó khăn Thống ý kiến cách trao đổi -Trao đổi trước lớp Từng HS nhận xét bổ sung cho -Viết nhanh tiêu chí đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 4 tuần 11 bài tập làm văn luyện tập trao đổi ý kiến với người thân , Giáo án tiếng việt 4 tuần 11 bài tập làm văn luyện tập trao đổi ý kiến với người thân , Giáo án tiếng việt 4 tuần 11 bài tập làm văn luyện tập trao đổi ý kiến với người thân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn