Giáo án tiếng việt 4 tuần 11 bài tập đọc ông trạng thả diều

7 956 5
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2015, 09:58

... hỏi: đỗ trạng nguyên năm 13 tuổi Ông nhỏ +Vì bé Hiền gọi Ông trạng thả mà có tài diều ? *Câu có chí nên nói lên Nguyễn Hiền -Yêu cầu HS đọc câu hỏi 4: HS trao đổi trả nhỏ mà có chí hướng, ông lời... luyện đọc tìm hiểu bài: - em đọc ton bi * Luyện đọc: -HS nối tiếp đọc theo trình tự +Đoạn 1:Vào đời vua … đến làm diều để chơi -Yêu cầu HS tiếp nối đọc đoạn +Đoạn 2: lên sáu tuổi … đến chơi diều. .. chơi diều +Những chi tiết nói lên tư chất thông minh + Nói lên tư chất thông minh của Nguyễn Hiền? Nguyễn Hiền - HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm trả lời câu hỏi - Tóm ý đoạn 1,2 -Yêu cầu HS đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 4 tuần 11 bài tập đọc ông trạng thả diều , Giáo án tiếng việt 4 tuần 11 bài tập đọc ông trạng thả diều , Giáo án tiếng việt 4 tuần 11 bài tập đọc ông trạng thả diều

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn