Giáo án tiếng việt 4 tuần 9 bài kể chuyện kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

4 2,357 8
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2015, 09:58

... mở đầu câu chuyện thứ nhất, dùng đại từ em * Kể trước lớp: -Tổ chức cho HS thi kể -7 HS tham gia kể chuyện -Mỗi HS kể GV ghi nhanh lên bảng tên HS , tên truyện, ước mơ truyện -Sau HS kể, GV yêu... trò KTBC: -Gọi HS lên bảng kể câu chuyện nghe, đọc -3 HS lên bảng kể ước mơ -Hỏi HS lớp ý nghĩa câu chuyện bạn vừa kể -Nhận xét cho điểm HS Bài mới: a Giới thiệu bài: -Kiểm tra việc HS chuẩn... xét bạn kể theo tiêu chí nêu -Nhận xét nội dung truyện lời kể tiết trước -Nhận xét, cho điểm HS Củng cố –dặn dò: -Dặn HS nhà viết lại câu chuyện bạn vừa kể mà em cho hay chuẩn bị kể chuyện Bàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 4 tuần 9 bài kể chuyện kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia , Giáo án tiếng việt 4 tuần 9 bài kể chuyện kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia , Giáo án tiếng việt 4 tuần 9 bài kể chuyện kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn