Giáo án tiếng việt 4 tuần 8 bài tập làm văn luyện tập phát triển câu chuyện

3 557 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2015, 09:58

... trích Ở Vương quốc Tương Lai kể lại câu chuyện theo trỡnh tự thời gian 1em đọc yc bt BT 2/ 84 Tỡm hiểu ND yc KC theo nhúm 3em thi kc, lớp nx HS đọc yc bt BT 3/ 84 a)Về trỡnh tự xếp cỏc việc: cú thể...đôi cách vào việc sáng chế trái đất Hs trao đổi cặp C2: Hai bạn nhỏ rủ đến thăm công xưởng xanh Nhỡn thấy em mang mỏy... lại b)Từ ngữ nối đọan với đọan thay đổi: Theo cỏch kể Mở đầu đ 1: Trước hết, bạn rủ đến thăm HS làm miệng công xưởng xanh Mở đầu đ 2: Rời công xưởng xanh, Tin-Tin MiTin đến khu vườn kỡ diệu Theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 4 tuần 8 bài tập làm văn luyện tập phát triển câu chuyện , Giáo án tiếng việt 4 tuần 8 bài tập làm văn luyện tập phát triển câu chuyện , Giáo án tiếng việt 4 tuần 8 bài tập làm văn luyện tập phát triển câu chuyện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn