Giáo án tiếng việt 4 tuần 8 bài tập đọc nếu chúng mình có phép lạ

2 300 2
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2015, 09:58

... HDHS tìm giọng đọc - HS nối tiếp đọc - HDHS đọc diến cảm khổ thơ 1 ,4 - Thi đọc diễn cảm - HTL thơ Củng cố- dặn dò :3’ - Thi HTL thơ ? Nêu ý nghĩa thơ? HTL thơ , CB bài: Đôi giày ba - Bài thơ nói... đất không mùa đông - Khổ 4: Các bạn ước mơ không đạn bom, ? Bài thơ nói lên điều gì? ? Em thích ước mơ đạn bom thành trái ngon chứa toàn kẹo bi tròn thơ ? - HS nêu * HDHS đọc diễn cảm HTL - Hs trả... Nêu ý nghĩa thơ? HTL thơ , CB bài: Đôi giày ba - Bài thơ nói ước mơ bạn nhỏ ta màu xanh muốn có phép lạ để làm cho TG tốt đẹp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 4 tuần 8 bài tập đọc nếu chúng mình có phép lạ , Giáo án tiếng việt 4 tuần 8 bài tập đọc nếu chúng mình có phép lạ , Giáo án tiếng việt 4 tuần 8 bài tập đọc nếu chúng mình có phép lạ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn