Giáo án tiếng việt 4 tuần 8 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe, đã đọc

2 348 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2015, 09:58

... sinh đọc đề - Giáo viên gạch chân TN quan trọng - học sinh nối tiếp đọc gợi ý SGK đề - Học sinh đọc thầm gợi ý Học sinh kể chuyện học - Chinh phục thiên nhiên, nghề nghiệp ? Em chọn kể chuyện. .. tên chuyện em lựa chọn? - Phải kể có đầu có cuối, đủ phần: Mở - Học sinh đọc thầm gợi ý 2,3 đầu, diễn biến, kết thúc - Kể xong câu chuyện, cần trao đổi với bạn nội dung, ý nghĩa câu chuyện - Chuyện. .. dài kể chọn kể 1,2 đoạn b) Học sinh thực hành KC, trao đổi ý nghĩa câu chuyện: - Thi KC trước lớp trao đổi ND, ý nghĩa chuyện Củng cố, dặn dò :2’ - Nhận xét tiết học - Kể lại câu chuyện: CB tuần
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 4 tuần 8 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe, đã đọc , Giáo án tiếng việt 4 tuần 8 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe, đã đọc , Giáo án tiếng việt 4 tuần 8 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe, đã đọc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn