Bài giảng tiếng việt 4 tuần 8 bài tập đọc đôi giày ba ta màu xanh

28 486 1
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2015, 09:56

Bài: ĐÔI GIÀY BATAMÀU XANHTaiLieu.VN1 Kiểm tra bài cũTaiLieu.VN2 TaiLieu.VN3 Kiểm tra bài cũ- Đọc nối tiếp các khổ thơ trong bài “Nếu chúng mình có phép lạ”.- Em thích nhất ước mơ nào của các bạn nhỏ trong bài? Giải thích vì sao?TaiLieu.VN4 Tập đọc(Hàng Chức Nguyên)Đôi giày ba ta màu xanhTaiLieu.VN5 TaiLieu.VNQuan sát tranh6 Đôi giày ba ta màu xanhNgày còn bé, có lần tôi đã thấy anh họ tôi đi đôi giày ba ta màu xanh nước biển. Chaoôi! Đôi giày mới đẹp làm sao! Cổ giày ôm sát chân. Thân giày làm bằng vải cứng, dángthon thả, màu vải như màu da trời những ngày thu. Phần thân giày gần sát cổ có hai hàngkhuy dập và luồn một sợi dây trắng nhỏ vắt ngang. Tôi tưởng tượng nếu mang nó vàochắc bước đi sẽ nhẹ và nhanh hơn, tôi sẽ chạy trên những con đường đất mịn trong làngtrước cái nhìn thèm muốn của các bạn tôi...Sau này làm công tác Đội ở một phường, có lần tôi phải vận động Lái, một cậu bé langthang, đi học. Tôi đã theo Lái trên khắp các đường phố. Một lần, tôi bắt gặp cậu ngẩnngơ nhìn theo đôi giày ba ta màu xanh của một cậu bé đang dạo chơi. Hoá ra trẻ con thờinào cũng giống nhau. Tôi quyết định chọn đôi giày ba ta màu xanh để thưởng cho Láitrong buổi đầu cậu tới lớp. Hôm nhận giày tay Lái run run, môi cậu mấp máy, mắt hếtnhìn đôi giày, lại nhìn xuống đôi bàn chân mình đang ngọ nguậy dưới đất. Lúc ra khỏilớp, Lái cột hai chiếc giày vào nhau, đeo vào cổ nhảy tưng tưng.Theo HÀNG CHỨC NGUYÊNTaiLieu.VN7 1. Luyện đọcTìm từ (tiếng) khó đọc?- có lần, làm sao, khuy dập, luồn, Lái, runrun.TaiLieu.VN8 Đôi giày ba ta màu xanhNgày còn bé, có lần tôi đã thấy anh họ tôi đi đôi giày ba ta màu xanh nước biển. Chaoôi! Đôi giày mới đẹp làm sao! Cổ giày ôm sát chân. Thân giày làm bằng vải cứng, dángthon thả, màu vải như màu da trời những ngày thu. Phần thân giày, gần sát cổ có haihàng khuy dập và luồn một sợi dây trắng nhỏ vắt ngang. Tôi tưởng tượng nếu mang nóvào chắc bước đi sẽ nhẹ và nhanh hơn, tôi sẽ chạy trên những con đường đất mịn tronglàng trước cái nhìn thèm muốn của các bạn tôi...Sau này làm công tác Đội ở một phường, có lần tôi phải vận động Lái, một cậu bé langthang, đi học. Tôi đã theo Lái trên khắp các đường phố. Một lần, tôi bắt gặp cậu ngẩnngơ nhìn theo đôi giày ba ta màu xanh của một cậu bé đang dạo chơi. Hoá ra trẻ con thờinào cũng giống nhau. Tôi quyết định chọn đôi giày ba ta màu xanh để thưởng cho Láitrong buổi đầu cậu tới lớp. Hôm nhận giày tay Lái run run, môi cậu mấp máy, mắt hếtnhìn đôi giày, lại nhìn xuống đôi bàn chân mình đang ngọ nguậy dưới đất. Lúc ra khỏilớp, Lái cột hai chiếc giày vào nhau, đeo vào cổ nhảy tưng tưng.Theo HÀNG CHỨC NGUYÊNTaiLieu.VN9 1. Luyện đọcTìm câu khó đọc?- Tôi tưởng tượng nếu mang nó vào chắc bước đisẽ nhẹ và nhanh hơn, tôi sẽ chạy trên những conđường đất mịn trong làng trước cái nhìn thèm muốncủa các bạn tôi...TaiLieu.VN10 1. Luyện đọcTìm câu khó đọc?- Tôi tưởng tượng nếu mang nó vào chắcbước đi sẽ nhẹ và nhanh hơn, tôi sẽ chạy trênnhững con đường đất mịn trong làng trước cáinhìn thèm muốn của các bạn tôi...TaiLieu.VN11 Đôi giày ba ta màu xanhNgày còn bé, có lần tôi đã thấy anh họ tôi đi đôi giày ba ta màu xanh nước biển. Chaoôi! Đôi giày mới đẹp làm sao! Cổ giày ôm sát chân. Thân giày làm bằng vải cứng, dángthon thả, màu vải như màu da trời những ngày thu. Phần thân giày gần sát cổ có hai hàngkhuy dập và luồn một sợi dây trắng nhỏ vắt ngang. Tôi tưởng tượng nếu mang nó vàochắc bước đi sẽ nhẹ và nhanh hơn, tôi sẽ chạy trên những con đường đất mịn trong làngtrước cái nhìn thèm muốn của các bạn tôi...Sau này làm công tác Đội ở một phường, có lần tôi phải vận động Lái, một cậu bé langthang, đi học. Tôi đã theo Lái trên khắp các đường phố. Một lần, tôi bắt gặp cậu ngẩnngơ nhìn theo đôi giày ba ta màu xanh của một cậu bé đang dạo chơi. Hoá ra trẻ con thờinào cũng giống nhau. Tôi quyết định chọn đôi giày ba ta màu xanh để thưởng cho Láitrong buổi đầu cậu tới lớp. Hôm nhận giày tay Lái run run, môi cậu mấp máy, mắt hếtnhìn đôi giày, lại nhìn xuống đôi bàn chân mình đang ngọ nguậy dưới đất. Lúc ra khỏilớp, Lái cột hai chiếc giày vào nhau, đeo vào cổ nhảy tưng tưng.Theo HÀNG CHỨC NGUYÊNTaiLieu.VN12 2. Tìm hiểu bài.TaiLieu.VN13 Đoạn 1:Ngày còn bé, có lần tôi đã thấy anh họ tôi đi đôigiày ba ta màu xanh nước biển. Chao ôi! Đôi giày mớiđẹp làm sao! Cổ giày ôm sát chân. Thân giày làm bằngvải cứng, dáng thon thả, màu vải như màu da trờinhững ngày thu. Phần thân giày gần sát cổ có hai hàngkhuy dập và luồn một sợi dây trắng nhỏ vắt ngang. Tôitưởng tượng nếu mang nó vào chắc bước đi sẽ nhẹ vànhanh hơn, tôi sẽ chạy trên những con đường đất mịntrong làng trước cái nhìn thèm muốn của các bạn tôi...TaiLieu.VN14 2. Tìm hiểu bài.Đoạn 1:Hãy tìm những câu văn tả vẻ đẹp của đôigiày đó?Cổ giày ôm sát chân. Thân giày làm bằngvải cứng, dáng thon thả, màu vải như màu datrời những ngày thu. Phần thân giày gần sátcổ có hai hàng khuy dập và luôn có một sợidây trắng nhỏ vắt ngang.TaiLieu.VN15 Đoạn 1: Vẻ đẹp của đôi giày ba ta màu xanh.Ngày còn bé, có lần tôi đã thấy anh họ tôi đi đôi giàyba ta màu xanh nước biển. Chao ôi! Đôi giày mới đẹplàm sao! Cổ giày ôm sát chân. Thân giày làm bằng vảicứng, dáng thon thả, màu vải như màu da trời nhữngngày thu. Phần thân giày gần sát cổ có hai hàng khuydập và luồn một sợi dây trắng nhỏ vắt ngang. Tôi tưởngtượng nếu mang nó vào chắc bước đi sẽ nhẹ và nhanhhơn, tôi sẽ chạy trên những con đường đất mịn tronglàng trước cái nhìn thèm muốn của các bạn tôi...TaiLieu.VN16 Đoạn 1:Ngày còn bé, có lần tôi đã thấy anh họ tôi đi đôigiày ba ta màu xanh nước biển. Chao ôi! Đôi giày mớiđẹp làm sao! Cổ giày ôm sát chân. Thân giày làm bằngvải cứng, dáng thon thả, màu vải như màu da trờinhững ngày thu. Phần thân giày gần sát cổ có hai hàngkhuy dập và luồn một sợi dây trắng nhỏ vắt ngang. Tôitưởng tượng nếu mang nó vào chắc bước đi sẽ nhẹ vànhanh hơn, tôi sẽ chạy trên những con đường đất mịntrong làng trước cái nhìn thèm muốn của các bạn tôi...TaiLieu.VN17 Đoạn 1:Ngày còn bé, có lần tôi đã thấy anh họ tôi điđôi giày ba ta màu xanh nước biển. Chao ôi!Đôi giày mới đẹp làm sao!sao Cổ giày ôm sát chân.Thân giày làm bằng vải cứng, dáng thon thảthả,màu vải như màu da trời những ngày thu. Phầnthân giày gần sát cổ có hai hàng khuy dập vàluồn một sợi dây trắng nhỏ vắt ngang. Tôi tưởngtượng nếu mang nó vào chắc bước đi sẽ nhẹ vànhanh hơnhơn, tôi sẽ chạy trên những con đườngđất mịn trong làng trước cái nhìn thèm muốncủa các bạn tôi…18TaiLieu.VN 2. Tìm hiểu bài.Đoạn 2:Sau này làm công tác Đội ở một phường, có lần tôiphải vận động Lái, một cậu bé lang thang, đi học. Tôi đãtheo Lái trên khắp các đường phố. Một lần, tôi bắt gặp cậungẩn ngơ nhìn đôi giày ba ta màu xanh của một cậu béđang dạo chơi. Hoá ra trẻ con thời nào cũng giống nhau.Tôi quyết định chọn đôi giày ba ta màu xanh để thưởngcho Lái trong buổi đầu cậu đến lớp. Hôm nhận giày, tayLái run run, môi cậu mấp máy, mắt hết nhìn đôi giày, lạinhìn xuống đôi bàn chân mình đang ngọ nguậy dưới đất.Lúc ra khỏi lớp, Lái cột hai chiếc giày vào nhau, đeo vàocổ, nhảy tưng tưng.TaiLieu.VN19 Đoạn 2:Trao đổi theo cặp để trả lời câu hỏi sau:Chị phụ trách đã làm gì để động viên cậu bé Láitrong ngày đầu tới lớp? Tại sao chị lại chọn cáchlàm đó?TaiLieu.VN20 2. Tìm hiểu bài.Đoạn 2:Sau này làm công tác Đội ở một phường, có lần tôiphải vận động Lái, một cậu bé lang thang, đi học. Tôi đãtheo Lái trên khắp các đường phố. Một lần, tôi bắt gặp cậungẩn ngơ nhìn đôi giày ba ta màu xanh của một cậu béđang dạo chơi. Hoá ra trẻ con thời nào cũng giống nhau.Tôi quyết định chọn đôi giày ba ta màu xanh để thưởngcho Lái trong buổi đầu cậu đến lớp. Hôm nhận giày, tayLái run run, môi cậu mấp máy, mắt hết nhìn đôi giày, lạinhìn xuống đôi bàn chân mình đang ngọ nguậy dưới đất.Lúc ra khỏi lớp, Lái cột hai chiếc giày vào nhau, đeo vàocổ, nhảy tưng tưng.TaiLieu.VN21 Đoạn 2: Niềm vui và sự xúc động của Lái khi đượctặng giày.Sau này làm công tác Đội ở một phường, có lần tôiphải vận động Lái, một cậu bé lang thang, đi học. Tôi đãtheo Lái trên khắp các đường phố. Một lần, tôi bắt gặp cậungẩn ngơ nhìn đôi giày ba ta màu xanh của một cậu béđang dạo chơi. Hoá ra trẻ con thời nào cũng giống nhau.Tôi quyết định chọn đôi giày ba ta màu xanh để thưởngcho Lái trong buổi đầu cậu đến lớp. Hôm nhận giày, tayLái run run, môi cậu mấp máy, mắt hết nhìn đôi giày lạinhìn xuống đôi bàn chân mình đang ngọ nguậy dưới đất.Lúc ra khỏi lớp, Lái cột hai chiếc giày vào nhau, đeo vàocổ, nhảy tưng tưng.TaiLieu.VN22 Đoạn 2:Sau này làm công tác Đội ở một phường, có lần tôi phảivận động Lái, `một cậu bé lang thang, đi học. Tôi đã theo Láitrên khắp các đường phố. Một lần, tôi bắt gặp cậu ngẩn ngơnhìn đôi giày ba ta màu xanh của một cậu bé đang dạo chơi.Hoá ra trẻ con thời nào cũng giống nhau. Tôi quyết định chọnđôi giày ba ta màu xanh để thưởng cho Lái trong buổi đầucậu tới lớp. Hôm nhận giày tay Lái run run, môi cậu mấpmáy, mắt hết nhìn đôi giày, lại nhìn xuống đôi bàn chân mìnhđang ngọ nguậy dưới đất. Lúc ra khỏi lớp, Lái cột hai chiếcgiày vào nhau, đeo vào cổ, nhảy tưng tưng.TaiLieu.VN23 Luyện đọc diễn cảm:Hôm nhận giày tay Lái run run, môi cậu mấp máy, mắt hếtnhìn đôi giày, lại nhìn xuống đôi bàn chân mình đang ngọnguậy dưới đất. Lúc ra khỏi lớp, Lái cột hai chiếc giày vàonhau, đeo vào cổ, nhảy tưng tưng.TaiLieu.VN24 Tập đọcĐôi giày ba ta màu xanhNgày còn bé, có lần tôi đã thấy anh họ tôi đi đôi giày ba ta màu xanh nước biển. Chaoôi! Đôi giày mới đẹp làm sao! Cổ giày ôm sát chân. Thân giày làm bằng vải cứng, dángthon thả, màu vải như màu da trời những ngày thu. Phần thân giày gần sát cổ có hai hàngkhuy dập và luồn một sợi dây trắng nhỏ vắt ngang. Tôi tưởng tượng nếu mang nó vàochắc bước đi sẽ nhẹ và nhanh hơn, tôi sẽ chạy trên những con đường đất mịn trong làngtrước cái nhìn thèm muốn của các bạn tôi...Sau này làm công tác Đội ở một phường, có lần tôi phải vận động Lái, một cậu bélang thang, đi học. Tôi đã theo Lái trên khắp các đường phố. Một lần, tôi bắt gặp cậungẩn ngơ nhìn đôi giày ba ta màu xanh của một cậu bé đang dạo chơi. Hoá ra trẻ conthời nào cũng giống nhau. Tôi quyết định chọn đôi giày ba ta màu xanh để thưởngcho Lái trong buổi đầu cậu tới lớp. Hôm nhận giày, tay Lái run run, môi cậu mấpmáy, mắt hết nhìn đôi giày, lại nhìn xuống đôi bàn chân mình đang ngọ nguậy dướiđất. Lúc ra khỏi lớp, Lái cột hai chiếc giày vào nhau, đeo vào cổ, nhảy tưng tưng.Theo HÀNG CHỨC NGUYÊNTaiLieu.VN25 Tập đọcĐôi giày ba ta màu xanh(Hàng Chức Nguyên)I.-TaiLieu.VNLuyện đọc :Có lần, làm sao, luồn, khuydập, Lái, run run.Tôi tưởng tượng/nếu mang nóvào/ chắc bước đi sẽ nhẹ vànhanh hơn, tôi sẽ chạy trênnhững con đường đất mịntrong làng/trước cái nhìn thèmmuốn của các bạn tôi...II. Tìm hiểu bài:Đoạn 1: Vẻ đẹp của đôi giày ba tamàu xanh.Đoạn 2: Niềm vui và sự xúc độngcủa Lái khi được tặng giày.Đại ý: Niềm vui sướng và sự xúcđộng của Lái khi được chị phụtrách tặng cho đôi giày mới ngaytrong ngày đầu tiên đến lớp.26 10/16/15TaiLieu.VN27 Xin chân thành cảm ơnCác thầy cô giáo cùng toàn thểcác em học sinh10/16/15TaiLieu.VN28 [...]... dưới đất Lúc ra khỏi lớp, Lái cột hai chiếc giày vào nhau, đeo vào cổ, nhảy tưng tưng TaiLieu.VN 24 Tập đọc Đôi giày ba ta màu xanh Ngày còn bé, có lần tôi đã thấy anh họ tôi đi đôi giày ba ta màu xanh nước biển Chao ôi! Đôi giày mới đẹp làm sao! Cổ giày ôm sát chân Thân giày làm bằng vải cứng, dáng thon thả, màu vải như màu da trời những ngày thu Phần thân giày gần sát cổ có hai hàng khuy dập và luồn... tôi TaiLieu.VN 14 2 Tìm hiểu bài Đoạn 1: Hãy tìm những câu văn tả vẻ đẹp của đôi giày đó? Cổ giày ôm sát chân Thân giày làm bằng vải cứng, dáng thon thả, màu vải như màu da trời những ngày thu Phần thân giày gần sát cổ có hai hàng khuy dập và luôn có một sợi dây trắng nhỏ vắt ngang TaiLieu.VN 15 Đoạn 1: Vẻ đẹp của đôi giày ba ta màu xanh Ngày còn bé, có lần tôi đã thấy anh họ tôi đi đôi giày ba ta màu. .. đọc Tìm câu khó đọc? - Tôi tưởng tượng nếu mang nó vào chắc bước đi sẽ nhẹ và nhanh hơn, tôi sẽ chạy trên những con đường đất mịn trong làng trước cái nhìn thèm muốn của các bạn tôi TaiLieu.VN 11 Đôi giày ba ta màu xanh Ngày còn bé, có lần tôi đã thấy anh họ tôi đi đôi giày ba ta màu xanh nước biển Chao ôi! Đôi giày mới đẹp làm sao! Cổ giày ôm sát chân Thân giày làm bằng vải cứng, dáng thon thả, màu. .. chọn đôi giày ba ta màu xanh để thưởng cho Lái trong buổi đầu cậu tới lớp Hôm nhận giày tay Lái run run, môi cậu mấp máy, mắt hết nhìn đôi giày, lại nhìn xuống đôi bàn chân mình đang ngọ nguậy dưới đất Lúc ra khỏi lớp, Lái cột hai chiếc giày vào nhau, đeo vào cổ, nhảy tưng tưng TaiLieu.VN 23 Luyện đọc diễn cảm: Hôm nhận giày tay Lái run run, môi cậu mấp máy, mắt hết nhìn đôi giày, lại nhìn xuống đôi. .. ngơ nhìn đôi giày ba ta màu xanh của một cậu bé đang dạo chơi Hoá ra trẻ con thời nào cũng giống nhau Tôi quyết định chọn đôi giày ba ta màu xanh để thưởng cho Lái trong buổi đầu cậu đến lớp Hôm nhận giày, tay Lái run run, môi cậu mấp máy, mắt hết nhìn đôi giày, lại nhìn xuống đôi bàn chân mình đang ngọ nguậy dưới đất Lúc ra khỏi lớp, Lái cột hai chiếc giày vào nhau, đeo vào cổ, nhảy tưng tưng TaiLieu.VN... bắt gặp cậu ngẩn ngơ nhìn theo đôi giày ba ta màu xanh của một cậu bé đang dạo chơi Hoá ra trẻ con thời nào cũng giống nhau Tôi quyết định chọn đôi giày ba ta màu xanh để thưởng cho Lái trong buổi đầu cậu tới lớp Hôm nhận giày tay Lái run run, môi cậu mấp máy, mắt hết nhìn đôi giày, lại nhìn xuống đôi bàn chân mình đang ngọ nguậy dưới đất Lúc ra khỏi lớp, Lái cột hai chiếc giày vào nhau, đeo vào cổ nhảy... tôi bắt gặp cậu ngẩn ngơ nhìn đôi giày ba ta màu xanh của một cậu bé đang dạo chơi Hoá ra trẻ con thời nào cũng giống nhau Tôi quyết định chọn đôi giày ba ta màu xanh để thưởng cho Lái trong buổi đầu cậu tới lớp Hôm nhận giày, tay Lái run run, môi cậu mấp máy, mắt hết nhìn đôi giày, lại nhìn xuống đôi bàn chân mình đang ngọ nguậy dưới đất Lúc ra khỏi lớp, Lái cột hai chiếc giày vào nhau, đeo vào cổ, nhảy... tưng Theo HÀNG CHỨC NGUYÊN TaiLieu.VN 25 Tập đọc Đôi giày ba ta màu xanh (Hàng Chức Nguyên) I - TaiLieu.VN Luyện đọc : Có lần, làm sao, luồn, khuy dập, Lái, run run Tôi tưởng tượng/nếu mang nó vào/ chắc bước đi sẽ nhẹ và nhanh hơn, tôi sẽ chạy trên những con đường đất mịn trong làng/trước cái nhìn thèm muốn của các bạn tôi II Tìm hiểu bài: Đoạn 1: Vẻ đẹp của đôi giày ba ta màu xanh Đoạn 2: Niềm vui và... giày vào nhau, đeo vào cổ nhảy tưng tưng Theo HÀNG CHỨC NGUYÊN TaiLieu.VN 12 2 Tìm hiểu bài TaiLieu.VN 13 Đoạn 1: Ngày còn bé, có lần tôi đã thấy anh họ tôi đi đôi giày ba ta màu xanh nước biển Chao ôi! Đôi giày mới đẹp làm sao! Cổ giày ôm sát chân Thân giày làm bằng vải cứng, dáng thon thả, màu vải như màu da trời những ngày thu Phần thân giày gần sát cổ có hai hàng khuy dập và luồn một sợi dây trắng... thèm muốn của các bạn tôi… 18 TaiLieu.VN 2 Tìm hiểu bài Đoạn 2: Sau này làm công tác Đội ở một phường, có lần tôi phải vận động Lái, một cậu bé lang thang, đi học Tôi đã theo Lái trên khắp các đường phố Một lần, tôi bắt gặp cậu ngẩn ngơ nhìn đôi giày ba ta màu xanh của một cậu bé đang dạo chơi Hoá ra trẻ con thời nào cũng giống nhau Tôi quyết định chọn đôi giày ba ta màu xanh để thưởng cho Lái trong ... run TaiLieu.VN Đôi giày ba ta màu xanh Ngày bé, có lần thấy anh họ đôi giày ba ta màu xanh nước biển Chao ôi! Đôi giày đẹp làm sao! Cổ giày ôm sát chân Thân giày làm vải cứng, dáng thon thả, màu. .. TaiLieu.VN TaiLieu.VN Quan sát tranh Đôi giày ba ta màu xanh Ngày bé, có lần thấy anh họ đôi giày ba ta màu xanh nước biển Chao ôi! Đôi giày đẹp làm sao! Cổ giày ôm sát chân Thân giày làm vải... vắt ngang TaiLieu.VN 15 Đoạn 1: Vẻ đẹp đôi giày ba ta màu xanh Ngày bé, có lần thấy anh họ đôi giày ba ta màu xanh nước biển Chao ôi! Đôi giày đẹp làm sao! Cổ giày ôm sát chân Thân giày làm vải
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng tiếng việt 4 tuần 8 bài tập đọc đôi giày ba ta màu xanh , Bài giảng tiếng việt 4 tuần 8 bài tập đọc đôi giày ba ta màu xanh , Bài giảng tiếng việt 4 tuần 8 bài tập đọc đôi giày ba ta màu xanh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay