Giáo án tiếng việt 4 tuần 7 bài tập làm văn luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện

3 527 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2015, 17:24

... tiếp đoạn chưa hoàn chỉnh (4 HS) + Đọc thầm đoạn văn tự chọn để hoàn - Diễn biến… chỉnh (hay đoạn) vào - Kết thúc… - Giáo viên phát phiếu cho học sinh ứng với đoạn - HS làm vào phiếu học tập xong... đoạn - HS làm vào phiếu học tập xong lên dán theo thứ tự từ đoạn đến đoạn + Gọi HS đọc đoạn (Cả HS làm vở) - GV, HS nhận xét, đánh giá Chọn HS có đoạn văn hoàn chỉnh hay để biểu dương - GV nhận... GV chốt lại ý (Dán bảng phụ làm quen với ngựa diễn lên) + Sau Va - li - a trở thành diễn - HS đọc lại việc (1 HS) viên giỏi em mong ước b Bài tập (22') Hoàn chỉnh đoạn văn: a Đoạn - Mở đầu… -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 4 tuần 7 bài tập làm văn luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện , Giáo án tiếng việt 4 tuần 7 bài tập làm văn luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện , Giáo án tiếng việt 4 tuần 7 bài tập làm văn luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn