Giáo án tiếng việt 4 tuần 6 bài tập làm văn luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện

8 503 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2015, 17:59

... chuyện hay, hấp dẫn phải có đoạn truyện hay gộp thành Bài học -Lắng nghe hôm giúp em xây dựng đoạn văn kể chuyện hay, hấp dẫn b Hướng dẫn làm tập: Bài 1: -Yêu cầu HS đọc đề -Dán tranh minh hoạ theo... trước -4 HS lên bảng thực yêu cầu (trang 54) -Gọi HS kể lại phần thân đoạn -Gọi 1HS kể lại toàn truyện Hai mẹ bà tiên -Nhận xét cho điểm HS Dạy- học mới: a Giới thiệu bài: -Muốn kể câu chuyện. .. tiều phu nào? khăn màu nâu +Lưỡi rìu sắt chàng bóng loáng -2 HS kể đoạn +Lưỡi rìu chàng trai nào? -Gọi HS xây dựng đoạn chuyện dựa -Nhận xét lời kể bạn vào câu trả lời -Gọi HS nhận xét Ví dụ: Có
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 4 tuần 6 bài tập làm văn luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện , Giáo án tiếng việt 4 tuần 6 bài tập làm văn luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện , Giáo án tiếng việt 4 tuần 6 bài tập làm văn luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn