Giáo án tiếng việt 4 tuần 6 bài tập đọc nỗi dằn vặt của an đrây ca

6 446 2
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2015, 17:59

... òa khóc, dằn vặt +An- đrây- ca tự dằn vặt nào? kể cho mẹ nghe +An- đrây- ca oà khóc biết ông qua đời, cậu cho lỗi +An- đrây- ca kể hết chuyện cho mẹ nghe +Dù mẹ an ủi nói cậu lỗi An- đrây- ca đêm ngồi... +An- đrây- ca trung thực, cậu nhận lỗi -Nội dung đoạn gì? -Tóm ý đoạn -Gọi HS đọc toàn bài: lớp đọc thầm với mẹ nghiêm khắc với thân lỗi lầm -Nỗi dằn vặt An- đrây- ca nêu ý nghĩa -1 HS đọc thành tiếng. .. hỏi: +Chuyện xảy An- đrây- ca mua -1 HS đọc thành tiếng thuốc nhà? +Thái độ An- đrây- ca lúc nào? +An- đrây- ca hoảng hốt thấy mẹ khóc nấc lên Ông cậu qua đời +Cậu ân hận mải chơi, mang thuốc chậm mà
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 4 tuần 6 bài tập đọc nỗi dằn vặt của an đrây ca , Giáo án tiếng việt 4 tuần 6 bài tập đọc nỗi dằn vặt của an đrây ca , Giáo án tiếng việt 4 tuần 6 bài tập đọc nỗi dằn vặt của an đrây ca

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn