Giáo án tiếng việt 4 tuần 6 bài tập đọc chị em tôi

6 481 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2015, 17:59

... làm cô em giúp chị tỉnh ngộ? +Cô em giúp chị tỉnh ngộ -1 HS đọc thành tiếng +Vì cô em bắt chướt chị nói dối -Cô chị thấy cô em nói dối giống hệt -Vì cô biết cô gương xấu cho em Cô lo em lười... -Yêu cầu HS đọc đoạn trả lời câu hỏi nói dối , phụ lòng tin ba +Cô em làm để chị nói dối? +Nhiều lần cô chị nói dối ba HS đọc thành tiếng *Cô bắt chước chị nói dối ba tập văn nghệ để xem phim, lại... mặt chị với bạn, cô chị thấy em nói dối tập văn nghệ để xem phim tức giận bỏ +Cô chị nghĩ ba làm biết * Khi cô chị mắng cô em thủng thẳng trả hay nói dối? lời, lại giả ngây thơ hỏi lại để cô chị
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 4 tuần 6 bài tập đọc chị em tôi , Giáo án tiếng việt 4 tuần 6 bài tập đọc chị em tôi , Giáo án tiếng việt 4 tuần 6 bài tập đọc chị em tôi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn