Giáo án tiếng việt 4 tuần 6 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe, đã đọc

5 729 2
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2015, 17:59

... dục * Truyện kể Mai An Tiêm truyện cổ tích Sự tích dưa hấu *Truyện kể anh Quốc truyện cổ tích Sự tích Cuốc +Em đọc truyện cổ tích Việt Nam, truyện đọc lớp 4, SGK tiếng Việt 4, +Em đọc câu truyện... đỡ nhóm Yêu cầu HS kể -4 HS ngồi bàn kể chuyện, nhận xét, bổ sung cho lại theo trình tự mục HS tham gia kể câu chuyện -Gợi ý cho HS câu hỏi: *HS kể hỏi: +Trong câu chuyện tớ kể, bạn thích nhân... Thi kể chuyện: -Tổ chức cho HS thi kể chuyện Khi HS kể GV ghi cử HS ghi tên -Nhận xét bạn kể chuyện, xuất xứ, ý nghĩa, giọng kể trả lời/ đặt câu hỏi HS vào cột bảng -Gọi HS nhận xét bạn kể theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 4 tuần 6 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe, đã đọc , Giáo án tiếng việt 4 tuần 6 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe, đã đọc , Giáo án tiếng việt 4 tuần 6 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe, đã đọc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn