Giáo án tiếng việt 4 tuần 5 bài tập làm văn đoạn văn trong bài văn kể chuyện

3 295 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2015, 17:16

Giáo án Tiếng việt 4TẬP LÀM VĂN:ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN KỂ CHUYỆNI/Mục tiờu:- Có hiểu biết ban đầu về đoạn văn kể chuyện.- Biết vận dụng những hiểu biết đã có để tập tạo dựng một đoạn văn kể chuyện.II/Đồ dựng dạy học :- Bút dạ và một số tờ giấy khổ toIII/Các hoạt động dạy, học chủ yếu:1/Kiểm tra bài cũ:- Trả lời các câu hỏi.(?) Cốt truyện là gì?(?) Cốt truyện thường gồm nhữngphần nào?2/Dạy bài mới:a/ Giới thiệu bài - Ghi đầu bàib. Nhận xét:*Bài tập 1:- HS đọc yêu cầu:- Những sự việc tạo thành cốt truyện:- Đọc lại truyện: “Những hạt thóc giống”“Những hạt thọc giống”?+ Sự việc 1: Nhà Vua muốn tìm người trung thực đểtruyền ngôi, nghĩ ra kế: luộc chín thóc giống rồi giao cho dân chúng, giao hẹn: ai thu được nhiều thóc sẽtruyền ngôi cho.+ Sự việc 2: Chú bé Chôm dốc công chăm sóc màthóc chẳng nẩy mầm.+ Sự việc 3: Chụm dỏm tõu vua sự thật trước sự ngạnhiên của mọi người.+Sự việc 4:Nhà Vua khen ngợi Chôm trung thực vàdũng cảm đã quyết định truyền ngôi cho Chôm.+ Sự việc 1: Được kể trong đoạn 1 (ba dòng đầu)- Mỗi sự việc được kể trong đoạn vănnào?+ Sự việc 2: Được kể trong đoạn 2 (2 dòng tiếp).+ Sự việc 3: Được kể trong đoạn 3 (8 tiếp)+Sự việc 4:Được kể trong đoạn 4(4 dũng cũn lại)* Bài tập 2:(?) Dấu hiệu nào giúp em nhận ra chỗmở đầu và chỗ kết thúc đoạn văn?+ Chỗ mở đầu đoạn văn là chỗ đầu dòng, viết lùi vào1 ô. Chỗ kết thúc đoạn văn là chỗ chấm xuống dòng.+ Ở đoạn 2 khi kết thúc lời thoại cũng viết xuống(?) Em có nhận xét gì về dấu hiệu này dòng nhưng không phải là một đoạn văn.của đoạn 2?- Học sinh đọc yêu cầu trong sách giáo khoa.=>Giáo viên chốt ý:* Bài tập 3:+ Mỗi đoạn văn trong bài văn kểchuyện kể điều gì?+ Kể về một sự việc trong một chuôĩ sự việc làm cốttruyện của truyện.+ Đoạn văn được nhận ra nhờ dấu chấm xuống dòng. + Đoạn văn được nhận ra nhờ dấuHs đọc ghi nhớhiệu nào?c. Ghi nhớ:3. Luyện tập:- Học sinh đọc nội dung và yêu cầu bài tập(?) Câu chuyện kể lại chuyện gì?+ Câu chuyện kể về một em bé vừa hiếu thảo, vừatrung thực, thật thà.(?) Đoạn nào đã viết hoàn chỉnh?+ Đoạn 1 và 2 đã hoàn chỉnh, đoạn 3 còn thiếu.Đoạn nào còn thiếu?(?) Đoạn 1 kể sự việc gì?+ Đoạn 1 kể về cuộc sống và tình cảm của 2 mẹ con:Nhà nghèo phải làm lụng vất vả quanh năm.(?) Đoạn 2 kể sự việc gì?+ Mẹ cô bé ốm nặng, cô bé đi tìm thầy thuốc.(?) Đoạn 3 còn thiếu phần nào?+ Phần thân đoạn(?) Phần thân đoạn theo em kể lại+ Kể việc cô bé kể lại sự việc cô bé trả lại người đánhchuyện gì?rơi túi tiền.- Yêu cầu học sinh làm bài cá nhân- Học sinh viết vào vở nháp- Giáo viên nhận xét, cho điểm.- Đọc bài làm của mình.4/Củng cố, dặn dũ:- Nhân xét tiết học. ... tiếp) + Sự việc 3: Được kể đoạn (8 tiếp) +Sự việc 4: Được kể đoạn 4( 4 dũng cũn lại) * Bài tập 2: (?) Dấu hiệu giúp em nhận chỗ mở đầu chỗ kết thúc đoạn văn? + Chỗ mở đầu đoạn văn chỗ đầu dòng, viết... Mỗi đoạn văn văn kể chuyện kể điều gì? + Kể việc chuôĩ việc làm cốt truyện truyện + Đoạn văn nhận nhờ dấu chấm xuống dòng + Đoạn văn nhận nhờ dấu Hs đọc ghi nhớ hiệu nào? c Ghi nhớ: Luyện tập: ... cầu tập (?) Câu chuyện kể lại chuyện gì? + Câu chuyện kể em bé vừa hiếu thảo, vừa trung thực, thật (?) Đoạn viết hoàn chỉnh? + Đoạn hoàn chỉnh, đoạn thiếu Đoạn thiếu? (?) Đoạn kể việc gì? + Đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 4 tuần 5 bài tập làm văn đoạn văn trong bài văn kể chuyện , Giáo án tiếng việt 4 tuần 5 bài tập làm văn đoạn văn trong bài văn kể chuyện , Giáo án tiếng việt 4 tuần 5 bài tập làm văn đoạn văn trong bài văn kể chuyện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn