Giáo án tiếng việt 4 tuần 5 bài tập đọc những hạt thóc giống

3 403 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2015, 17:16

...- Đọc đoạn + Bệ hạ, sững sờ, dõng dạc… H: Đọc toàn (1H) H: Nối tiếp đọc đoạn (2H) G: Theo dõi, ghi bảng từ H đọc sai H: Luyện phát âm (CN) G: Kết hợp giảng số từ - Đọc H: Đọc toàn (2H)... sợ bị phạt *Đại ý: Ca ngợi bé Chôm trung thực, dũng cảm, dám nói G: Tóm tắt ND ghi bảng lên thật H: Nhắc lại đại ý( em) c-Luyện đọc diễn cảm H: Nối tiếp đọc đoạn (1H) G: Hướng dẫn luyện đọc diễn... đọc diễn cảm theo cách phân vai G: Đọc mẫu H: Luyện đọc theo nhóm Thi đọc trước lớp (2H) H+G: Nhận xét, ghi điểm, bình chọn 3,Củng cố – dặn dò: (3 phút) H: Đọc lại ghi nhớ (2H) - “Gà trống Cáo”
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 4 tuần 5 bài tập đọc những hạt thóc giống , Giáo án tiếng việt 4 tuần 5 bài tập đọc những hạt thóc giống , Giáo án tiếng việt 4 tuần 5 bài tập đọc những hạt thóc giống

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn