Giáo án tiếng việt 4 tuần 5 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ trung thực tự trọng

2 672 10
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2015, 17:16

Giáo án Tiếng việt 4LUYỆN TỪ VÀ CÂUMỞ RỘNG VỐN TỪ: TRUNG THỰC - TỰ TRỌNGI. Mục tiêu :1. Mở rộng vốn từ ngữ thuộc chủ đề: trung thực - tự trọng.2. Nắm được nghĩa và biết cách dùng các từ ngữ nói trên để đặt câu.II.Đồ dùng dạy học:- Bảng nhóm cho hs làm bài tập.III.Các hoạt động dạy học:1.Kiểm tra bài cũ: 5’- 2 hs lên bảng làm bài.+Xếp các từ sau thành 2 nhóm: từ ghép cóTừ ghép có nghĩa tổng hợp: anh em, ruột thịt, hoànghĩa phân loại, từ ghép có nghĩa tổngthuận, yêu thương, vui buồnhợp.Từ ghép có nghĩa phân loại: Bạn học, bạn đường- Gv nhận xét, cho điểm.bạn đời, anh cả, em út, anh rể, chị dâu2.Bài mới: 30’- Hs theo dõi.a- Giới thiệu bài:b.Hướng dẫn hs làm bài tập.- Hs đọc đề bài.Bài 1: Tìm từ cùng nghĩa, trái nghĩa với từ: - Hs làm bài theo nhóm 4.trung thực.Từ cùng nghĩa với từ trung thực :thẳng thắn,- Tổ chức cho hs làm bài theo nhóm, ghithẳng tính, ngay thẳng, chân thật, thật thà, thậtkết quả vào bảng nhóm.lòng, chính trực, bộc trực..- Gọi đại diện nhóm dán bảng, trình bàyTừ trái nghĩa với từ trung thực: Gian dối - Chữa bài, nhận xét.xảo trá, gian lận, lưu manh, gian manh, lừa bịp,Bài 2: Đặt câu.lừa đảo...- Tổ chức cho hs làm vào vở.- Gọi hs nối tiếp đọc câu đặt được.- Đại diện nhóm chữa bài.- Chữa bài, nhận xét.Bài 3: Tìm nghĩa của từ: Tự trọng- 1 hs đọc đề bài.+Tổ chức cho hs tự tìm từ hoặc mở từ điển - Hs nêu miệng câu đạt đượctìm nghĩa của từ theo yêu cầu.Nêu miệng- Chúng ta không nên gian dối...kết quả.- Gv nhận xét, chữa bài.- 1 hs đọc đề bài.Bài 4: Tìm thành ngữ, tục ngữ.- Hs mở từ điển làm bài cá nhân.- Tổ chức cho hs làm bài theo nhóm.+Tự trọng: Coi trọng và giữ gìn phẩm giá của+Những thành ngữ, tục ngữ nào nói vềmình.(ý c)lòng trung thực hoặc lòng tự trọng?- HD hs giải nghĩa một số thành ngữ, tụcngữ trên.3.Củng cố dặn dò:2’- 1 hs đọc đề bài.- Nhóm 4 hs thảo luận, nêu kết quả+Các thành ngữ, tục ngữ nói về lòng trung thực:- Hệ thống nội dung bài.a, c, d- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.+Các thành ngữ, tục ngữ nói về lòng tự trọng: b,e. ... nghĩa từ: Tự trọng - hs đọc đề +Tổ chức cho hs tự tìm từ mở từ điển - Hs nêu miệng câu đạt tìm nghĩa từ theo yêu cầu.Nêu miệng - Chúng ta không nên gian dối kết - Gv nhận xét, chữa - hs đọc đề Bài. .. Bài 4: Tìm thành ngữ, tục ngữ - Hs mở từ điển làm cá nhân - Tổ chức cho hs làm theo nhóm +Tự trọng: Coi trọng giữ gìn phẩm giá +Những thành ngữ, tục ngữ nói mình.(ý c) lòng trung thực lòng tự trọng? ... Chữa bài, nhận xét xảo trá, gian lận, lưu manh, gian manh, lừa bịp, Bài 2: Đặt câu lừa đảo - Tổ chức cho hs làm vào - Gọi hs nối tiếp đọc câu đặt - Đại diện nhóm chữa - Chữa bài, nhận xét Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 4 tuần 5 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ trung thực tự trọng , Giáo án tiếng việt 4 tuần 5 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ trung thực tự trọng , Giáo án tiếng việt 4 tuần 5 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ trung thực tự trọng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn