Giáo án tiếng việt 4 tuần 3 bài tập làm văn viết thư

5 589 2
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2015, 16:31

... thành phiếu : + Đề yêu cầu em viết thư cho ? ( viết thư cho bạn trường khác ) + Mục đích viết thư ? ( Hỏi thăm kể cho bạn nghe tình hình lớp , trường em ) +Thư viết cho bạn tuổi cần xưng hô ?... hẹn thư sau ) * Viết thư - Viết - Yêu cầu HS dựa vào gợi ý bảng để viết thư - Yêu cầu HS viết Nhắc HS dùng - đến HS đọc từ ngữ thân mật , gần gũi , tình cảm bạn bè chân thành - Gọi HS đọc thư. .. số tiền tiết kiệm + Nội dung thư cần : + Theo em , nội dung thư cần có ? · Nêu lí mục đích viết thư · Thăm hỏi người nhận thư · Thông báo tình hình người viết thư · Nêu ý kiến cần trao đổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 4 tuần 3 bài tập làm văn viết thư , Giáo án tiếng việt 4 tuần 3 bài tập làm văn viết thư , Giáo án tiếng việt 4 tuần 3 bài tập làm văn viết thư

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn