Giáo án tiếng việt 4 tuần 3 bài tập làm văn kể lại lời nói, ý nghĩa của nhân vật

8 2,017 11
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2015, 16:31

... thuật lại gián tiếp lời ông lão , tức lời kể Người kể xưng , gọi người ăn xin ông lão - Hỏi : + Ta cần kể lại lời nói ý nghĩ nhân vật để làm ? + Có cách để kể lại lời nói ý nghĩ nhân vật ?... hành động tạo nên nhân vật động nhân vật , việc kể lại lời nói , ý - Lắng nghe nghĩ nhân vật có tác dụng khắc họa rõ nét nhân vật Gìơ học hôm giúp em hiểu biết cách làm điều văn kể chuyện b)... Ta cần kể lại lời nói ý nghĩ nhân vật để thấy rõ tính cách - Gọi HS đọc phần Ghi nhớ trang 32 , nhân vật SGK + Có cách : lời dẫn trực tiếp lời - Yêu cầu HS tìm đoạn văn có lời dẫn gián tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 4 tuần 3 bài tập làm văn kể lại lời nói, ý nghĩa của nhân vật , Giáo án tiếng việt 4 tuần 3 bài tập làm văn kể lại lời nói, ý nghĩa của nhân vật , Giáo án tiếng việt 4 tuần 3 bài tập làm văn kể lại lời nói, ý nghĩa của nhân vật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn