Giáo án tiếng việt 4 tuần 3 bài tập đọc người ăn xin

8 540 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2015, 16:31

... lấy bàn tay ông lão ăn xin Ông lão nói - Em nhìn thấy người ăn xin điều với cậu chưa ? Em thấy họ ? Những người - Những người ăn xin đói rách , khổ sở , tội nghiệp Mọi người khác đối xử với... hiểu bài: - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn trả lời - Đọc thầm , trao đổi , tiếp nối câu hỏi : trả + Cậu bé gặp ông lão ăn xin ? lời câu hỏi : + Cậu bé gặp ông lão ăn xin + Hình ảnh ông lão ăn xin đáng... nối đọc : HS tiếp nối đọc đoạn ( lượt + HS : Đoạn : Lúc … cầu xin HS đọc ) cứu giúp + HS : Đoạn : Tôi lục lọi cho ông + HS : Đoạn : Người ăn xin … ông lão - Gọi HS khác đọc toàn - HS đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 4 tuần 3 bài tập đọc người ăn xin , Giáo án tiếng việt 4 tuần 3 bài tập đọc người ăn xin , Giáo án tiếng việt 4 tuần 3 bài tập đọc người ăn xin

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn