Giáo án tiếng việt 4 tuần 2 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe, đã đọc

4 400 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2015, 16:22

... sống hạnh + Câu chuyện kết thúc ? phúc bên Họ yêu thương hai mẹ c) Hướng dẫn kể chuyện - Là em đóng vai người kể kể lại câu chuyện , với câu chuyện cổ tích - Thế kể lại câu chuyện lời thơ ,... dẫn kể toàn câu chuyện - Kể nhóm - Yêu cầu HS kể toàn câu chuyện nhóm - Tổ chức cho HS thi kể trước lớp - đến HS kể toàn câu chuyện trước lớp - Nhận xét - Yêu cầu HS nhận xét tìm bạn kể hay...tập kể lại câu chuyện cổ tích thơ Nàng tiên Ốc lời b) Tìm hiểu câu chuyện -GV đọc diễn cảm toàn thơ - Lắng nghe - Gọi HS đọc thơ - HS nối tiếp đọc đoạn thơ , HS đọc toàn - Yêu cầu HS đọc thầm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 4 tuần 2 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe, đã đọc , Giáo án tiếng việt 4 tuần 2 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe, đã đọc , Giáo án tiếng việt 4 tuần 2 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe, đã đọc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn