Giáo án tiếng việt 4 tuần 1 bài luyện từ và câu cấu tạo của tiếng

3 520 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2015, 16:12

.. .1/ Kiểm tra sách hs 1 2/ .Bài mới:32’ a- Giới thiệu bài- ghi đầu bài: - Hs theo dõi H 1: Phần nhận xét - Hs đọc câu tục ngữ yêu cầu GV-Trong câu tục ngữ cú tiếng? - 14 tiếng GV-Đánh vần tiếng. .. Hs đánh vần thầm đánh vần đó? - Hs đánh vần thành tiếng - Hs ghi cách đánh vần vào bảng - Gv ghi cách đánh vần lên bảng -Tiếng "bầu" phần tạo thành? Gv.Yêu cầu phân tích cấu tạo tiếng lại? - Tiếng. .. vần, tạo thành - Tiếng: thương, lấy, bí, cùng… - Tiếng đủ phận? - Tiếng: Gv cho hs rỳt phần ghi nhớ: - Gọi hs đọc ghi nhớ +Trong tiếng vần bắt buộc phải có mặt HĐ2:.Phần luyện tập: Bài 1: Phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 4 tuần 1 bài luyện từ và câu cấu tạo của tiếng , Giáo án tiếng việt 4 tuần 1 bài luyện từ và câu cấu tạo của tiếng , Giáo án tiếng việt 4 tuần 1 bài luyện từ và câu cấu tạo của tiếng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn