Giáo án tiếng việt 4 tuần 1 bài kể chuyện sự tích hồ ba bể

6 507 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2015, 16:12

... , em kể lại câu chuyên ? - Câu chuyện Sự tích hồ Ba Bể ” - Tên câu chuyện cho em biết điều ? - … giải thích hình thành hồ -GV cho HS xem tranh ( ảnh ) hồ Ba Ba Bể Bể giới thiệu : Hồ Ba Bể làmột... cảnh nên thơ sinh động Vậy hồ có từ ? Do đâu mà có ? Các em theo dõi câu chuyện sự tích hồ Ba Bể ” b) GV kể chuyện -GV kể lần : giọng kể thong thả rõ ràng , nhanh đoạn kể tai họa - HS lắng nghe... tìm bạn kể - Nhận xét hay lớp - Cho điểm HS kể tốt Củng cố, dặn dò: - Hỏi : + Câu chuyện cho em biết điều ? + Cho biết hình thành hồ Ba + Ngoài giải thích hình thành hồ Ba Bể Bể , câu chuyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 4 tuần 1 bài kể chuyện sự tích hồ ba bể , Giáo án tiếng việt 4 tuần 1 bài kể chuyện sự tích hồ ba bể , Giáo án tiếng việt 4 tuần 1 bài kể chuyện sự tích hồ ba bể

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn