Giáo án tiếng việt 3 tuần 32 bài tập đọc người đi săn và con vượn

3 278 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2015, 21:06

... Hoạt động 3: Luyện đọc lại - Đọc trôi chảy toàn - GV hướng dẫn HS đọc - HS luyện đọc theo nhóm - HS thi đọc trước lớp b Kể chuyện: - Kể lại đoạn câu chuyện theo lời bác thợ săn, dựa vào tranh...- Đọc đúng, rành mạch; Đọc câu hỏi, câu kể Biết ngắt nghỉ - GV đọc mẫu - GV hướng dẫn HS luyện đọc: Luyện đọc câu Chú ý luyện đọc từ khó câu Luyện đọc đoạn trước lớp giải... nhân câu hỏi 1sgk - HS đọc thầm đoạn trình bày cá nhân câu hỏi sgk - HS đọc thầm đoạn trình bày cá nhân câu hỏi sgk - HS đọc thầm đoạn trình bày cá nhân câu hỏi sgk - HS đọc thầm trao đổi nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 32 bài tập đọc người đi săn và con vượn , Giáo án tiếng việt 3 tuần 32 bài tập đọc người đi săn và con vượn , Giáo án tiếng việt 3 tuần 32 bài tập đọc người đi săn và con vượn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn