Giáo án tiếng việt 3 tuần 34 bài tập làm văn vươn tới các vì sao

3 281 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2015, 21:05

...* Bài tập / 139 - Nêu yêu cầu BT + Nghe nói lại mục Vươn tới - HS QS ảnh minh hoạ - Đọc tên tàu vũ trụ tên hai nhà du - GV đọc... chuyến bay vũ trụ tàu liên hợp Liên Xô - 1980 năm ? - HS trao đổi thep cặp nói lại thông * Bài tập / 139 tin - Nêu yêu cầu BT - Đại diện nhóm thi nói + Ghi vào sổ tay ý - HS thực hành viết vào... chậm rãi, tự hào ) hành vũ trụ - HS nghe lấy giấy bút ghi lại xác số, tên riêng, kiện - Ngày, tháng, năm nào, Liên Xô phóng thành công tàu vũ trụ Phương Đông ? - 12 / / 1961 - Ai người bay lên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 34 bài tập làm văn vươn tới các vì sao , Giáo án tiếng việt 3 tuần 34 bài tập làm văn vươn tới các vì sao , Giáo án tiếng việt 3 tuần 34 bài tập làm văn vươn tới các vì sao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn