Giáo án tiếng việt 3 tuần 34 bài tập đọc sự tích chú cuội cung trăng

3 233 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2015, 21:05

... Cuội cứu - Chú Cuội dùng thuốc vào việc ? sống - Vợ Cuội bị trượt chân ngã vỡ đầu - Thuật lại việc xảy với vợ Cuội ? - Vì Cuội bay lên cung trăng ? Cuội rịt thuốc Cuội không tỉnh lại - Vợ Cuội. .. thiệu ) Luyện đọc a GV đọc toàn - HS theo dõi SGK b HD HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ - HS nối đọc câu * Đọc câu - Kết hợp sửa phát âm cho HS - HS nối đọc đoạn trước lớp * Đọc đoạn trước... Giải nghĩa từ giải cuối - HS đọc theo nhóm * Đọc đoạn nhóm - Cả lớp đọc đồng * Đọc ĐT HD HS tìm hiểu ND - Do tình cờ thấy hổ mẹ cứu sống hổ - Nhờ đâu, Cuội phát thuốc, Cuội phát thuốc quý ? thuốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 34 bài tập đọc sự tích chú cuội cung trăng , Giáo án tiếng việt 3 tuần 34 bài tập đọc sự tích chú cuội cung trăng , Giáo án tiếng việt 3 tuần 34 bài tập đọc sự tích chú cuội cung trăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn