TỔ CHỨC dạy học NHÓM PHẦN NHIỆT học vật lý 8 với sự hỗ TRỢ của sơ đồ tư DUY

74 369 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2015, 13:15

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNHKHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊNPHAN THỊ HIỀNTỔ CHỨC DẠY HỌC NHÓM PHẦN NHIỆT HỌC VẬT LÝ 8VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA SƠ ĐỒ TƯ DUYKHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆPNGƯỜI HƯỚNG DẪNTH.S. LÊ THỊ KIỀU OANHQUẢNG BÌNH, NĂM 2014i Lờ i đầ u tiên cho em xin gử i lờ i cả m ơ nđế n toàn thểquý Thầ y, Cô trư ờ ng Đạ i họ cQuả ng Bình, quý Thầ y, Cô khoa Khoa họ c Tự nhiênđã dạ y dỗ , truyề n đạ t nhữ ng kiế n thứ c quý báucho em trong suố t ba năm họ c tậ p và rèn luyệ ntạ i trư ờ ng.Em xin chân thành cả m ơ n Ban giám hiệ u, quýThầ y, Cô giáo trư ờ ng THCS Lộ c Ninh đã nhiệ ttình giúp đỡ , trao đổ i và tạ o điề u kiệ n thuậ nlợ i cho em trong quá trình nghiên cứ u và thự chiệ n đề tài.Đặ c biệ t, em xin bày tỏsắ c đế n cô hư ớ ng dẫ nlòng biế t ơ n sâu– Thạ c SĩLê ThịKiề u Oanh trong suố t thờ i gian vừ a qua đãnhiệ t tình giúp đỡđểem có thểtố t bài khóa luậ n tố t nghiệ p này.iithự c hiệ n Cuố i cùng, em xin gử i lờ i cả m ơ n đế n giađình, ngư ờ i thân và bạ n bè đã luôn bên cạ nh em,cổ vũ tinh thầ n lớ n lao và đã ủ ng hộ em trongsuố t thờ i gian qua.Đồ ng Hớ i, tháng 5 năm 2014Sinh viênPhan ThịHiề niii MỤC LỤCTrang phụ bìa ................................................................................................................... iLời cảm ơn ...................................................................................................................... iiMỤC LỤC ...................................................................................................................... 1DANH MỤC CÁC HÌNH, BẢNG VÀ ĐỒ THỊ ........................................................... 4DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................... 5MỞ ĐẦU ........................................................................................................................ 61. Lí do chọn đề tài .......................................................................................................... 62. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................................... 73. Nhiệm vụ nghiên cứu ................................................................................................... 74. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................................ 85. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................. 85.1. Phương pháp nghiên cứu lí thuyết ............................................................................. 85.2. Phương pháp thực nghiệm sư phạm .......................................................................... 85.3. Phương pháp thống kê toán học ................................................................................ 86. Cấu trúc luận văn ......................................................................................................... 8NỘI DUNG .................................................................................................................... 9CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEONHÓM VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ ............... 91.1. Cơ sở lý luận của việc tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm.................................... 91.1.1. Khái niệm .............................................................................................................. 91.1.2. Các kĩ năng hợp tác nhóm ...................................................................................... 91.1.3. Tiến trình dạy học nhóm ...................................................................................... 111.1.4. Phân loại và cách thức tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm .............................. 121.1.5. Các tiêu chí thành lập nhóm trong dạy học ........................................................... 151.1.6. Các phương tiện hỗ trợ dạy học hợp tác nhóm ..................................................... 171.1.7. Ưu điểm và hạn chế của hoạt động dạy học theo nhóm ........................................ 181.2. Cơ sở lí luận của việc sử dụng Sơ đồ tư duy trong dạy học ..................................... 201.2.1. Khái niệm về Sơ đồ tư duy ................................................................................... 201 1.2.2. Cấu trúc của Sơ đồ tư duy .................................................................................... 201.2.3. Nguyên tắc vẽ Sơ đồ tư duy ................................................................................. 211.2.4. Lợi ích của Sơ đồ tư duy ...................................................................................... 221.3. Sử dụng Sơ đồ tư duy trong dạy học nhóm ............................................................. 231.3.1. Ứng dụng của Sơ đồ tư duy trong dạy học ........................................................... 231.3.2. Khả năng hỗ trợ của Sơ đồ tư duy trong tổ chức hoạt động nhóm ........................ 251.4. Kết luận chương I ................................................................................................... 27CHƯƠNG II. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO NHÓM PHẦN NHIỆTHỌC VẬT LÝ 8 VỚI SỰ HỔ TRỢ CỦA SƠ ĐỒ TƯ DUY ...................................... 292.1. Tổng quan phần nhiệt học Vật lý 8.......................................................................... 292.2. Những thuận lợi và khó khăn trong dạy học phần nhiệt học .................................... 302.2.1. Thuận lợi ............................................................................................................. 302.2.2. Khó khăn ............................................................................................................. 302.3. Nguyên tắc sử dụng sơ đồ tư duy trong tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm ........ 312.4. Thiết kế tiến trình tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm với sự hỗ trợ của sơ đồ tưduy......................................................................................................................................322.4.1 Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm với sự hỗ trợ của SĐTD trong bàinghiên cứu kiến thức mới .............................................................................................. 322.4.2 Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm với sự hỗ trợ của SĐTD trong bàithực hành thí nghiệm ..................................................................................................... 382.4.3. Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm với sự hỗ trợ của SĐTD trong bàiôn tập, hệ thống hóa kiến thức ....................................................................................... 392.5. Tiến trình dạy học một số bài cụ thể trong phần nhiệt học Vật lý 8 với sự hỗ trợ củaSơ đồ tư duy .................................................................................................................. 402.6. Kết luận chương II .................................................................................................. 45CHƯƠNG III. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM ............................................................. 473.1. Mục đích và nhiệm vụ TN sư phạm ........................................................................ 473.1.1. Mục đích .............................................................................................................. 473.1.2. Nhiệm vụ ............................................................................................................. 473.2. Đối tượng và nội dung của TN sư phạm .................................................................. 482 3.2.1. Đối tượng............................................................................................................. 483.2.2. Nội dung .............................................................................................................. 483.3. Phương pháp TN sư phạm ...................................................................................... 483.3.1. Chọn mẫu TN sư phạm ........................................................................................ 483.3.2. Quan sát giờ học .................................................................................................. 483.3.3. Các bài kiểm tra ................................................................................................... 493.4. Kết quả TN sư phạm ............................................................................................... 503.4.1. Nhận xét tiến trình dạy học .................................................................................. 503.4.2. Đánh giá kết quả TN sư phạm .............................................................................. 503.5. Kết luận chương III ................................................................................................. 51KẾT LUẬN .................................................................................................................. 53TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................... 55PHỤ LỤC ..................................................................................................................................P 13 DANH MỤC CÁC HÌNH, BẢNG VÀ ĐỒ THỊHình 1.1Cấu trúc của SĐTD.....................................................................................21Hình 1.2Nguyên tắc vẽ SĐTD..................................................................................22Hình 2.1Nội dung phần Nhiệt học VL 8...................................................................29Hình 2.2SĐTD theo đề cương môn VL 8.................................................................33Hình 2.3SĐTD chương Nhiệt học VL 8...................................................................34Hình 2.4SĐTD theo đoạn văn “Chuyển vận của động cơ nổ 4 kì”..........................35Hình 2.5SĐTD bài “Các chất được cấu tạo như thế nào?”.......................................36Bảng 3.1Bảng số liệu HS được chọn làm mẫu thí nghiệm........................................48Bảng 3.2Bảng thống kê các điểm số (X i) của các bài kiểm tra.................................51Biểu đồ 3.1Biểu đồ phân bố điểm của hai nhóm ĐC và TN.........................................514 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTViết tắtViết đầy đủĐCĐối chứngGVGiáo viênHSHọc sinhPPDHPhương pháp dạy họcPTDHPhương tiện dạy họcQTDHQuá trình dạy họcSGKSách giáo khoaSĐTDSơ đồ tư duyVLVật lýTNThực nghiệmTHCSTrung học cơ sở5 MỞ ĐẦU1. Lí do chọn đề tàiNgày nay với tốc độ phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và xu thế hội nhậptoàn cầu, Đảng và nhà nước ta đã và đang rất quan tâm đến vấn đề đổi mới giáo dục. Đổimới giáo dục phải được tiến hành đồng bộ cả chương trình, mục tiêu, nội dung, phươngpháp, phương tiện dạy học (PTDH) cũng như phương pháp kiểm tra đánh giá để đào tạora những con người năng động sáng tạo mà xã hội đang cần.Trong quá trình đổi mới giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) giữ vaitrò quan trọng. Trong chiến lược phát triển giáo dục 2009 - 2020 Đảng và nhà nước takhẳng định: “Giáo dục và đào tạo phải góp phần tạo nên một thế hệ người lao động cótri thức, có đạo đức, có bản lĩnh trung thực, có tư duy phê phán, sáng tạo, có kỹ năngsống, kỹ năng giải quyết vấn đề để làm việc hiệu quả trong môi trường toàn cầu hóa vừahợp tác vừa cạnh tranh. Điều này đòi hỏi phải có những thay đổi căn bản về hệ thốnggiáo dục từ nội dung, PPDH đến việc xây dựng những môi trường giáo dục lành mạnh vàthuận lợi, giúp người học có thể chủ động, tích cực, kiến tạo kiến thức, phát triển kỹ năngvà vận dụng những điều đã học vào cuộc sống” [1], [11].Trong số PPDH đang được sử dụng, PPDH nhóm có nhiều ưu thế trong việc pháthuy tính tích cực, sự tự tin, tinh thần hợp tác, những kỹ năng sống và làm việc trong tậpthể của học sinh (HS).Thực nghiệm (TN) đổi mới PPDH đã chứng tỏ qua hoạt động sẽ làm cho mỗithành viên bộc lộ được suy nghĩ, hiểu biết, thái độ của mình, qua đó được tập thể uốnnắn, điều chỉnh, phát triển tình bạn, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tương trợ, ý thứccộng đồng... Hoạt động trong tập thể quen dần với sự phân công hợp tác trong lao độngxã hội, hiệu quả học tập sẽ tăng lên, nhất là phải giải quyết vấn đề gay cấn, lúc xuất hiệnnhu cầu phối hợp giữa các cá nhân để hoàn thành một nhiệm vụ học tập nhất định. Nhưvậy tổ chức hoạt động nhóm trong thời gian qua, hiện nay và tương lai vẫn là cách tổchức dạy học mang lại hiệu quả cao.Sau khi nghiên cứu cuốn sách “Use your head” và cuốn “The Mind Map book”của tác giả Tony Buzan – tôi có điều kiện tìm hiểu về hoạt động của bộ não, hai cuốnsách được thiết kế để giúp chúng ta hiểu được cỗ máy sinh học của chính chúng ta, đểchăm sóc nó và để giải phóng những khả năng phi thường mà chúng ta có. Chúng ta sẽhiểu rõ hơn về nguyên lý hoạt động của bộ não và nên sử dụng nó như thế nào để có hiệu6 quả tối ưu, hay có thể ghi nhớ lâu hơn, đọc nhanh hơn, hiệu quả hơn. Không những vậy,chúng ta còn hiểu được Sơ đồ tư duy (SĐTD), thấy được sự tương thích giữa SĐTD vớicấu tạo, chức năng và hoạt động của bộ não. Từ đó thấy được vai trò quan trọng của nótrong học tập và trong đời sống. SĐTD không chỉ có tác dụng với mỗi cá nhân mà nó cònphát huy được sức mạnh tập thể. Thực tế các em học bài nào biết bài đấy, học phần sauđã quên phần trước và không biết liên kết các kiến thức lại với nhau, không biết vận dụngkiến thức đã học trước đó vào những phần sau. Nếu sử dụng SĐTD sẽ giúp các em tự ghichép để lưu thông tin, lưu kiến thức trọng tâm vào trí nhớ của mình. Sử dụng SĐTDtrong dạy học thì HS sẽ học được phương pháp học, tăng tính độc lập, chủ động, sáng tạovà phát triển tư duy.Đã có nhiều công trình nghiên cứu về việc sử dụng SĐTD vào trong quá trình dạyhọc như: Sử dụng SĐTD trong dạy học chương “Mắt. Các dụng cụ quang” (Vật Lý 11Nâng cao) của Liễu Văn Toàn, Sử dụng SĐTD trong dạy học Lịch sử ở trường THPT củaNguyễn Chí Thuận, Ứng dụng SĐTD nâng cao hiệu quả dạy học Tiếng Anh của NguyễnĐặng Nguyệt Hương, Phạm Thu Liên, Nghiên cứu tổ chức hoạt động nhận thức cho họcsinh trong dạy học phần Cơ học Vật Lý 10 Nâng cao với sự hỗ trợ của Mind Map và Máyvi tính của Lê Thị Kiều Oanh,.........nhưng chưa có tác giả nào nghiên cứu về việc sử dụngSĐTD trong dạy học phần Nhiệt học Vật Lý 8.Từ những lí do trên tôi chọn đề tài “Tổ chức dạy học nhóm phần nhiệt học Vật lý8 với sự hỗ trợ của SĐTD ”.2. Mục tiêu nghiên cứu- Hệ thống hóa cơ sở lí luận của việc tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm với sựhỗ trợ của SĐTD trong dạy học Vật lý (VL) ở trường Trung học cơ sở (THCS).- Xây dựng quy trình thiết kế tiến trình dạy học bài nghiên cứu kiến thức mới, bài thựchành thí nghiệm, bài ôn tập hệ thống hóa kiến thức theo nhóm với sự hỗ trợ của SĐTD.- Thiết kế tiến trình dạy học một số bài cụ thể phần nhiệt học VL lớp 8 theo nhómvới sự hỗ trợ của SĐTD.3. Nhiệm vụ nghiên cứu- Nghiên cứu cơ sở lí luận về PPDH theo nhóm.- Nghiên cứu lý thuyết về SĐTD.- Nghiên cứu vai trò hỗ trợ của SĐTD trong dạy học theo nhóm.- Nghiên cứu chương trình phần Nhiệt học VL lớp 8.7 - Thiết kế một số bài dạy học trong phần Nhiệt học VL 8 theo hướng tổ chức hoạtđộng học tập theo nhóm với sự hỗ trợ của SĐTD.- Tiến hành TN sư phạm ở trường THCS để đánh giá kết quả của đề tài.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu: Hoạt động dạy học theo nhóm với sự hỗ trợ của SĐTD.Phạm vi nghiên cứu: Phần Nhiệt học VL 8 THCS.5. Phương pháp nghiên cứu5.1. Phương pháp nghiên cứu lí thuyết- Nghiên cứu văn kiện của Đảng và nhà nước, luật giáo dục cùng với các chỉ thị củabộ Giáo dục và đào tạo về việc đổi mới PPDH trong nhà trường THCS hiện nay.- Nghiên cứu cơ sở lí luận về dạy học theo nhóm.- Nghiên cứu các tài liệu về SĐTD.- Nghiên cứu cơ sở lí luận về dạy học theo nhóm với sự hỗ trợ của SĐTD.- Nghiên cứu mục tiêu, nội dung, chương trình SGK phần Nhiệt học VL 8.5.2. Phương pháp thực nghiệm sư phạmTiến hành TN sư phạm ở trường THCS để đánh giá hiệu quả của việc dạy học theonhóm với sự hỗ trợ của SĐTD.5.3. Phương pháp thống kê toán họcSử dụng phương pháp thống kê để xử lí số liệu thu được từ quá trình TN sư phạm dựatrên kết quả học tập của nhóm TN và nhóm đối chứng để kiểm tra tính hiệu quả mà đề tàithu được.6. Cấu trúc luận vănPhần mở đầuPhần nội dungChương I. Cơ sở lý luận của việc tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm với sự hỗ trợcủa sơ đồ tư duy trong dạy học Vật lýChương II. Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học phần Nhiệt họcVật lý 8 với sự hỗ trợ của sơ đồ tư duyChương III. Thực nghiệm sư phạmPhần kết luậnTài liệu tham khảoPhụ lục8 NỘI DUNGCHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌCTHEO NHÓM VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ1.1. Cơ sở lý luận của việc tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm1.1.1. Khái niệmDạy học nhóm là phương pháp rất thích hợp đối với đối tượng HS, sinh viên vàđem lại hiệu quả cao trong học tập. HS vừa thể hiện được vai trò của cá nhân, vừa thểhiện được vai trò của tập thể, đồng thời tạo được mối quan hệ hai chiều giữa Học sinh –Học sinh, Học sinh - Giáo viên (GV).Theo Vygotsky: “Điều người học có thể làm qua hợp tác hôm nay thì họ có thểlàm vào ngày mai” và học tập cùng nhau để có thể phát triển được kĩ năng nhận thức vàxã hội [16].Theo Trần Thị Ngọc Lan - Vũ Thị Minh Hằng: “Học hợp tác là một phương pháp họctập trong đó nhóm hoặc tập thể các HS cùng nhau chiếm lĩnh tri thức một bài học, phấn đấuvì một mục đích chung, giải quyết một nhiệm vụ đặt trong quá trình học tập” [15].Theo A.T.Francisco (1993): “Học tập nhóm là một phương pháp học tập mà theophương pháp đó học viên trong nhóm trao đổi và giúp đỡ, hợp tác với nhau trong họctập” [16].Tuy có những quan niệm rộng, hẹp khác nhau nhưng các tác giả đều đưa ra nhữngdấu hiệu chung của dạy học theo nhóm là mối quan hệ giúp đỡ, gắn kết và hợp tác giữacác thành viên trong nhóm với nhau nhằm giải quyết nhiệm vụ học tập chung của nhóm.Như vậy, chúng ta có thể hiểu dạy học nhóm là PPDH, trong đó HS của một lớp họcđược chia thành các nhóm nhỏ, trong khoảng thời gian giới hạn, mỗi nhóm tự lực hoàn thànhcác nhiệm vụ học tập trên cơ sở phân công và hợp tác làm việc. Kết quả làm việc của nhómsau đó được trình bày và đánh giá trước toàn lớp.1.1.2. Các kĩ năng hợp tác nhómĐể có thể cùng hoạt động cho một mục tiêu chung, mỗi thành viên trong nhóm cầncó những kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xã hội. Do đó, GV cần làm cho mọi thành viên trongnhóm đều hiểu và chấp nhận cách diễn đạt, cách giao tiếp khác nhau. GV cần luyện tập9 cho HS những kỹ năng cơ bản và kỹ năng làm việc theo nhóm như sau:- Thu thập thông tinThông qua việc tự làm thí nghiệm, hoặc quan sát thí nghiệm do GV làm nếu lànhững thí nghiệm khó thực hiện. Thông qua việc quan sát các hiện tượng trong tự nhiên,tranh vẽ, mô hình, nghe thông báo của GV, đọc các bảng biểu...HS thu thập những thôngtin cần thiết cho việc giải quyết vấn đề của mình.Để thu thập được những thông tin cần thiết, HS phải nắm được mục tiêu của hoạt động.Mục tiêu này do GV truyền đạt hoặc do HS tự xác định dưới sự hướng dẫn của GV [31].- Xử lí thông tinĐây là hoạt động đòi hỏi tư duy sáng tạo cao. HS được hướng dẫn lập kế hoạch đểxử lí những thông tin thu thập được nhằm rút ra những kết luận cần thiết. Hoạt động nàycó thể được tiến hành dưới dạng thiết kế một phương án thí nghiệm nhằm kiểm tra mộtdự đoán, xử lí các số liệu thu thập từ thí nghiệm, tiến hành các thao tác phân tích, sosánh, tổng hợp, quy nạp, suy luận, đánh giá...các thông tin thu được để giải quyết tìnhhuống học tập tự mình nêu ra hoặc do GV nêu ra.- Truyền đạt thông tinHoạt động này không những đóng góp phát triển năng lực ngôn ngữ của HS, màcòn giúp các em rèn luyện các phẩm chất cần thiết để hoà nhập với cuộc sống cộng đồng.HS sẽ thông báo về kết quả xử lí thông tin của cá nhân hay của nhóm mình, trình bày báocáo, trình bày thí nghiệm, nhận xét đánh giá ý kiến của nhóm khác, của người khác...- Vận dụngHS được hướng dẫn để vận dụng những kiến thức và kỹ năng có được trong quátrình thu thập và xử lí thông tin để giải quyết những tình huống mới trong học tập cũngnhư trong thực tiễn.Hình thức hoạt động theo nhóm thường được áp dụng cho các loại hoạt động thuthập thông tin và nhất là xử lí thông tin và vận dụng vì đây chính là những hoạt độngphức tạp, đòi hỏi sự đóng góp của trí tuệ tập thể [10].- Kĩ năng hình thành nhómDi chuyển vào nhóm không gây tiếng ồn; tham gia hoạt động ngay sau khi ngồi10 vào chỗ, nói đủ nghe không gây ảnh hưởng nhóm khác; khuyến khích các thành viêntham gia [10].- Kĩ năng giao tiếp trong nhómNhìn vào người nói và không làm việc riêng; thảo luận và tranh luận có tổ chức,không tranh giành; truyền đạt rõ ràng và cảm nhận; lắng nghe chăm chú và diễn đạt lạichính xác; thống nhất ý kiến hoặc chấp nhận những ý kiến trái ngược [10].- Kĩ năng xây dựng và duy trì sự tin tưởng lẫn nhauBày tỏ sự ủng hộ (ánh mắt, vẻ mặt...); yêu cầu sự giúp đỡ hay giải thích khi cầnthiết; sẵn sàng giải thích hay làm rõ thêm; làm sáng tỏ ý kiến người khác; thận trọngthành quả của nhóm; làm cho nhóm hào hứng, nhiệt huyết.- Kĩ năng giải quyết bất đồngKiềm chế bực tức; xử lí bất đồng trong nhóm hợp lí, tế nhị; phê bình, bình luận ýkiến, chứ không bình luận cá nhân; phản đối một cách nhẹ nhàng không chỉ trích [31].1.1.3. Tiến trình dạy học nhómTiến trình dạy học nhóm có thể được chia thành 3 giai đoạn cơ bản.Giai đoạn 1: Nhập đề và giao nhiệm vụGiai đoạn này được thực hiện trong toàn lớp, bao gồm những hoạt động chính sau:- Giới thiệu chủ đề chung của giờ học: Thông thường GV thực hiện việc giới thiệuchủ đề, nhiệm vụ chung cũng như những chỉ dẫn cần thiết, thông qua thuyết trình, đàmthoại hay làm mẫu. Có khi việc này cũng được giao cho HS trình bày với điều kiện là đãcó sự thống nhất và chuẩn bị từ trước cùng GV.- Xác định nhiệm vụ của các nhóm: Xác định và giải thích nhiệm vụ cụ thể của cácnhóm, xác định rõ những mục tiêu cụ thể cần đạt đuợc. Thông thường, nhiệm vụ của cácnhóm là giống nhau, nhưng cũng có thể khác nhau.- Thành lập các nhóm làm việc: Có rất nhiều phương án thành lập nhóm khác nhau.Tuỳ theo mục tiêu dạy học để quyết định cách thành lập nhóm.Giai đoạn 2: Làm việc nhómTrong giai đoạn này các nhóm tự lực thực hiện nhiệm vụ đuợc giao, trong đó cónhững hoạt động chính là:11 - Chuẩn bị chỗ làm việc nhóm: Cần sắp xếp bàn ghế phù hợp với công việc nhóm,sao cho các thành viên có thể đối diện nhau để thảo luận. Cần làm nhanh để không tốnthời gian và giữ trật tự.- Lập kế hoạch làm việc: Chuẩn bị tài liệu học tập, đọc sơ qua tài liệu, làm rõ xemtất cả mọi người có hiểu các yêu cầu của nhiệm vụ hay không, phân công công việc chotừng thành viên, lập kế hoạch thời gian.- Thoả thuận về quy tắc làm việc: Mỗi thành viên đều có phần nhiệm vụ của mình,từng người ghi lại kết quả làm việc, mỗi người người lắng nghe những người khác, khôngai được ngắt lời người khác khi trình bày.Tiến hành giải quyết nhiệm vụ: Đọc kỹ tài liệu, cá nhân thực hiện công việc đãphân công, thảo luận trong nhóm về việc giải quyết nhiệm vụ, sắp xếp kết quả công việc.- Chuẩn bị báo cáo kết quả trước lớp: Xác định nội dung, cách trình bày kết quả,phân công các nhiệm vụ trình bày trong nhóm, làm các hình ảnh minh họa, quy định tiếntrình bài trình bày của nhóm.Giai đoạn 3: Trình bày và đánh giá kết quả- Đại diện các nhóm trình bày kết quả trước toàn lớp: Thông thường trình bày miệnghoặc trình miệng với báo cáo viết kèm theo.- Kết quả trình bày của các nhóm được đánh giá và rút ra những kết luận cho việchọc tập tiếp theo.Tùy theo nội dung công việc, tổ chức hoạt động nhóm cũng có thể được tiến hànhở nhà [29].1.1.4. Phân loại và cách thức tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm1.1.4.1. Phân loại nhóm hợp tác- Nhóm học tập hợp tác chính thứcLà những nhóm, tổ chức và phân công công việc rõ ràng, thực hiện công việc hằngngày, mang tính kế hoạch và kỷ luật cao, hoạt động lâu dài, các HS trong nhóm cùng nhaulàm việc để đạt được các mục tiêu chung bằng cách bảo đảm rằng mỗi thành viên của nhómđều hoàn thành được các nhiệm vụ được giao.Khi làm việc với các nhóm học hợp tác chính thức cần phải:+ Cụ thể hoá mục tiêu bài học.12 + Đưa ra được những quyết định trước khi tiến hành dạy học.+ Giải thích các nhiệm vụ và tính phụ thuộc lẫn nhau một cách tích cực cho các HStrong nhóm.+ Theo dõi việc học của HS và can thiệp để trợ giúp hoặc tăng cường kỹ năng liêncá nhân và kỹ năng làm việc nhóm.+ Đánh giá việc học của HS và giúp các em nhìn lại nhóm mình đã làm việc như thế nào.- Nhóm hợp tác không chính thứcLà những nhóm người nhóm lại với nhau thất thường để làm việc, không theo mộtthể thức cố định nào, có thể tồn tại trong phạm vi vài phút đến một tiết học. Có thể dùngkiểu nhóm này trong các hình thức dạy học trực tiếp như thuyết trình, các đoạn phim vàvideo để hướng chú ý của HS vào một loại tài liệu cụ thể, tạo tâm thế thuận lợi cho tiếthọc, giúp ích trong việc đặt ra những mong đợi mà bài học hướng tới.- Nhóm hợp tác nền tảngThường kéo dài ít nhất trong một năm, gồm nhiều thành phần hỗn hợp, số thànhviên ổn định và mục đích căn bản là để các thành viên ủng hộ, khuyến khích giúp đỡ lẫnnhau để đạt được thành công trong học tập. Các nhóm hợp tác nền tảng tạo cho HS mốiquan hệ mật thiết trong thời gian dài, cho phép các thành viên có điều kiện giúp đỡ,khuyến khích và trợ giúp nhau trong nhiệm vụ học tập để đạt được sự tiến bộ [9].1.1.4.2. Cách thức tổ chức hoạt động theo nhómTuỳ thuộc vào mục đích dạy học của người GV, nội dung của bài học, đặc điểmcủa HS và cơ sở vật chất học tập trên lớp (bàn, ghế, phòng học...) và cả thời gian dànhcho học tập...mà dạy học theo nhóm được tiến hành theo các hình thức khác nhau.- Nhóm nhỏ thông thườngGV chia lớp học thành các nhóm nhỏ 3 - 5 người để thảo luận một vấn đề cụ thểnào đó. Hình thức này thường được kết hợp với các kĩ thuật dạy học khác trong một bàihọc, tiết học. Nội dung thảo luận của nhóm nhỏ thông thường là các vấn đề ngắn, thờilượng ít 5 - 10 phút [18], [20].- Nhóm rì rầmGV chia nhóm thành những nhóm cực nhỏ khoảng 2 - 3 người (thường là cùngbàn) để trao đổi và thống nhất trả lời một câu hỏi, giải quyết một vấn đề, nêu một ý13 tưởng, thái độ... Để nhóm rì rầm có hiệu quả, GV cần phải cung cấp đầy đủ các dữ kiện,các gợi ý và nêu rõ yêu cầu đối với các câu hỏi để các thành viên tập trung vào giải quyết.Việc chia lớp thành những nhóm nhỏ hoặc nhóm “rì rầm” là biện pháp để khắc phục hiệntượng “người ngoài cuộc” làm tăng hiệu quả của hợp tác theo nhóm.- Nhóm kim tự thápĐây là hình thức mở rộng của nhóm rì rầm. Sau khi thảo luận theo cặp (nhóm rìrầm), các cặp kết hợp thành 4 - 6 người để hoàn thiện một vấn đề chung. Nếu cần thiết cóthể kết hợp các nhóm này thành nhóm lớn hơn 8 - 16 người.- Nhóm đồng tâmGV chia lớp thành hai nhóm: Nhóm thảo luận và nhóm quan sát (sau đó hoán vịcho nhau). Nhóm thảo luận thường là nhóm nhỏ 6 - 10 người có nhiệm vụ thảo luận vàtrình bày vấn đề được giao, còn các thành viên khác đóng vai trò người quan sát, phảnbiện. Hình thức này rất có hiệu quả, làm tăng trách nhiệm cá nhân trước tập thể và tạođộng cơ cho những người ngại trình bày ý tưởng của mình trước tập thể.- Nhóm khép kín và nhóm mởNhóm khép kín là nhóm mà các thành viên trong nhóm làm việc trong khoảng thờigian dài, thực hiện trọn vẹn một hoạt động học tập, từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuốicùng. Nhóm mở là các thành viên có thể tham gia một vài giai đoạn phù hợp với khảnăng và sở thích của mình. Hình thức này mang lại cho người học nhiều khả năng lựachọn vấn đề và chủ động về thời gian và sức lực [18], [20].- Nhóm xuất phát và nhóm chuyên sâuChia lớp học thành các nhóm HS, mỗi nhóm khoảng 5 người. Mỗi người đượcđánh số thứ tự từ 1 - 5. Các nhóm này gọi là nhóm xuất phát. Mỗi HS trong nhóm xuấtphát được giao một nhiệm vụ cụ thể.Những người có số giống nhau ở trong các nhóm xuất phát (có nhiệm vụ giốngnhau) tìm đến nhau và thành lập nhóm mới. Các nhóm này gọi là nhóm chuyên sâu; cùngtrao đổi, thảo luận về nhiệm vụ đã được giao.Sau đó tất cả trở về lại nhóm ban đầu để thông tin lại cho những người trong nhómnhững gì họ đã học được từ nhóm chuyên sâu.14 1.1.5. Các tiêu chí thành lập nhóm trong dạy họcCách thực hiện - Ưu () , nhược () điểmTiêu chí1. Các nhómgồm những Đối với học sinh thì đây là cách dễ chịu nhất để thành lập nhóm,đảm bảo công việc thành công nhanh nhấtngười tựnguyện, chungmối quan tâm Dễ tạo ra sự tách biệt giữa các nhóm trong lớp, vì vậy cách tạolập nhóm như thế này không nên là khả năng duy nhấtBằng cách đếm số, phát thẻ, gắp thăm, sắp xếp theo màu sắc,....2. Các nhómngẫu nhiên Các nhóm luôn luôn mới sẽ đảm bảo là tất cả các học sinh đều cóthể học tập chung nhóm với tất cả các học sinh khác Nguy cơ có trục trặc sẽ tăng cao. Học sinh phải sớm làm quenvới việc đó để thấy rằng cách lập nhóm như vậy là bình thườngXé nhỏ một bức tranh hoặc các tờ tài liệu cần xử lý. Học sinhđược phát các mẩu xé nhỏ, những học sinh ghép thành bức tranhhoặc tờ tài liệu đó sẽ tạo thành nhóm3. Nhóm ghéphình Cách tạo lập nhóm kiểu vui chơi, không gây ra sự đối địch Cần một ít chi phí để chuẩn bị và cần nhiều thời gian hơn để tạolập nhómVí dụ tất cả những học sinh cùng sinh ra trong mùa đông, mùa4. Các nhómxuân, mùa hè hoặc mùa thu sẽ tạo thành nhómvới những đặcđiểm chung Tạo lập nhóm một cách độc đáo, tạo ra niềm vui và học sinh có thểbiết nhau rõ hơn15  Cách làm này mất đi tính độc đáo nếu được sử dụng thườngxuyênCác nhóm được duy trì trong một số tuần hoặc một số tháng.Các nhóm này thậm chí có thể được đặt tên riêng.5. Các nhómcố định trongmột thời gian Cách làm này đã được chứng tỏ tốt trong những nhóm học tậpcó nhiều vấn đềdài Sau khi đã quen nhau một thời gian dài thì việc lập các nhóm mớisẽ khó khănNhững học sinh khá giỏi trong lớp cùng luyện tập với các họcsinh yếu hơn và đảm nhận trách nhiệm của người hướng dẫn6. Nhóm cóhọc sinh kháđể hỗ trợ học Tất cả đều được lợi. Những học sinh giỏi đảm nhận trách nhiệm,những học sinh yếu được giúp đỡsinh yếu Ngoài việc mất nhiều thời gian thì chỉ có ít nhược điểm, trừ phinhững học sinh giỏi hướng dẫn saiNhững học sinh yếu hơn sẽ xử lý các bài tập cơ bản, những họcsinh đặc biệt giỏi sẽ nhận được thêm những bài tập bổ sung7. Phân chiatheo năng lực Học sinh có thể tự xác định mục đích của mình. Ví dụ ai bị điểmhọc tập kháckém trong môn toán thì có thể tập trung vào một số ít bài tậpnhau Cách làm này dẫn đến kết quả là nhóm học tập cảm thấy bị chiathành những học sinh thông minh và những học sinh kém.16 Được áp dụng thường xuyên khi học tập theo tình huống. Nhữnghọc sinh thích học tập với hình ảnh, âm thanh hoặc biểu tượng sẽnhận được những bài tập tương ứng8. Phân chiatheo các dạnghọc tập Học sinh sẽ biết các em thuộc dạng học tập như thế nào ? Học sinh chỉ học những gì mình thích và bỏ qua những nội dungkhácVí dụ, trong khuôn khổ một dự án, một số học sinh sẽ khảo sátmột xí nghiệp, một số khác khảo sát một cơ sở chăm sóc xã hội,một số khác nữa lại tiến hành điều tra dư luận9. Nhóm vớicác bài tậpkhác nhau Tạo điều kiện học tập theo kinh nghiệm đối với những gì đặc biệtquan tâm Thường chỉ có thể được áp dụng trong khuôn khổ một dự án lớn Có thể thích hợp nếu học về những chủ đề đặc trưng cho con trai10. Phân chiavà con gái, ví dụ trong giảng dạy về tình dục, chủ đề lựa chọnhọc sinh namnghề nghiệp,..và nữ Nếu bị lạm dụng sẽ dẫn đến mất bình đẳng nam nữ.1.1.6. Các phương tiện hỗ trợ dạy học hợp tác nhóm1.1.6.1. Sách giáo khoaSGK là một phương tiện quan trọng trong dạy học VL ở trường THCS, nó thựchiện đồng thời chức năng là phương tiện làm việc của HS và là phương tiện hỗ trợ để GVthực hiện chương trình dạy học đã quy định. SGK được sử dụng trong hoạt động học hợptác nhóm để HS tóm tắt bài với người bên cạnh, đọc và giải thích tài liệu theo từng cặp, giảiquyết các vấn đề theo nhóm.1.1.6.2. Phiếu học tậpPhiếu học tập có thể là văn bản, bảng số liệu, hình ảnh, sơ đồ…nhằm cung cấp17 những thông tin, dữ liệu hoặc sự kiện cần thiết cho người học. Trong dạy học hợp tác, HScó thể nghiên cứu những dữ liệu này theo hình thức cá nhân hoặc phân chia dữ liệu cho cácthành viên trong nhóm. Phiếu học tập cũng có thể là hệ thống những câu hỏi, hệ thốngnhững yêu cầu hoạt động để hoàn thành nhiệm vụ học tập, hệ thống những công việc cầngiải quyết…Điều đó có nghĩa là có 2 phiếu học tập chức năng, chức năng cung cấp thôngtin và sự kiện, chức năng công cụ hướng dẫn và giao tiếp trong quá trình học tập.1.1.6.3. Thí nghiệmVL là một môn khoa học TN nên việc sử dụng các thí nghiệm VL ở trường THCSlà một trong những biện pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dạy học, góp phầntích cực hoá hoạt động nhận thức của HS. Thí nghiệm VL còn có tác dụng to lớn trongviệc phát triển năng lực nhận thức khoa học của HS, giúp HS làm quen dần với phươngpháp nghiên cứu khoa học. Đối với dạy học hợp tác nhóm, thí nghiệm có thể được sửdụng như là một phương tiện tổ chức để làm việc theo hình thức cá nhân hoặc theonhóm. Khi tiến hành thí nghiệm đòi hỏi HS phải tự lực làm việc hoặc phối hợp với tậpthể, qua đó phát huy vai trò của từng cá nhân và tính cộng đồng trách nhiệm trongcông việc của các em.1.1.6.4. Máy vi tínhNgày nay, máy vi tính đã trở thành một phương tiện đắc lực phục vụ cho Quá trìnhdạy học (QTDH). Máy vi tính được sử dụng để mô phỏng các đối tượng nghiên cứu, hỗ trợxây dựng các mô hình, hỗ trợ thí nghiệm cũng như giúp HS trong quá trình ôn tập, kiểmtra, đánh giá…1.1.6.5. Sơ đồ tư duyGần đây, SĐTD trở thành “ chủ đề nóng” thu hút sự quan tâm của nhiều người, việcnghiên cứu ứng dụng SĐTD trong dạy học được phát huy mạnh mẽ, đặc biệt là trong hoạtđộng nhóm. SĐTD chính là một bức tranh tổng thể về chủ đề đang hướng tới để mỗi cánhân có thể hiểu được bức tranh đó, nắm bắt được diễn biến của quá trình tư duy theonhóm đang diễn ra đến đâu, đang ở nhánh nào của SĐTD và tổng quan toàn bộ kết quảcủa nhóm ra sao. Điều này giúp tiết kiệm thời gian làm việc trong nhóm do các thànhviên không mất thời gian giải thích ý tưởng của mình thuộc ý lớn nào. Sử dụng SĐTDgiúp cho các thành viên hiểu được nội dung bài học một cách rõ ràng và hệ thống. Việc ghi18 nhớ cũng như vận dụng cũng sẽ tốt hơn. Chỉ cần nhìn vào SĐTD, bất kỳ thành viên nào củanhóm cũng có thể thuyết trình được nội dung bài học.1.1.7. Ưu điểm và hạn chế của hoạt động dạy học theo nhóm1.1.7.1. Ưu điểmDạy học nhóm nếu được tổ chức tốt, sẽ thực hiện được những chức năng và lợi íchkhác với dạy học toàn lớp, do đó có tác dụng bổ sung cho dạy học toàn lớp. Cụ thể là:- Phát huy tính tích cực, tự lực và tính nhiệm của HS: Trong dạy học nhóm, HS phảitự lực giải quyết nhiệm vụ học tập, có trách nhiệm với nhiệm vụ và kết quả công việc củamình. Dạy học nhóm hỗ trợ tư duy, tình cảm và hành động độc lập, sáng tạo của HS.- Phát triển năng lực cộng tác làm việc: Làm việc nhóm là phương pháp làm việcđược HS ưa thích. HS có điều kiện rèn luyện những kỹ năng cộng tác làm việc như tinhthần đồng đội, sự quan tâm đến những người khác và tính khoan dung.- Phát triển năng lực giao tiếp: Thông qua cộng tác làm việc trong nhóm mà nănglực giao tiếp của HS được phát triển như biết lắng nghe, chấp nhận hoặc phê phán ý kiếnngười khác, biết trình bày, bảo vệ ý kiến của mình trước các thành viên khác của nhóm.- Hỗ trợ quá trình học tập mang tính xã hội: Dạy học nhóm là quá trình học tậpmang tính xã hội. HS được học tập trong mối tương tác lẫn nhau của các thành viên trongnhóm, các em có thể giúp đỡ lẫn nhau, tạo lập, củng cố các quan hệ xã hội và không cảmthấy phải chịu áp lực từ phía GV.- Tăng cường sự tự tin cho HS: Vì HS được liên kết với nhau qua giao tiếp xã hội,các em sẽ mạnh dạn hơn và ít sợ mắc phải sai lầm. Mặt khác, thông qua giao tiếp sẽ giúpkhắc phục sự thô lỗ, cục cằn trong giao tiếp.- Phát triển năng lực phương pháp: Thông qua quá trình tự lực làm việc, chia sẻ kinhnghiệm sẽ giúp HS rèn luyện, phát triển phuơng pháp làm việc, mà trước hết là phươngpháp tự học.- Dạy học nhóm tạo khả năng dạy học phân hoá: Lựa chọn nhóm theo hứng thúchung hay lựa chọn ngẫu nhiên, đặt yêu cầu như nhau hay khác nhau về mức độ khókhăn, cách học tập như nhau hay khác nhau, phân công công việc như nhau hoặc khácnhau, HS nam và HS nữ làm bài cùng nhau hay riêng lẻ.- Tăng cường kết quả học tập: Những nghiên cứu so sánh kết quả học tập của HS19 cho thấy nếu được làm việc theo nhóm thì HS sẽ tiến bộ nhanh hơn và kết quả đạt đượcngày càng cao hơn.1.1.7.2. Hạn chếTrong quá trình thảo luận nhóm có thể có một vài thành viên trong nhóm nổi trộihơn; nhưng cũng có thể có một vài thành viên khác trong nhóm co lại và ít tham gia vàohoạt động của nhóm. Có trường hợp một HS trong nhóm làm việc nhiều còn (các) HSkhác có thể chỉ nghe không làm gì cả, thậm chí có khi còn làm việc riêng (khi GV đếngiúp đỡ một nhóm khác).Việc tổ chức cho HS học tập theo nhóm có thể gây ra tiếng ồn. Nhiều GV ngạikhông muốn tổ chức hoạt động này vì sợ Hiệu trưởng đánh giá là quản lí lớp học không tốt.Các HS trong nhóm có thể học những “sai sót” của nhau, nếu như học lực đều yếukém như nhau.Một vài HS có thói quen làm việc độc lập, do vậy không thích làm việc chung vớicác HS khác.1.2. Cơ sở lí luận của việc sử dụng Sơ đồ tư duy trong dạy học1.2.1. Khái niệm về Sơ đồ tư duySĐTD là một hình thức ghi chép sử dụng màu sắc và hình ảnh, để mở rộng và đàosâu các ý tưởng. Kỹ thuật tạo ra loại bản đồ này được gọi là Mind Mapping và được pháttriển bởi Tony Buzan vào đầu những năm 1970. SĐTD là một công cụ cho mọi hoạtđộng tư duy. Có thể miêu tả nó là một kỹ thuật hình họa, với sự kết hợp giữa từ ngữ, hìnhảnh, đường nét, màu sắc phù hợp tương thích với cấu trúc, hoạt động và chức năng củabộ não. Bộ não của chúng ta có khả năng nảy sinh ý tưởng vô hạn. Nó hoạt động tốt nhấtkhi các ý tưởng được tự do tuôn trào trước khi phải sắp xếp lại. Có vô số hệ thống ghinhớ được phát minh để giúp bộ não tự do nảy sinh các ý tưởng nhưng phương pháp lậpSĐTD vượt xa tất cả. Theo Tony Buzan trí nhớ đều dựa trên hình ảnh và sự liên kết, mọingười không phụ thuộc lứa tuổi, giới tính đều có khả năng này nên mỗi người đều có mộtbản đồ cho riêng mình. Bản đồ đó giúp ích cho mỗi người, cho công việc, cuộc sống vàxã hội.1.2.2. Cấu trúc của Sơ đồ tư duy- Ở giữa SĐTD là một ý tưởng chính hay hình ảnh trung tâm.20 - Ý tưởng chính hay hình ảnh trung tâm này sẽ được phát triển bằng các nhánhchính thể hiện ý tưởng chính và đều được nối với trung tâm.- Các nhánh chính lại được phân thành các nhánh nhỏ nhằm thể hiện chủ đề ở mứcđộ sâu hơn.- Cứ thế sự phân nhánh tiếp tục và các kiến thức hay hình ảnh luôn được nối kết vớinhau. Chính sự liên kết này sẽ tạo ra một bức tranh tổng thể mô tả ý tưởng trung tâm mộtcách đầy đủ và rõ ràng.Hình 1.1: Cấu trúc của SĐTD1.2.3. Nguyên tắc vẽ Sơ đồ tư duySĐTD khai thác toàn diện kỹ năng tư duy của vỏ não từ, ảnh, số, suy luận, nhịpđiệu, màu sắc, nhận thức không gian bằng một kỹ thuật độc đáo, đặc sắc. Vận dụngSĐTD, bạn có thể mặc sức tung hoành với khả năng tư duy vô hạn của não. Để có SĐTDhiệu quả chúng ta phải tuân thủ các bước lập SĐTD được đề cập trong [7], [14], [33].- Tại trung tâm tờ giấy: Vẽ một HÌNH ẢNH (hay bức tranh). Một hình ảnh trungtâm thú vị hơn, giúp tập trung vào những điểm quan trọng và làm cho bộ não phấn chấnhơn. Nếu viết chữ thì hãy cô đọng nó thành một TỪ KHÓA CHÍNH.- Luôn sử dụng Màu Sắc: Vì màu sắc cũng có tác dụng kích thích như hình ảnh.Màu sắc mang đến cho bản đồ tư duy những rung động cộng hưởng, mang lại sức sốngvà năng lượng vô tận cho tư duy sáng tạo.- Nối các Nhánh Chính tới hình ảnh trung tâm và nối các nhánh cấp 2, cấp 3 vớinhánh cấp 1, cấp 2,...: Vì bộ não làm việc bằng sự Liên Tưởng. Nếu nối các nhánh lại vớinhau ta sẽ dễ hiểu và nhớ nhiều thứ dễ dàng hơn rất nhiều.21 - Vẽ nhiều nhánh CONG hơn đường thẳng vì chẳng có gì mang lại sự buồn tẻ chonão hơn các đường thẳng. Giống như các nhánh cây, các đường cong có tổ chức sẽ lôicuốn và thu hút được sự chú ý hơn rất nhiều.- Sử dụng MỘT TỪ KHÓA cho mỗi nhánh: Vì từ khóa mang lại nhiều sức mạnh vàkhả năng linh hoạt cao. Mỗi từ khóa hay mỗi hình ảnh giống như một cấp số nhân mang đếnsự liên tưởng và liên kết, khơi dậy các ý tưởng mới, các suy nghĩ mới.Hình 1.2: Nguyên tắc vẽ SĐTD1.2.4. Lợi ích của Sơ đồ tư duy1.2.4.1. Sơ đồ tư duy giúp tiết kiệm thời gian vì nó chỉ tận dụng các từ khóaViệc sử dụng SĐTD với những từ khóa và hình ảnh sáng tạo, một khối lượng kiếnthức khá lớn (khoảng 10 trang sách) được ghi chú hết sức cô đọng trong một trang giấymà không bỏ qua bất kỳ một thông tin quan trọng nào. Tất cả những thông tin cần thiết đểđạt điểm cao trong kỳ thi vẫn được lưu giữ nguyên ven từ những chi tiết nhỏ nhất.1.2.4.2. Sơ đồ tư duy tận dụng được các nguyên tắc của trí nhớ siêu đẳngNgoài việc tận dụng các từ khóa, SĐTD còn tận dụng được các nguyên tắc của trínhớ siêu đẳng, và từ đó tăng khả năng nhớ bài của HS.- Sự hình dung: SĐTD có rất nhiều hình ảnh để chúng ta hình dung về kiến thứccần nhớ. Đây là những nguyên tắc quan trọng nhất của trí nhớ siêu đẳng, đối với não bộ,SĐTD giống như một bức tranh lớn đầy hình ảnh, màu sắc phong phú hơn là một bài họckhô khan, nhàm chán.22 - Sự liên tưởng: SĐTD hiển thị sự liên kết giữa các ý tưởng một cách rất rõ ràng.- Làm nổi bật sự việc: Thay cho những từ ngữ tẻ nhạc đơn điệu, SĐTD cho phépchúng ta làm nổi bậc các ý tưởng trọng tâm bằng việc sử dụng những màu sắc, kích cỡ,hình ảnh đa dạng. Hơn nữa việc SĐTD dùng rất nhiều màu sắc khiến bạn phải vận dụngtrí tưởng tượng sáng tạo đầy phong phú của mình. Nhưng đây không chỉ là một bức tranhđầy màu sắc sặc sỡ thông thường, SĐTD giúp bạn tạo ra một bức tranh mang tính lý luận,liên kết chặt chẽ về những gì bạn được học.1.2.4.3. Sơ đồ tư duy sử dụng cả hai bán cầu não cùng một lúcSĐTD thật sự giúp chúng ta tận dụng các chức năng của não trái lẫn não phải khihọc. Đây chính là công cụ học tập vận dụng được sức mạnh của cả bộ não. Nếu vận dụngđúng cách, nó hoàn toàn giải phóng những năng lực tiềm ẩn trong chúng ta, đưa chúng talên một đẳng cấp mới, đẳng cấp của một tài năng thực thụ hay thậm chí của một thiên tài[12], [13].1.3. Sử dụng Sơ đồ tư duy trong dạy học nhóm1.3.1. Ứng dụng của Sơ đồ tư duy trong dạy học- Lập kế hoạchGV có thể dùng SĐTD lập kế hoạch giảng dạy, kế hoạch chủ nhiệm cho một nămhọc, một học kỳ, một tháng hay kế hoạch cho một tuần cụ thể.Dùng SĐTD lập kế hoạch năm học giúp GV và HS có cái nhìn tổng quát vềchương trình học cũng như các chương trình hoạt động ngoài giờ khác như văn nghệ, thểthao, dã ngoại, các hội thi phải tham gia…Lập kế hoạch là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất để quản lý thời gian hiệuquả. SĐTD về một kế hoạch cụ thể nếu được tổ chức, sắp xếp khoa học thì không nhữngsẽ giúp cho GV và HS có cái nhìn tổng quan về những việc đã, đang và sẽ làm mà còn rấtthuận tiện khi muốn bổ sung một công việc mới vì không cần phải xóa bỏ cả sơ đồ.- Thảo luận nhómSĐTD giúp tiết kiệm thời gian làm việc trong nhóm do các thành viên không mấtthời gian giải thích ý tưởng của mình thuộc ý lớn nào. Trong quá trình thảo luận nhóm córất nhiều ý kiến trong khi đó mỗi người luôn giữ chính kiến của mình, không hướng vào23 mục tiêu đã đề ra dẫn đến không rút ra được kết luận cuối cùng. Sử dụng SĐTD sẽ khắcphục được những hạn chế đó bởi SĐTD tạo nên sự đồng thuận trong nhóm, các thànhviên đều suy nghĩ tập trung vào một vấn đề chung cần giải quyết, tránh được hiện tượnglan man và đi lạc chủ đề. SĐTD còn tạo nên sự cân bằng giữa các cá nhân và cân bằngtrong tập thể. Mọi thành viên đều đóng góp ý kiến và cùng nhau xây dựng SĐTD của cảnhóm. Các thành viên tôn trọng ý kiến của nhau và các ý kiến đều được thể hiện trên SĐTD.Trong thảo luận nhóm, SĐTD là một công cụ tư duy thực sự hiệu quả bởi nó tối đahoá được nguồn lực của cá nhân và tập thể. Sử dụng SĐTD giúp cho các thành viên hiểuđược nội dung bài học một cách rõ ràng và hệ thống. Việc ghi nhớ cũng như vận dụngcũng sẽ tốt hơn. Chỉ cần nhìn vào SĐTD, bất kỳ thành viên nào của nhóm cũng có thểthuyết trình được nội dung bài học.Như vậy, sử dụng SĐTD trong thảo luận nhóm đã phát huy được tính sáng tạo, tốiđa hoá khả năng của mỗi cá nhân đồng thời kết hợp sức mạnh cá nhân thành sức mạnhtập thể để có thể giải quyết được các vấn đề một cách hiệu quả. SĐTD tạo cho mỗi thànhviên cơ hội được giao lưu học hỏi và phát triển chính mình một cách hoàn thiện hơn.- Ghi chép, tóm tắt, hệ thống hóa nội dung bài học, đưa ra các ý tưởngTrong phạm vi cá nhân, HS có thể sử dụng SĐTD để học bài mới hay ghi chép, tómtắt, hệ thống hóa nội dung bài học.Mục đích hàng đầu của ghi chép là ôn lại thông tin nhằm tăng cường khả năng ghinhớ. Những bài ghi chép chỉ là những từ và cụm từ không cần thiết sẽ khiến cho quá trìnhôn lại rất khó khăn, ngoài ra HS ít có cơ hội bổ sung những liên tưởng và cách sắp xếpcủa chính mình.Lập SĐTD là hình thức ghi chép hiệu quả hơn rất nhiều. Kỹ thuật ghi chép này chophép HS nhanh chóng ghi lại các ý tưởng bằng các từ khóa, sắp xếp một cách cơ bảnthông tin khi nó được truyền tải và cho HS cơ hội để hình thành những mối liên hệ vàliên tưởng. Khi sử dụng SĐTD để học bài mới hay ghi chép, điều quan trọng là chỉ nêndùng các từ khóa. SĐTD tự động loại bỏ những từ không quan trọng và đưa ra sự sắp xếpsơ bộ thông tin được tiếp nhận. Để rút ra các từ then chốt, HS cần phải chú ý và tham giavào bài học, qua đó nắm được nội dung cơ bản của bài học, tăng khả năng hiểu bài và ghinhớ của HS.24 Như vậy, ưu điểm của SĐTD là đem đến cho HS những lợi ích cụ thể trong quátrình học tập: Nắm được những nội dung cơ bản của bài học, hệ thống nội dung kiến thứcvà biểu thị bằng sơ đồ, ghi nhớ nội dung học tập một cách sâu sắc, rèn luyện kỹ năng lậpdàn bài khi đọc SGK. Có thể sẽ gặp khó khăn lúc đầu khi tập cho HS xây dựng SĐTD,nhưng chỉ là lúc đầu. Khi đã thành thói quen, HS sẽ rất thích thú sử dụng trong học tập vàhình thành thói quen làm việc sau này, từ việc nắm vững vấn đề, biểu thị bằng sơ đồ vậnhành các biện pháp giải quyết. SĐTD càng có tác dụng nếu HS sử dụng cho những bài ôntập, tổng kết chương.1.3.2. Khả năng hỗ trợ của Sơ đồ tư duy trong tổ chức hoạt động nhóm1.3.2.1. Cách tạo Sơ đồ tư duy trong hoạt động nhóm- Xác định đối tượngChủ đề được xác định rõ ràng và cô đọng, các mục tiêu được đặt ra, và những thànhviên trong nhóm được cung cấp tất cả thông tin liên quan đến suy nghĩ của họ.- Động não cá nhânMỗi thành viên của nhóm phải dành ít nhất một giờ thực hành bùng phát SĐTDtheo kiểu lửa lan nhanh cùng với SĐTD tái lập và chỉnh sửa để tìm những nhánh chínhhoặc ý chủ đạo. Phương pháp động não thông thường thì khác hẳn. Trong phương phápnày, một cá nhân sẽ điều khiển nhóm và ghi những ý có Từ Khóa của các thành viên lênbảng. Điều này phản ánh sự sáng tạo vì mỗi từ hay khái niệm được nêu lên công khainhư thế sẽ lôi kéo tất cả các thành viên còn lại theo cùng một hướng. Như vậy, nhómtheo phương pháp động não thông thường đã phủ nhận khả năng liên tưởng phi tuyến củabộ não cá nhân và kết quả là làm mất đi các thành tựu to lớn lẽ ra đã có nếu lúc đầu bộnão cá nhân được cho phép tự do “bay nhảy” với dòng Tư duy về chủ đề.- Thảo luận theo nhóm nhỏBây giờ chia nhóm thành những nhóm nhỏ hơn có từ 3 - 5 người. Trong mỗi nhómnhỏ, các thành viên trao đổi ý và thêm ý của những thành viên khác vào SĐTD của mình.Cần duy trì thái độ tích cực đón nhận trong suốt quy trình thảo luận theo nhóm nhỏ. Bấtkỳ ý nào do một thành viên nêu lên cũng phải được tất cả các thành viên khác hỗ trợ vàchấp nhận. Làm như vậy, bộ não cá nhân đã phát sinh ra ý đó sẽ được tạo điều kiện đểtiếp tục thăm dò ý tưởng theo một chuỗi liên tục. Ý tiếp theo trong chuỗi có thể là kiến25 giải rất sâu sắc, xuất phát từ ý mà lúc ban đầu bị cho là rất yếu kém, ngu xuẩn hoặckhông thích hợp.- Tạo Sơ đồ tư duy tổng hợpSau khi đã hoàn tất giai đoạn thảo luận theo nhóm nhỏ, nhóm sẽ chuẩn bị để tạoSĐTD tổng hợp.Dùng một màn hình khổng lồ hoặc một tờ giấy cực lớn để ghi lại cấu trúc cơ bản.Cả nhóm, một thành viên ứng dụng tốt SĐTD từ mỗi nhóm nhỏ, hoặc người ghi chép củanhóm sẽ làm việc này. Phải thống nhất các quy ước về màu sắc cũng như hình thức đểbảo đảm ý tưởng và trọng tâm được rõ ràng.Những ý chủ đạo được chọn để làm các nhánh chính, và tất cả các ý đều được đưavào SĐTD. Nhóm vẫn phải duy trì thái độ đón nhận. Trong Tư duy tập thể, SĐTD này làtiêu biểu cho cấp độ mà cá nhân ứng dụng SĐTD đạt được ở Giai đoạn 2 trong quy trìnhđộng não các nhân.- Nghiền ngẫm ý tưởngMột lần nữa, quy trình động não ứng dụng SĐTD lại hoàn toàn khác với cácphương pháp thông thường. Các phương pháp thông thường tìm ý bằng cách lên tụcdùng ngôn ngữ để diễn đạt và phân tích cho đến khi có được kết quả. Như vậy, chỉ mộtphần nhỏ năng lực của bộ não được sử dụng và kết quả đạt được tất nhiên phải đạt đượcphải ít hơn cái phần nhỏ này. Rõ ràng là khi bỏ đi quá nhiều kỹ năng tư duy tự nhiên củanão thì không những các kỹ năng này không được sử dụng mà mối tương quan mật thiếtgiữa chúng với một số ít kỹ năng khác được sử dụng cũng bị mất đi.- Tái lập và chỉnh sửa lần thứ haiSau quy trình nghiền ngẫm ý, nhóm cần lặp lại Giai đoạn 2, 3, 4 để nắm vững kếtquả của các ý tưởng vừa được xem xét và kết hợp. Việc này có ý nghĩa là phải thực hiệnbùng phát SĐTD theo kiểu lửa lan nhanh rồi tạo ra những SĐTD đã được tái lập để chothấy các nhánh chính, trao đổi ý, sửa đổi SĐTD theo từng nhóm nhỏ, và cuối cùng tạo ramột SĐTD tập thể thứ hai.- Phân tích và quyết địnhỞ giai đoạn này, nhóm đưa ra những quyết định quan trọng, nêu lên các mục tiêu,lên kế hoạch và hiệu chỉnh để đi đến kết quả cuối cùng.26 1.3.2.2. Các lợi ích của việc ứng dụng Sơ đồ tư duy trong hoạt động nhóm- Phương pháp suy nghĩ và học tập theo cách này rất phù hợp với bộ não người.- Quy trình ứng dụng SĐTD trong hoạt động nhóm chú trọng đồng đều đến cá nhânvà tập thể. Cá nhân được cho phép khám phá thế giới tâm thức của mình nhiều chừng nàothì đóng góp cho tập thể nhiều chừng nấy mà vẫn không đánh mất phần đóng góp riêngcủa mình.- Đóng góp của cá nhân mang lại lợi ích cho Tư duy tập thể và Tư duy tập thể lậptức phản hồi sức mạnh của nó cho từng thành viên từ đó tăng cường đóng góp của mỗithành viên cho Tư duy của tập thể. Ngay cả trong các giai đoạn đầu việc ứng dụng Tưduy của tập thể cũng có khả năng mang lại nhiều ý tưởng hữu dụng và sáng tạo hơn trongnhững phương pháp động não thông thường.- Việc ứng dụng Tư duy của tập thể tự động tạo ra dần dần một sự đồng tâm nhất trí,nhờ đó bồi đắp tính thần đồng đội và hướng tất cả các bộ não vào mục tiêu của nhóm.- Mọi ý tưởng đều được chấp nhận, nhờ vậy, các thành viên tự tin hơn vì cảm thấymình có được sự nhất trí của tập thể.- SĐTD của tập thể được xem là bản in ra giấy của ký ức tập thể, đồng thời bảo đảmrằng cuối buổi học, mỗi thành viên trong nhóm đều có sự hiểu biết toàn diện và như nhauvề những tri thức mà nhóm đã đạt được.- SĐTD tập thể mang lại một công cụ mạnh cho sự phát triển tự thân của mỗi thànhviên và là điểm tham chiếu tương đối khách quan của cá nhân có thể kiểm tra cũng nhưkhám phá các ý tưởng liên quan.1.4. Kết luận chương ITrong chương này tôi đã tập trung nghiên cứu và trình bày một cách có hệ thốngcơ sở lí luận của việc tổ chức hoạt động nhận thức cho HS theo hình thức nhóm với sựhỗ trợ của SĐTD trong dạy học VL. Những vấn đề đã được trình bày trong chương nàycó thể được tóm tắt thành những điểm chính như sau:- Cơ sở lý luận của việc tổ chức hoạt động dạy học theo hình thức nhóm: Khái niệmdạy học nhóm, các kỹ năng hợp tác nhóm, tiến trình dạy học nhóm, phân loại và cáchthức tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm, các tiêu chí thành lập nhóm trong dạy học,các phương tiện hỗ trợ dạy học hợp tác nhóm, ưu điểm và nhược điểm của hình thức hoạt27 động dạy học theo nhóm. Từ những nghiên cứu, tôi nhận thấy: Dạy học theo nhóm làmột hình thức dạy học tăng cường sự hợp tác các thành viên trong nhóm, trong lớp họcvới nhau, giúp HS chia sẽ những kinh nghiệm, sáng kiến của bản thân để giúp nhau cùngtiến bộ. Đồng thời hình thức dạy học này cũng góp phần hình thành cho HS những phẩmchất của người lao động trong thời đại mới: Năng lực tự giải quyết vấn đề, sự tự tin, năngđộng và sáng tạo.- Cơ sở lý luận của việc sử dụng SĐTD trong dạy học: Khái niệm của SĐTD, cấutrúc của SĐTD, nguyên tắc vẽ SĐTD, lợi ích của SĐTD, ứng dụng của SĐTD trong dạyhọc nhóm. Từ đó tôi nhận thấy: SĐTD là công cụ có thể sử dụng để cho các cá nhân đưara ý tưởng, liên kết các ý tưởng, liên kết nhớ lại, giải quyết vấn đề và phân tích theo nhóm,quyết định theo nhóm…. Sự hỗ trợ của SĐTD đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho các cánhân khám phá thế giới tâm thức của mình, phát triển khả năng sáng tạo tối đa của các cánhân và tập thể, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong tổ chức hoạt động nhậnthức của HS.Với sự hỗ trợ của SĐTD, việc tổ chức hoạt động dạy học hợp tác nhóm sẽ manglại kết quả cao trong QTDH. Phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo và tinh thầnhợp tác của HS trong quá trình chiếm lĩnh kiến thức.28 CHƯƠNG II. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO NHÓM PHẦN NHIỆTHỌC VẬT LÝ 8 VỚI SỰ HỔ TRỢ CỦA SƠ ĐỒ TƯ DUY2.1. Tổng quan phần nhiệt học Vật lý 8Phần nhiệt học là phần thứ hai trong chương trình VL 8, nội dung kiến thức phầnnhiệt học bao gồm 10 bài: Các chất được cấu tạo như thế nào?; Nguyên tử - phân tửchuyển động hay đứng yên; Nhiệt năng; Dẫn nhiệt, Đối lưu – bức xạ nhiệt; Công thứctính nhiệt lượng; Phương trình cân bằng nhiệt; Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu; Sự bảotoàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt; Động cơ nhiệt.Hình 2.1: Nội dung phần Nhiệt học Vật lý 8Các kiến thức của phần này rất gần gũi và có nhiều ứng dụng trong đời sống vàkỹ thuật. Phần này cũng bao gồm nhiều thí nghiệm có thể là những thí nghiệm đơn giản,giúp cho HS tự lực tiến hành các thao tác thí nghiệm, đo đạc, xử lí số liệu hay giúp HS dễdàng lĩnh hội kiến thức, tạo hứng thú học tập.Hệ thống bài tập của phần này cũng rất đa dạng và phong phú, có nhiều bài tậpgắn liền với thực tế, giúp các em có sự tin tưởng vào lí thuyết, phù hợp với những trìnhđộ khác nhau của HS.Qua phân tích đặc điểm của phần này, tôi biết được HS đã biết những gì và cầnhình thành, phát triển những kiến thức, kĩ năng nào cho các em. Đó chính là cơ sở để lựa29 chọn và đưa ra các hình thức tổ chức dạy học với SĐTD phù hợp với yêu cầu về mụctiêu, nội dung chương trình SGK và trình độ của HS.2.2. Những thuận lợi và khó khăn trong dạy học phần nhiệt học2.2.1. Thuận lợi- Cơ sở vật chất, PTDH được đầu tư về số lượng cũng như về chất lượng. Các thínghiệm của phần Nhiệt học hầu như đều được trang bị ở các trường THCS.- Nội dung kiến thức phần Nhiệt học có nhiều ứng dụng thực tế, rất gần gũi với đờisống làm tăng hứng thú học tập của HS, từ đó làm tăng hiệu quả và chất lượng củaQTDH. Bởi lẽ HS càng hứng thú học tập bao nhiêu thì việc thu nhận kiến thức của cácem càng chủ động tích cực và chắc chắn bấy nhiêu.- Các thí nghiệm trong phần Nhiệt học tương đối đơn giản nên dưới sự hướng dẫncủa GV, HS có thể tiến hành thí nghiệm và thu được kết quả tương đối chính xác.2.2.2. Khó khăn- Cách giảng dạy chủ yếu của đa số GV là thuyết trình, giảng giải kết hợp với đàmthoại, chưa tạo ra được các tình huống kích thích tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HStrong dạy học. Điều này làm cho HS trở nên thụ động trong việc suy nghĩ, tìm tòi để tìmra kiến thức mới. HS tiếp thu và tái hiện, ghi nhớ kiến thức một cách máy móc, khôngphát huy được tiềm năng trí tuệ và năng lực tư duy sáng tạo của mình.- Hầu hết GV đều tiến hành thí nghiệm trong phần lớn giờ học nhưng chủ yếu làdưới dạng thí nghiệm biểu diễn, chưa đáp ứng được yêu cầu của việc tổ chức hoạt độngtự chủ chiếm lĩnh kiến thức trong giờ học của HS.- Thời gian trong việc cho HS tự lực hoạt động chiếm lĩnh tri thức, hình thành kỹnăng kỹ xảo còn ít. Cơ sở vật chất tuy đã được đầu tư và phát triển nhưng chưa tạo rađược môi trường giáo dục thuận lợi cho HS trong quá trình tự lực hoạt động. HS còn gặpkhó khăn trong việc khai thác và sử dụng thông tin, hình ảnh, thí nghiệm mô phỏng,videoclip…trong quá trình tự lực hoạt động giải quyết nhiệm vụ nhận thức.Những phân tích trên cho thấy rằng việc sử dụng SĐTD hỗ trợ cho HS trong dạyhọc phần nhiệt học là hết sức cần thiết. Với sự hỗ trợ của SĐTD, HS sẽ ghi chú nội dung bàihọc một cách tích cực, chủ động, từ đó tăng khả năng hiểu bài, ghi nhớ của HS trong dạy học.30 Từ việc sử dụng SĐTD, HS sẽ tích cực, chủ động đưa ra các lập luận chứng minh chonhững ý tưởng, giải pháp được vạch ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhận thức của mình.Như vậy, sử dụng SĐTD hỗ trợ tổ chức hoạt động hận thức sẽ phát huy tối đa tiềmnăng trí tuệ và năng lực tư duy sáng tạo của HS trong dạy học phần nhiệt học nói riêng vàdạy học VL nói chung.2.3. Nguyên tắc sử dụng sơ đồ tư duy trong tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm- GV phải đóng vai trò là người tổ chức, điều khiển, định hướng, kiểm tra vàgiám sát hoạt động học tập của HS trong QTDHTrong quá trình tổ chức hoạt động nhận thức cho HS trong dạy học với sự hỗ trợcủa SĐTD, GV không còn đóng vai trò đơn thuần là người truyền đạt kiến thức mà trởthành người thiết kế, xây dựng các hoạt động tương ứng với nội dung kiến thức của bàihọc hoặc một phần của bài học. HS tích cực, chủ động, sáng tạo tham gia các hoạt độngdưới sự hướng dẫn, điều khiển và kiểm tra giám sát của GV ở những cấp độ khác nhau: Cánhân, nhóm, lớp để chiếm lĩnh tri thức, hình thành kỹ năng, kỹ xảo.- Tạo môi trường học tập thuận lợi cho HSGV cần phải đảm bảo các điều kiện để việc tổ chức hoạt động nhận thức cho HStrong dạy học với sự hỗ trợ của SĐTD diễn ra thành công, tức là phải tạo được môitrường học tập thuận lợi cho việc phát huy tính tích cực, chủ động của HS; cụ thể: Chuẩnbị chu đáo về trang thiết bị, phương tiện hỗ trợ: SGK, phiếu học tập, thí nghiệm thật...- Thực hiện đúng và điều phối các hoạt động phù hợp với tiến trình dạy họcTrong quá trình sử dụng SĐTD tổ chức hoạt động nhận thức cho HS, GV cần phânphối một cách hợp lý giữa thời gian tổ chức các hoạt động nhận thức, thời gian cho HStự lực hoạt động chiếm lĩnh tri thức, thời gian dành cho việc lập SĐTD và thời gian GVdùng để chính xác hóa nội dung kiến thức của bài học hoặc một phần của bài học. GVcần lưu ý rằng SĐTD không phải là một tác phẩm hội họa. Vì vậy trong dạy học, GVtránh để cho HS dành quá nhiều thời gian vào việc “trang trí, trau chuốt” SĐTD màkhông chú ý đến việc tham gia giải quyết các nhiệm vụ học tập.- Phải đảm bảo các quy tắc vẽ Sơ đồ tư duyTrong quá trình tổ chức cho HS lập SĐTD đưa ra các ý tưởng, giải pháp giải quyết31 vấn đề, GV cần lưu ý HS thực hiện đúng các quy tắc vẽ SĐTD bao gồm nhấn mạnh, liênkết và mạch lạc.- Tổ chức cho HS tự đánh giá, nhận xét và GV đánh giá, nhận xét sau khi HShoàn thành và trình bày SĐTD của mìnhSau khi HS hoàn thành và trình bày các ý kiến khác nhau của mình hay của cảnhóm, các em rất cần những lời nhận xét, đánh giá, công bố đáp án từ phía GV. Khi cácem nhận thấy kiến thức mà do mình tự lực tìm kiếm được là đúng thì các em sẽ cảm thấyhưng phấn, hứng thú với môn học hơn, còn nếu chưa đúng thì các em cũng rút ra đượcnhững kinh nghiệm và cố gắng nổ lực hơn trong những lần tiếp sau.2.4. Thiết kế tiến trình tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm với sự hỗ trợ của sơ đồtư duy2.4.1 Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm với sự hỗ trợ của SĐTD trongbài nghiên cứu kiến thức mới2.4.1.1. Xác định mục tiêu bài họcNghiên cứu chuẩn kiến thức, kỹ năng, SGK và các tài liệu tham khảo để tìm hiểunội dung từng mục, bài học để xác định mục tiêu phù hợp.2.4.1.2. Lựa chọn kiến thức cơ bản và trọng tâm của bài, xác định logic hình thànhkiến thứcNội dung kiến thức đưa vào chương trình và SGK phổ thông mặc dù đã được chọnlọc, khoa học đảm bảo tính giáo dục và tính phổ thông, nhưng thực tế trong quá trìnhgiảng dạy mỗi GV phải có những điều chỉnh phù hợp, một mặt đảm bảo kiến thức chuẩncần đạt được và mặt khác phải phù hợp với thực tế giảng dạy như đối tượng HS, cơ sởvật chất... Từ mục tiêu kiến thức cơ bản và trọng tâm của bài dạy GV xây dựng logichình thành kiến thức, tiến hành theo các bước sau:- Bước 1: Phân tích nội dung bài dạy để giúp GV dự kiến được PPDH, PTDH, cáchtổ chức hoạt động nhận thức cho HS.- Bước 2: Sắp xếp nội dung theo một trình tự khoa học và hợp lý- Bước 3: Lựa chọn logic hình thành kiến thức phù hợp, tối ưu nhất dựa trên trìnhđộ HS, PTDH của nhà trường. Kết hợp nhiều PPDH để mang lại kết quả cao.32 2.4.1.3. Lựa chọn các nội dung có thể thảo luận nhóm với sự hỗ trợ của Sơ đồ tư duyThảo luận nhóm với sự hỗ trợ của SĐTD là một hình thức dạy học mới, phát huy tốiđa tính tích cực, sáng tạo của HS, tuy nhiên hình thức này chỉ phù hợp với một số kiếnthức cần có sự phối hợp hoạt động của tập thể thì mới hiệu quả, vì vậy, trong QTDH, GVcần xác định các kiến thức cần và có thể thảo luận nhóm với sự hỗ trợ của SĐTD để tổchức hoạt động nhận thức cho HS.Thực tế giảng dạy cho thấy SĐTD hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động nhóm ở các đơnvị kiến thức sau đây:+ Sơ đồ tư duy theo đề cươngDạng đầu tiên là SĐTD theo đề cương (còn gọi là SĐTD tổng quát). Dạng nàyđược tạo ra dựa trên mục lục trong sách.Dạng SĐTD này mang lại một cái nhìn tổng quát về toàn bộ môn học. NhữngSĐTD theo đề cương khổng lồ về các môn học dán trên tường sẽ rất hữu ích cho chúngta. Chúng giúp chúng ta có khái niệm về số lượng kiến thức chúng ta phải chuẩn bị chokỳ thi. Chúng ta nên tạo SĐTD theo đề cương cho mỗi môn học. Hình vẽ bên dưới làmột SĐTD theo đề cương dành cho môn VL.Hình 2.2: SĐTD theo đề cương môn VL 833 + Sơ đồ tư duy theo chươngLoại thứ hai là SĐTD theo chương. Đối với các chương ngắn khoảng từ 10 – 12trang, chúng ta có thể tập trung tất cả các thông tin trên một trang SĐTD. Đối với nhữngchương dài khoảng 20 trang trở lên, chúng ta có thể cần đến 2 - 3 trang SĐTD. Chú ýrằng một SĐTD lý tưởng không nên chỉ lưu lại những ý chính mà còn phải thể hiện đầyđủ tất cả các chi tiết hỗ trợ quan trọng khác. Chúng ta có thể kèm theo các bảng dữ liệu,đồ thị và các loại biểu đồ khác trong SĐTD nếu cần thiết. Hình vẽ bên dưới là một ví dụvề SĐTD chương Cơ học VL 8.Hình 2.3: SĐTD chương Cơ học Vật lý 8+ Sơ đồ tư duy theo đoạn vănMột cách khác là vẽ SĐTD theo từng đoạn văn nhỏ trong sách. Mỗi SĐTD dùngđể tóm tắt một đoạn văn hoặc một trích đoạn trong sách. SĐTD theo đoạn văn giúp bạntiết kiệm thời gian ôn lại những thông tin cần thiết mà không cần đọc lại đoạn văn đó.Bạn có thể vẽ những SĐTD tí hon này lên những nhãn dán nhỏ và đính chúng trong SGKcủa bạn.34 Chuyển vận của động cơ nổ 4 kì- Kì thứ nhất: Đây là kì hút nhiên liệu, pit-tông chuyển động xuống dưới. Van 1 mở,van 2 đóng, hổn hợp nhiên liệu được hút vào xilanh. Cuối kì này xilanh đã chứa đầy hổnhợp nhiên liệu và van 1 đóng lại.- Kì thứ hai: Nén nhiên liệu. Pit-tông chuyển động lên phía trên nén hổn hợp nhiênliệu trong xilanh.- Kì thứ ba: Đốt nhiên liệu. Khi pit-tông lên đến tận cùng thì bugi bật tia lửa điệnđốt cháy hổn hợp nhiên liệu, kèm theo tiếng nổ và tỏa nhiệt. Các chất khí mới tạo thànhdãn nở, sinh công đẩy pit-tông xuống dưới. Cuối kì này van 2 mở ra.- Kì thứ bốn: Thoát khí. Pit-tông chuyển động lên phía trên, dồn hết khí trongxilanh ra ngoài qua van 2.Hình 2.4: SĐTD theo đoạn văn “ Chuyển vận của động cơ nổ 4 kì”+ Sơ đồ tư duy theo bài họcSau khi HS học xong một bài, GV có thể cho HS thảo luận nhóm lập sơ đồ theonội dung bài học từ đó giúp HS nắm vững nội dung bài học và khắc sâu kiến thức mộtcách có hệ thống hơn.35 Hình 2.5: SĐTD bài “Các chất được cấu tạo như thế nào?”2.4.1.4. Xác định hình thức thảo luận nhóm để lập Sơ đồ tư duyTrong quá trình hoạt động nhóm với sự hỗ trợ của SĐTD, HS có nhiều hình thứchoạt động như: Tạo SĐTD theo nhóm nhỏ, tạo SĐTD song hành, tạo SĐTD theo nhómlớn... Do đó, tùy vào các kiến thức mà GV xác định hình thức tổ chức cho HS một cáchphù hợp. Sau đây là một số hình thức hợp tác nhóm với sự hỗ trợ của SĐTD phổ biến:- Nhóm hai HS (tư duy song hành)Đây là hình thức hai HS ngồi kề bên trao đổi với nhau để bùng phát tư duy nhằmgiải quyết các vấn đề GV giao cho như một câu hỏi, vấn đề đơn giản nào đó. GV cầncung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, các gợi ý và yêu cầu của vấn đề để người học tranhluận giải quyết.+ Ưu điểm: Không phải di chuyển chổ ngồi của HS trong lớp nên tiết kiệm đượcthời gian, nhưng vẫn có sự hợp tác làm việc giữa các HS. Ngoài ra việc chia nhóm nhưthế này giúp khắc phục tình trạng các thành viên không làm việc trong quá trình hoạtđộng nhóm.+ Nhược điểm: Lớp học phải chia thành nhiều nhóm nên đòi hỏi mất nhiều thời gianđể tổng hợp nên SĐTD cho toàn lớp.+ Áp dụng: Lập SĐTD cho đoạn văn, hay sau mỗi bài học.36 - Nhóm nhỏ thông thườngGV chia lớp học thành các nhóm nhỏ (4 – 5) hoặc (7 - 8) người để lập SĐTD cho nhóm.Thảo luận theo nhóm nhỏ để lập SĐTD theo nhóm, trên cơ sở nhiệm vụ đượcgiao, mỗi thành viên nảy sinh một ý tưởng và cử một đại diện ghi lại các ý tưởng đó theosơ đồ, các thành viên khác nhận xét góp ý kiến, sau đó đưa ra thảo luận cho toàn lớp.+ Ưu điểm: Việc sắp xếp vị trí của các thành viên trong nhóm phù hợp với điều kiệncơ sở vật chất trong lớp học ở nước ta.+ Nhược điểm: Lớp học chia thành nhiều nhóm, GV khó quan sát hết nên dẫn đếntình trạng một số HS không tham gia hoạt động thảo luận.+ Áp dụng: Nội dung thảo luận của nhóm nhỏ thông thường được áp dụng để lậpSĐTD theo chương.- Nhóm liên kếtĐây là hình thức mở rộng của nhóm hai HS. Sau khi HS nhận được nhiệm vụđược giao, lớp học được chia thành nhiều nhóm hai HS thảo luận để lập SĐTD. Sau đókết hợp hai cặp thành nhóm bốn HS. Kế đến tập hợp thành nhóm 8, nhóm 16,… Cuốicùng kết hợp tất cả HS trong lớp lại với nhau để đưa ra SĐTD cho toàn lớp.+ Ưu điểm: Với hình thức này, một vấn đề được thảo luận nhiều lần và thông quanhiều nhóm khác nhau.+ Nhược điểm: Mất nhiều thời gian trong quá trình hoạt động nhóm.+ Áp dụng: Mô hình này phù hợp khi lập SĐTD trong các bài ôn tập chương, ôn tậptheo đề cương, ôn thi cuối học kỳ, thi tốt nghiệp, đại học...[17].2.4.1.5. Xác định các hoạt động chủ yếu trong tiến trình dạy học nhóm với sự hỗ trợcủa SĐTDTrong QTDH theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS thìGV phải là tổ chức hoạt động nhận thức để giúp HS tự mình chiếm lĩnh tri thức. Đối vớibài dạy học có sự hỗ trợ của SĐTD, các bước chủ yếu trong quá trình tổ chức hoạt độngnhận thức bao gồm: Bước 1: GV làm việc chung toàn lớp- Nêu vấn đề, xác định nhiệm vụ nhận thức.- Phân chia các nhóm, cử nhóm trưởng, giao nhiệm vụ cho các nhóm.37 - Hướng dẫn tiến trình hoạt động của các nhóm.- Mỗi nhóm lập một SĐTD. Bước 2: HS làm việc theo nhóm- Mỗi cá nhân tự lập một SĐTD theo kiểu lửa lan nhanh.- Trao đổi ý kiến thảo luận trong nhóm, đưa ra SĐTD tổng hợp của cả nhóm dựatrên SĐTD từng cá nhân.- Cử đại diện để trình bày kết quả làm việc của nhóm.Trong giai đoạn này GV theo dõi, giúp đỡ HS khi có khó khăn và có thể gợi ý bằngcác câu hỏi. Bước 3: Thảo luận, tổng kết trước toàn lớp- Các nhóm lần lượt báo cáo kết quả.- Các nhóm trao đổi, thảo luận chung.- GV nhận xét, bổ sung, chỉnh lí và đưa ra SĐTD hoàn chỉnh.2.4.2 Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm với sự hỗ trợ của SĐTD trongbài thực hành thí nghiệmThực hành thí nghiệm là một nhiệm vụ rất quan trọng trong QTDH VL ở trườngTHCS, ở đó HS được rèn luyện các thao tác thí nghiệm, cách đưa ra phương án thínghiệm, xây dựng các sơ đồ dụng cụ thí nghiệm, xử lý kết quả thí nghiệm ..... SĐTD làmột công cụ cực kỳ hiệu quả nhằm giúp HS thực hiện các thao tác trên. Để thực hiệnđiều đó, GV cần tổ chức cho HS theo quy trình sau đây: Xác định mục tiêu bài thực hành thí nghiệmDựa vào chương trình để xác định những mục tiêu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, đólà những gì người học cần đạt được sau khi hoàn thành bài thực hành thí nghiệm.Việc xác định mục tiêu bài thực hành thí nghiệm là rất cần thiết và có tầm quantrọng đặc biệt, vì qua đó mới xác định được phương hướng, tiêu chí để quyết định về nộidung, phương pháp, phương tiện dạy học, có được ý tưởng rõ ràng về những nội dungcần kiểm tra, đánh giá sau mỗi bài học.Tránh trường hợp sử dụng các phương án thí nghiệm quá phức tạp, đi quá xa nộidung bài học.38  Lựa chọn phương án hoạt động nhóm với sự hỗ trợ của SĐTD cho bài thí nghiệmKhi đã xác định mục tiêu và nội dung cơ bản, GV sẽ lựa chọn các phương án tổchức hoạt động nhóm ở một số khâu của bài thực hành thí nghiệm như: Nêu các cở sở lýthuyết của bài thực hành thí nghiệm, xây dựng các phương án thực hành thí nghiệm, xácđịnh các dụng cụ thí nghiệm, xác định các phương án đo đạt, lấy kết quả thí nghiệm, xửlý kết quả thí nghiệm....Việc lựa chọn hình thức thảo luận nhóm như thế nào là hiệu quảnhất cần dựa trên các khâu đó. Tổ chức cho HS báo cáo các kết quả thảo luậnSau khi HS hoạt động nhóm với sự hỗ trợ của SĐTD theo các yêu cầu đặt ra, GVcần cho HS trình bày các phương án của nhóm theo sơ đồ với sự góp ý của các nhómkhác và của GV để hoàn thành phương án và tiến hành thí nghiệm theo phương án đã chọn.Chú ý là việc lập SĐTD hiệu quả nhất là ở khâu đưa ra cơ sở lý thuyết và lậpphương án thí nghiệm, khi tiến hành thí nghiệm và xử lý kết quả thí nghiệm, GV cần tổchức cho HS hoạt động nhóm thông thường. Tổng kết bài thực hành thí nghiệmNhư đã trình bày ở trên, mỗi nhóm HS đưa ra một hoặc một vài phương án thínghiệm, GV cho HS tiến hành theo các phương án khác khau và cho HS báo cáo các kếtquả đó, sau đó GV hướng dẫn HS tổng kết các kết quả của bài thí nghiệm theo SĐTD đểHS củng cố nội dung của bài thực hành thí nghiệm.2.4.3. Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm với sự hỗ trợ của SĐTDtrong bài ôn tập, hệ thống hóa kiến thức- Việc ôn tập, hệ thống hóa kiến thức là một khâu cực kỳ quan trong trong quá trìnhhọc tập của HS, SĐTD chú trọng tới hình ảnh, màu sắc, với các mạng lưới liên tưởng(các nhánh). Có thể vận dụng SĐTD vào hỗ trợ dạy học kiến thức mới, củng cố kiến thứcsau mỗi tiết học, ôn tập hệ thống hóa kiến thức sau mỗi chương, mỗi học kì...- Để giúp HS dùng SĐTD ôn tập, hệ thống hóa kiến thức tốt, GV cần cho HS tiếnhành các hoạt động sau đây:Hoạt động 1: Lập SĐTD. Mở đầu bài học, GV có thể cho HS lập SĐTD theonhóm hay cá nhân với các gợi ý: Trong chương này, phần này các em đã học những kháiniệm nào, định luật nào, thuyết nào, các công thức nào…., các kiến thức đó có quan hệ39 với nhau như thế nào….Hoạt động 2: Báo cáo, thuyết minh về SĐTD. Cho một vài HS hoặc đại diện củacác nhóm HS lên báo cáo, thuyết minh về SĐTD mà nhóm mình đã thiết lập. Qua hoạtđộng này các nhóm khác thấy được các thiếu sót của nhóm mình đồng thời bổ sung chonhóm báo cáo. GV là người làm trọng tài, giúp các nhóm hoàn thiện SĐTD.Hoạt động 3: Tạo SĐTD cho toàn lớp. Trên cơ sở các SĐTD của các nhóm, GVcho HS lập một SĐTD chung cho toàn lớp như sau: Cử đại diện một HS hoặc một nhómHS lên bảng vẽ SĐTD, các nhóm khác bổ sung, hoàn thiện. Chú ý là GV cũng có thể choHS của các nhóm tự hoàn thiện SĐTD dựa trên việc góp ý ở hoạt động 2.Khi HS đã thiết kế SĐTD và tự “ghi chép” phần kiến thức như trên là các em đãhiểu sâu kiến thức và biết chuyển kiến thức từ SGK theo cách trình bày thông thườngthành cách hiểu, cách ghi nhớ riêng của mình.2.5. Tiến trình dạy học một số bài cụ thể trong phần nhiệt học Vật lý 8 với sự hỗ trợcủa Sơ đồ tư duyTrong phần này tôi thiết kế 2 giáo án, nhưng trong khuôn khổ khóa luận nên chỉđưa giáo án bài “Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?” vào phần chính, giáoán còn lại đưa vào phần phụ lục.BÀI 20: NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN?I. Mục tiêu1. Kiến thức- Nắm được chuyển động của các nguyên tử, phân tử- Hiểu được thế nào là hiện tượng khuếch tán.- Nêu được sự tương tự giữa chuyển động hỗn độn của quả bóng bay khổng lồ bị vôsố HS xô đẩy từ nhiều phía với chuyển động Bơ – rao.- Phát biểu được mối quan hệ mang tính hiện tượng giữa nhiệt độ và chuyển độngcủa phân tử.2. Kĩ năng- Giải thích được chuyển động Bơ – rao.- Mô tả và giải thích được hiện tượng khuếch tán.40 - Khai thác thông tin và vận dụng thông tin khai thác được để giải quyết các nhiệmvụ nhận thức.- Lập SĐTD hệ thống hóa nội dung bài học và phân tích nội dung của bài học dựavào SĐTD đã lập.3. Thái độ- Nghiêm túc trong học tập.- Trung thực và cẩn thận khi tiến hành các hoạt động.- Rèn luyện tính tích cực, chủ động trong học tập.II. Chuẩn bị1. Giáo viên- Giáo án, bình thủy tinh, nước, dung dịch đồng sunfat.- SĐTD hệ thống hóa nội dung bài học.2. Học sinh- Ôn lại kiến thức bài 19 “Các chất được cấu tạo như thế nào?”- Dụng cụ lập SĐTD: Giấy Ao và bút màu.41 III. Tiến trình dạy học1. Ổn định lớp và kiểm tra bài cũ (5 phút)Hoạt động của GVHoạt động của HS- GV nêu câu hỏi kiểm tra bài cũ:- HS trả lời câu hỏi kiểm tra bài cũ.Các chất được cấu tạo như thế nào?- Các HS khác lắng nghe và nhận xét câuGiải thích quả bóng cao su được bơm căng trả lời của bạn.dù có buộc thật chặt cũng cứ ngày một xẹpdần?2. Tiến trình tổ chức hoạt động dạy họcBước 1: Xây dựng tình huống học tập (2 phút)- GV đặt vấn đề: Hãy tưởng tượng giữa sân bóng đá có một quả bóng khổng lồ vàrất nhiều HS từ mọi phía chạy đến xô đẩy quả bóng. Vì những xô đẩy này không cânbằng nên quả bóng lúc bay lên, khi rơi xuống, lúc bật sang trái, khi lăn sang phải…Tròchơi này liên quan đến tính chất quan trọng của nguyên tử, phân tử mà chúng ta sẽ nghiêncứu sau đây.- HS lắng nghe và nhận thức về vấn đề của bài học.Bước 2: Chia nội dung bài học thành những đơn vị kiến thức nhỏ. Tổ chức cho HStự lực giải quyết vấn đề.Hoạt động 1: Tìm hiểu về thí nghiệm Bơ – rao (7 phút)Mục tiêu: Quan sát sự chuyển động của hạt phấnHoạt động của GVHoạt động của HS- Yêu cầu HS đọc SGK trả lời câu hỏi sau:- HS đọc SGK nghiên cứu trả lời câu hỏi:Nhà bác học Bơ – rao khi quan sát các hạt Nhà bác học Bơ – rao khi quan sát các hạtphấn hoa trong nước bằng kính hiển vi đã phấn hoa trong nước bằng kính hiển vi đãphát hiện thấy gì?phát hiện thấy chúng chuyển động khôngngừng về mọi phía.- GV thông báo thêm: Bơ – rao là nhà thực - HS lắng nghe.vật học, mới đầu ông cho các hạt phấn hoa42 chuyển động là nhờ “lực sống” và sau đóông đã làm chết các hạt phấn hoa bằng cáchtán nhỏ và luộc chín mà vẫn nhận thấy cáchạt phấn hoa vẫn chuyển động khôngngừng.Chúng ta sẽ giải thích chuyển động Bơ –rao bằng mô hình.Hoạt động 2: Tìm hiểu về chuyển động của nguyên tử, phân tử (10 phút)Mục tiêu: Chứng minh được nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừngHoạt động của GVHoạt động của HS- Mô phỏng lại thí nghiệm và hướng dẫn - HS lắng nghe hướng dẫn của Gv làm việcHS trả lời các câu hỏi trong Sgk.theo nhóm nghiên cứu để trả lời câu hỏi từC1 – C3.- Gọi 1 HS đứng dậy trả lời câu hỏi C1.- HS đứng dậy trả lời: Quả bóng tương tựvới hạt phấn hoa trong thí nghiệm Bơ – rao.- Gọi HS khác nhận xét câu trả lời của bạn.- HS đứng dậy nhận xét.- Gọi 1 HS trả lời câu hỏi C2.- HS đứng dậy trả lời: Các HS tương tự vớiphân tử nước trong thí nghiệm Bơ – rao.- Gọi HS khác nhận xét câu trả lời của bạn.- HS đứng dậy nhận xét câu trả lời của bạn.- GV yêu cầu HS trả lời C3 bằng cách vẽ - HS làm việc theo nhóm tiến hành vẽSĐTD.SĐTD trả lời câu C3- GV: Nêu kết luận về sự chuyển động của Nghiên cứu Sgk trả lời: Các nguyên tử,nguyên tử, phân tử.phân tử chuyển động không ngừng.43 Hoạt động 3: Tìm hiểu mối quan hệ nhiệt độ và chuyển động phân tử (10 phút)Mục tiêu: Hiểu được ảnh hưởng của nhiệt độ tới chuyển động của phân tửHoạt động của GVHoạt động của HS- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm vẽ - HS làm việc nhóm vẽ SĐTD.SĐTD hệ thống hóa nội dung kiến thứcphần III dựa vào các câu hỏi sau:+ Trong TN Bơ-rao nếu tăng nhiệt độ củanước thì hiện tượng xảy ra thế nào? Hiệntượng đó chứng tỏ điều gì?+ Chuyển động của các phân tử có phụthuộc vào nhiệt độ không? Nếu có thì phụthuộc như thế nào?Hoạt động 4: Vận dụng, củng cố (10 phút)Mục tiêu: Hệ thống hóa được nội dung kiến thức của bài họcHoạt động của GVHoạt động của HS- Giới thiệu thí nghiệm về hiện tượng - HS lắng nghe.khuếch tán.- Yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời câu - Tiến hành thảo luận nhóm trả lời C4, C5,hỏi C4, C5, C6, C7.C6, C7.- Gọi 1 HS trả lời C4.- HS đứng dậy trả lời: Các phân tử nước vàđồng sunfat đều chuyển động không ngừngvề mọi phía nên các phân tử đồng có thểchuyển động lên trên xen vào khoảng cáchgiữa các phân tử nước, và các phân tử nướccó thể chuyển động xuống phía dưới xen kẽvào khoảng cách giữa các phân tử đồng.- Gọi HS khác đứng dậy nhận xét.- HS đứng dậy nhận xét.- Gọi 1 HS đứng dậy trả lời câu hỏi C5.- HS trả lời: Do các phân tử không khí vànước có khoảng cách, mà các phân tử nước44 và không khí đều chuyển động hổn độnkhông ngừng.- Gọi HS khác nhận xét.- HS đứng dậy nhận xét.- Gọi 1 HS trả lời C6.- HS trả lời: Có. Vì các phân tử chuyểnđộng nhanh hơn.- Yêu cầu về nhà thực hiện thí nghiệm nêu - Làm thí nghiệm trong C7 ở nhà. Mô tảra trong C7. Mô tả hiện tượng xảy ra và giải hiện tượng và giải thích vào vở.thích.- GV hướng dẫn HS hệ thống hóa lại những - Dưới sự hướng dẫn của GV, HS bổ sungnội dung kiến thức trọng tâm của bài học và hoàn chỉnh SĐTD và hệ thống lại nộibằng cách bổ sung và hoàn chỉnh SĐTD đã dung bài học.được lập trong tiết học.Hoạt động 5: Giao nhiệm vụ học tập ở nhà (1 phút)- Làm hết các bài tập trong SBT.- Chuẩn bị bài sắp học: Nhiệt năng.2.6. Kết luận chương IITrên cơ sở nghiên cứu cơ sở lí luận của việc tổ chức hoạt động dạy học trong phầnNhiệt học VL 8 theo nhóm với sự hỗ trợ của SĐTD, tôi đã:- Tiến hành phân tích nội dung phần Nhiệt học VL 8. Tìm hiểu những thuận lợi, khókhăn mà GV, HS gặp phải trong QTDH phần này ở trường THCS.- Xây dựng hệ thống các nguyên tắc tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm với sự hỗtrợ của SĐTD.- Thiết kế tiến trình tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm với sự hỗ trợ của SĐTDcụ thể:+ Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm với sự hỗ trợ của SĐTD trong bàinghiên cứu kiến thức mới.+ Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm với sự hỗ trợ của SĐTD trong bàithực hành thí nghiệm.+ Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm với sự hỗ trợ của SĐTD trong bàiôn tập, hệ thống hóa kiến thức.45 - Xây dựng được 2 giáo án dạy học phần Nhiệt học VL 8 theo nhóm với sự hỗ trợcủa SĐTD gồm:+ Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?+ Bài 21: Nhiệt năng.Việc tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm trong phần Nhiệt học VL 8 với sự hỗtrợ của SĐTD đã phát huy tính tích cực, khả năng làm việc hợp tác, tăng cường tính chủđộng sáng tạo và tự lực trong học tập của HS, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượngcủa QTDH.46 CHƯƠNG III. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM3.1. Mục đích và nhiệm vụ TN sư phạm3.1.1. Mục đíchMục đích của TN sư phạm là kiểm tra hiệu quả các biện pháp tổ chức hoạt độngdạy học theo nhóm với sự hỗ trợ của SĐTD mà khóa luận đã đề xuất. Đồng thời kết quảTN sẽ góp phần khẳng định tính khả thi của đề tài. Cụ thể, kết quả TN sư phạm phải trảlời được các câu hỏi:- Việc tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm với sự hỗ trợ của SĐTD có nâng caohứng thú học tập, tăng cường các hoạt động học tập tích cực, chủ động và sáng tạo củaHS không?- Chất lượng học tập của HS trong QTDH có sử dụng hình thức tổ chức theo nhómvới sự hỗ trợ của SĐTD có cao hơn so với QTDH thông thường hay không?- Cần có sự bổ sung, điều chỉnh như thế nào đối với qui trình tổ chức dạy học đã đềxuất, đã xây dựng?Trả lời các câu hỏi trên sẽ tìm ra những thiếu sót của đề tài để từ đó kịp thời chỉnhlí, bổ sung sao cho hoàn thiện; từ đó góp phần vào việc nâng cao chất lượng dạy học VLvà quá trình đổi mới PPDH ở trường THCS.3.1.2. Nhiệm vụTrong quá trình TN sư phạm, tôi thực hiện các nhiệm vụ sau:- Thăm dò ý kiến GV về tình hình thiết kế và sử dụng SĐTD trong dạy học VL ởtrường THCS.- Tổ chức dạy học một số bài trong phần Nhiệt học, chương trình VL 8 cho các lớpđối chứng và TN.- Với các lớp TN: Sử dụng SĐTD kết hợp với các PPDH truyền thống, đặc biệt làphương pháp TN.- Với các lớp đối chứng: Sử dụng các PPDH truyền thống, các tiết dạy được tiến hànhtheo đúng tiến độ như phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.- So sánh, đối chiếu kết quả học tập và xử lý kết quả thu được của các lớp TN và cáclớp đối chứng.47 3.2. Đối tượng và nội dung của TN sư phạm3.2.1. Đối tượng- GV, HS và tiến trình tổ chức hoạt động dạy học cho HS trong phần Nhiệt học VL8 với sự hỗ trợ của SĐTD.- TN sư phạm được tiến hành trong học kì II năm học 2013 - 2014 đối với HS lớp 8của trường THCS Lộc Ninh.3.2.2. Nội dung- Ở các lớp TN, trong quá trình giảng dạy, GV đã sử dụng SĐTD hỗ trợ hoạt độngdạy học theo nhóm cho HS trong dạy học một số bài thuộc phần Nhiệt học VL 8. Các tiếtdạy bao gồm:+ Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên+ Bài 21: Nhiệt năng- Với các lớp ĐC, GV sử dụng PPDH truyền thống, các tiết dạy được tiến hành theođúng tiến độ như phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.3.3. Phương pháp TN sư phạm3.3.1. Chọn mẫu TN sư phạmSố HS được khảo sát trong quá trình TN sư phạm bao gồm 71 HS, trong đó có 01lớp thuộc nhóm TN và 01 lớp thuộc nhóm ĐC.Bảng 3.1 Bảng số liệu HS được làm chọn mẫu TNTrườngNhóm TNNhóm ĐCTrường THCS Lộc Ninh81 (35 HS)82 (36 HS)Qua tìm hiểu thực tế giảng dạy ở trường THCS Lộc Ninh, tôi nhận thấy các lớpđược chọn có điều kiện tổ chức dạy học tương đối đồng nhất và chất lượng học tập mônVL là đồng đều nhau: Sĩ số gần bằng nhau; tỉ lệ nam nữ, và kết quả học tập các môn tựnhiên là tương đương nhau. Như vậy, kích thước và chất lượng của mẫu đã thỏa mãn yêucầu của TN sư phạm.3.3.2. Quan sát giờ học- Quan hệ giữa thầy với trò, giữa trò với trò; Sự phối hợp hoạt động giữa thầy vớitrò, giữa trò với trò trong quá trình hoạt động nhóm.48 - Tính tích cực, chủ động và sáng tạo của HS trong hoạt động nhóm thông qua cácbiểu hiện bên ngoài.- Tính tích cực của HS thông qua không khí lớp học, sự tập trung và nghiêm túc, sốlượng và chất lượng các câu trả lời cũng như phát biểu xây dựng bài của HS.- Sự nảy sinh ý tưởng, khả năng đưa ra các phương án giải quyết nhiệm vụ học tậptrong quá trình tham gia hoạt động nhận thức của HS.- Hiệu quả của việc sử dụng sơ đồ tư duy hỗ trợ hoạt động dạy học theo nhóm cho HS:Tính tích cực học tập của HS thông qua các biểu hiện: Hành vi, cử chỉ, sắc mặtcủa HS; Mức độ tích cực tham gia phát biểu xây dựng bài (cường độ - số lượt HS thamgia, tốc độ tham gia – phản ứng giơ tay nhanh sau câu hỏi, sự chuyển hóa vận dụng kiếnthức nhanh và chính xác); Tinh thần, thái độ học tập trong lớp (trật tự yên lặng, chăm chúnghe giảng) và sự chuẩn bị ở nhà (số HS xung phong kiểm tra bài cũ, số lượt trả lời cóchất lượng, số lượt các HS chuẩn bị các yêu cầu trước giờ học của GV).Mức độ tăng cường trí nhớ thông qua các biểu hiện: Nắm nội dung bài học ngaytại lớp - số ý kiến xây dựng bài có chất lượng; Số lượt trả bài cũ được điểm tốt; Sựchuyển hóa các kiến thức đã học và vận dụng vào việc giải quyết các nhiệm vụ học trongcác hoàn cảnh tương tự (khái quát hóa nội dung bài học, chất lượng các câu phát biểu xâydựng bài, câu trả lời kiểm tra bài cũ).Mức độ hiểu bài: Nắm được những nội dung kiến thức cơ bản của bài học (chấtlượng của các câu trả lời, số lượt phát biểu tham gia xây dựng bài, sự vận dụng kiến thứcđể giải quyết các nhiệm vụ học tập, kết quả kiểm tra sau mỗi tiết học).Sự phát triển tư duy: Biểu hiện ở sự chuyển hóa và vận dụng những kiến thức đãhọc để giải quyết các nhiệm vụ học tập trong những tình huống mới, hoàn cảnh mới (câuhỏi có tính khái quát, bài tập có tính sáng tạo).Sau mỗi bài dạy học có trao đổi với GV và HS, lắng nghe ý kiến để rút kinhnghiệm cho các bài dạy học khác cũng như cho đề tài nghiên cứu.3.3.3. Các bài kiểm traTrong quá trình TN sư phạm, mỗi HS làm 2 bài kiểm tra 15 phút. Mục tiêu của cácbài kiểm tra là:49 - Đánh giá định tính về mức độ lĩnh hội các khái niệm cơ bản, các định luật, cácnguyên lí, các tính chất của sự vật, hiện tượng VL.- Đánh giá định lượng mức độ lĩnh hội các định luật, các công thức và các điều kiệnđể xảy ra các hiện tượng VL, khả năng vận dụng kiến thức để giải một số bài toán cụ thể.3.4. Kết quả TN sư phạm3.4.1. Nhận xét tiến trình dạy họcQua theo dõi tất cả giờ học của các lớp TN được tiến hành theo mẫu giáo án củađề tài, tôi nhận thấy: Giờ học diễn ra sôi nổi, HS tích cực tham gia thảo luận, hoạt độngtrao đổi nhiệt tình, nhận xét, trình bày kết quả rõ ràng... trong hoạt động nhóm để xâydựng kiến thức, hệ thống hóa các kiến thức... Thời gian diễn giảng của thầy được rútngắn và tăng cường được thời gian hoạt động của trò. GV đảm bảo được nhịp độ bìnhthường của tiết học. Đa số HS rất tích cực trong thảo luận nhóm, phối hợp hoạt động,hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập, thể hiện HS lĩnh hội được nội dung bài học. Điềuđó, cho thấy tiến trình dạy bằng PPDH theo nhóm với sự hỗ trợ của SĐTD đã phát huytốt vai trò của nó trong quá trình tổ chức hoạt động nhận thức cho HS.Với các lớp ĐC, không khí dạy học diễn ra bình thường. Đa số nội dung kiến thứchình thành bằng con đường thông báo nên HS khó khăn khi lĩnh hội. Các nội dung kiếnthức được giảng dạy theo phương pháp thuyết trình nên hoạt động nhận thức của HS chủyếu là tái hiện. Nhịp độ học tập không có sự phân hóa trong tiết học.Như vậy, việc tổ chức dạy học theo các biện pháp đã đề xuất thông qua các giáo ánthuộc phần Nhiệt học VL 8 đã đem lại hiệu quả cao và được nhiều GV cũng như HS ủnghộ nhiệt tình.3.4.2. Đánh giá kết quả TN sư phạmQua các bài kiểm tra đánh giá, tôi đã tiến hành thống kê, tính toán và thu đượcbảng số liệu sau:50 Bảng 3.2 Bảng thống kê các điểm số (Xi) của các bài kiểm traSố bài kiểm tra đạt điểm XiSố bàiSốKTHS12345678910ĐC72361239132410640TN70350012612231583NhómBiểu đồ 3.1 Phân bố điểm của hai nhóm ĐC và TN3.5. Kết luận chương IIIQua quá trình TN sư phạm, với việc xử lí và phân tích kết quả cả về mặt định tínhlẫn định lượng, tôi đã có cơ sở để khẳng định giả thuyết ban đầu đưa ra là đúng đắn vàđược kiểm chứng. Việc sử dụng PPDH theo nhóm với sự hỗ trợ của SĐTD trong dạy họcphần Nhiệt học VL 8 THCS đã góp phần khắc phục được một số khó khăn trong dạy họcphần Nhiệt học và mang lại hiệu quả rõ rệt. Mặc khác, nó rèn luyện kỹ năng sống,phương pháp hợp tác làm việc, góp phần đổi mới PPDH theo hướng tích cực hoạt độngnhận thức của HS và nâng cao chất lượng dạy học vật lí ở trường THCS:- PPDH theo nhóm với sự hỗ trợ của SĐTD làm cho giờ học diễn ra sôi nổi. HS làmviệc nhiều hơn, tích cực hơn và chiếm lĩnh kiến thức sâu sắc hơn. GV đóng vai trò là51 người tổ chức, điều khiển và hướng dẫn HS trong hoạt động tìm kiếm kiến thức thay vìquá trình truyền thụ thông tin một chiều như trước đây.- Kết quả thống kê và phân điểm số của HS trong quá trình TN sư phạm cho thấykết quả học tập của HS nhóm TN cao hơn kết quả học tập của HS nhóm ĐC với độ tincậy cao.- Kết quả kiểm định giả thuyết thống kê giúp tôi có thể kết luận sự khác biệt giữakết quả học tập ở nhóm TN và nhóm ĐC là sự khác biệt có ý nghĩa.Như vậy, việc tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm với sự hỗ trợ của SĐTD trongdạy học phần Nhiệt học VL 8 THCS đã thực sự mang lại hiệu quả cao trong dạy học VL.52 KẾT LUẬNQuá trình nghiên cứu đề tài “Tổ chức dạy học nhóm phần nhiệt học Vật lý 8 vớisự hỗ trợ của Sơ đồ tư duy” và những kết quả thu được, đối chiếu với mục tiêu và nhiệmvụ nghiên cứu ban đầu của đề tài đưa ra, tôi đã đạt được một số kết quả sau đây: Góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận của việc tổ chức hoạt động dạy học theonhóm với sự hỗ trợ của SĐTD trong dạy học VL 8. Xây dựng quy trình thiết kế tiến trình dạy học bài nghiên cứu kiến thức mới, bàithực hành thí nghiệm, bài ôn tập hệ thống hóa kiến thức theo nhóm với sự hỗ trợ củaSĐTD. Tiến hành thiết kế tiến trình dạy học 2 bài nghiên cứu kiến thức mới thuộc phầnNhiệt học VL 8 với sự hỗ trợ của SĐTD. Tiến hành TN sư phạm nhằm kiểm chứng tính hiệu quả của việc tổ chức hoạtđộng dạy học trong phần Nhiệt học VL 8 với sự hỗ trợ của SĐTD.Qua kết quả TN, tôi thấy rằng việc tổ chức hoạt động nhận thức cho HS trong dạyhọc với sự hỗ trợ của SĐTD đã tăng cường hoạt động tự lực của HS trong học tập: HStích cực, chủ động, sáng tạo tham gia các hoạt động. Từ đó giúp các em lĩnh hội kiếnthức một cách sâu sắc hơn, khả năng vận dụng kiến thức một cách chính xác và sáng tạovào các tình huống khác.Có thể nói rằng đây là một tài liệu tham khảo tốt cho sinh viên chuyên ngành sưphạm VL trong học tập. Một số kiến nghịQua quá trình thực hiện đề tài, đặc biệt là quá trình thực nghiệm sư phạm, tôi cómột số đề xuất: Muốn tổ chức hoạt động dạy học cho HS với sự hỗ trợ của SĐTD đạthiệu quả cao, GV cần:- Phải có năng lực tổ chức điều khiển- Phải có một số buổi thảo luận về SĐTD cho HS (và cho cả những GV chưa biết vềSĐTD), để hướng dẫn cách học tập và cách ghi chép bằng SĐTD.53  Hướng phát triển của đề tàiTrong khuôn khổ của khóa luận, tôi chỉ tập trung nghiên cứu để đưa ra cơ sở lýluận và quy trình dạy học phần Nhiệt học VL lớp 8 với sự hỗ trợ của SĐTD và chỉ TNtrên một phạm vi hẹp nhưng với kết quả thu được của đề tài cho phép chúng ta mở rộngquy trình đó không chỉ ở chương trình VL lớp 8 mà có thể cả chương trình VL THCS.54 TÀI LIỆU THAM KHẢOTiếng Việt1. Bộ GD & ĐT (2001), Chiến lược phát triển giáo dục 2001- 2010, Hà Nội.2. Tony Buzan (2008), Bản đồ tư duy cho trẻ em, NXB Hồng Đức, Hà Nội.3. Tony Buzan (2008), Bản đồ tư duy trong công việc, NXB Lao Động - Xã hội, Hà Nội.4. Tony Buzan (2008), Lập Bản đồ tư duy, NXB Lao Động - Xã hội, Hà Nội.5. Tony Buzan (2007), Mười cách thức đánh thức tư duy sáng tạo, NXB Từ ĐiểnBách Khoa, Hà Nội.6. Tony Buzan (2007), Hướng dẫn sử dụng bản đồ tư duy, NXB Từ Điển BáchKhoa, Hà Nội.7. Tony Buzan (2008), Sơ đồ tư duy, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.8. Tony Buzan (2008), Sử dụng trí tuệ của bạn, NXB Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh.9. Nguyễn Hữu Châu (2005), Những vấn đề cơ bản về chương trình và quá trìnhdạy học, NXB Giáo dục, Hà Nội.10. Nguyễn Thị Kim Dung (2005), Một số tiêu chí đánh giá chất lượng dạy học theonhóm ở tiểu học, Tạp chí Giáo dục, số 124, tr 32-33.11. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứX, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.12. Roger Galles (2001), Phương pháp dạy và học hiệu quả, NXB TP Hồ Chí Minh.13. Hoàng Đức Huy (2009), Bản đồ tư duy đổi mới dạy học, NXB Đại học Quốc giaTP. Hồ Chí Minh.14. Adam Khoo (2007), Tôi tài giỏi, bạn cũng thế, NXB Phụ Nữ, Hà Nội.15. Trần Ngọc Lan, Vũ Minh Hằng (2005), Áp dụng dạy học hợp tác trong dạy họctoán ở tiểu học, Tạp chí Giáo dục, số 125, tr 8-15.16. Nguyễn Thị Mỹ Lợi (2009), Tổ chức hoạt động học tập theo nhóm cho học sinhchương Từ trường vật lí 11, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Sư phạm – Đại họcHuế, Huế.17. Ngô Tấn Minh (2010), Tổ chức hoạt động dạy học hợp tác nhóm với sự hỗ trợcủa công nghệ thông tin trong dạy học phần Điện từ Vật lí 11 Trung học phổ thông nângcao, Luận văn Thạc Sĩ Giáo dục học.55 18. Phan Trọng Ngọ (2005), Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường,NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.19. Lê Thị Kiều Oanh (2009), Nghiên cứu tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinhtrong dạy học phần Cơ học Vật lý 10 nâng cao với sự hỗ trợ của Mind Map và Máy vitính, Luận văn Thạc Sĩ Giáo dục học.20. Đoàn Thị Thanh Phương (2004), Trao đổi về phương pháp hợp tác theo nhómnhỏ, Tạp chí Khoa học, số 6, tr 53-55.21. Vũ Quang (Tổng chủ biên), Bùi Gia Thịnh (Chủ biên), Vật Lý 8, Sách Giáo viên,NXB Giáo dục, Hà Nội.22. Vũ Quang (Tổng chủ biên), Bùi Gia Thịnh (Chủ biên), Sách Vật lý 8, NXB Giáodục, Hà Nội.23. Liễu Văn Toàn (2011), Sử dụng Sơ đồ tư duy trong dạy học chương “Mắt. Cácdụng cụ quang” (Vật lý 11 Nâng cao),Luận văn Thạc sĩ.24. Phạm Thị Ngọc Thăng – Trịnh Thị Hải Yến (2009), Giới thiệu các bài soạn dạytự chọn vật lý 8, NXB Giáo dục, TP Hồ Chí Minh.25. Nguyễn Đức Thâm (2007), Lí luận dạy học vật lý 2, NXB Đại học sư phạm, Hà Nội.26. Nguyễn Đức Thâm (2002), Phương pháp dạy học Vật lý ở trường THCS, NXBGiáo dục, Hà Nội.27. Nguyễn Đức Thâm (2004), Thiết kế bài soạn Vật lý 8, NXB Giáo dục, Hà Nội.28. Nguyễn Đức Thâm (2001), Tổ chức hoạt động nhận thức cho HS trong dạy họcvật lý ở trường phổ thông, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.29. Lê Công Triêm (2009), Đổi mới hoạt động dạy học đại học phù hợp với phươngthức đào tạo tín chỉ, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế, Huế.30. Thái Duy Tuyên (2006), Phương pháp dạy học: Truyền thống và đổi mới, NXBGiáo dục, Hà Nội.31. Phạm Quý Tư (Chủ biên) (2006), Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện chươngtrình sách giáo khoa lớp 10 THPT môn Vật lí, NXB Giáo dục, Hà Nội.32. Vũ Thị Sơn (2005), Xây dựng kế hoạch bài học có sử dụng hình thức nhóm nhỏ,Tạp chí Giáo dục, (119).33. Joyce Wycoff (2008), Ứng dụng bản đồ tư duy, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội.56 57 PHỤ LỤC 1BÀI 21: NHIỆT NĂNGI. Mục tiêu1. Kiến thức- Phát biểu được định nghĩa nhiệt năng và mối quan hệ của nhiệt năng với nhiệt độ của vật.- Tìm được ví dụ về thực hiện công và truyền nhiệt.- Phát biểu được định nghĩa nhiệt lượng và đơn vị nhiệt lượng.- Nêu được tên hai cách làm biến đổi nhiệt năng và tìm được ví dụ minh họa chomỗi cách.2. Kĩ năng- Sử dụng đúng thuật ngữ như: Nhiệt năng, nhiệt lượng, truyền nhiệt....- Kỹ năng lập SĐTD vạch kế hoạch và giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhận thức, kỹnăng trình bày nội dung bài học hoặc một phần của bài học dựa trên SĐTD đã lập.3. Thái độ- Có tinh thần hợp tác nhóm trong quá trình học tập, thái độ làm việc khoa học.- Có tính trung thực và khách quan khi tiến hành thí nghiệm.- Rèn luyện tính tích cực chủ động trong học tập.II. Chuẩn bị1. GV- Một quả bóng cau su, một miếng kim loại, một phích nước nóng, một cốc thủy tinh.- SĐTD hệ thống hóa nội dung.P1 2. HS- Ôn lại kiến thức bài “Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên”.- Nghiên cứu trước bài mới.- Giấy A4, bút màu.III. Thiết kế tiến trình dạy học1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ (5 phút)Hoạt động của GVHoạt động của HS- Nêu câu hỏi kiểm tra bài cũ: Nêu kết luận - HS lắng nghe câu hỏi kiểm tra bài cũ.về sự chuyển động của nguyên tử, phân tử?- Gọi HS lên bảng kiểm tra bài cũ.- 1 HS lên bảng trả lời câu hỏi kiểm tra bài cũ.- Nhận xét câu trả lời của HS.- Các HS khác theo dõi, nhận xét.2. Tiến trình tổ chức hoạt động dạy họcBước 1: Xây dựng tình huống học tập (4 phút)- GV làm thí nghiệm ở đầu bài: Thả một quả bóng rơi, yêu cầu HS quan sát, nhậnxét về độ cao của quả bóng mỗi lần nảy lên. Cơ năng của quả bóng có được bảo toàn haykhông? Để trả lời câu hỏi này chúng ta nghiên cứu bài học: Nhiệt năng.- HS quan sát thí nghiệm, nhận xét độ cao quả bóng và nhận thức vấn đề nghiên cứu.Bước 2: Chia nội dung bài học thành những đơn vị kiến thức nhỏ. Tổ chức cho HStự lực giải quyết vấn đề.Hoạt động 1: Tìm hiểu về nhiệt năng (10 phút)Mục tiêu: Phát biểu được định nghĩa nhiệt năng, mối quan hệ giữa nhiệt năng vànhiệt độ.Hoạt động của GV- GV chia HS thành các nhóm.Hoạt động của HS- HS sắp xếp vào các nhóm được phân công, phâncông nhiệm vụ cho các thành viên.- Yêu cầu HS nhắc lại các kiến - HS trả lời các câu hỏi của GV nêu ra.thức cũ:+ Khái niệm động năng trong cơ học.+ Các vật được cấu tạo như thế nào?P2 + Các phân tử, nguyên tử chuyểnđộng hay đứng yên?+ Nhiệt độ của vật càng cao thì cácphân tử, nguyên tử cấu tạo nên vậtchuyển động như thế nào?- Yêu cầu HS nêu khái niệm của - HS nghiên cứu SGK, thảo luận nhóm, vẽ SĐTDnhiệt năng. Tìm hiểu mối quan hệ về khái niệm và mối quan hệ giữa nhiệt năng vàgiữa nhiệt năng và nhiệt độ.nhiệt độ.- GV yêu cầu các nhóm trình bày - Các nhóm cử đại diện lên trình bày SĐTD về kháiSĐTD của mình.niệm và mối quan hệ giữa nhiệt độ và nhiệt năng.- GV nhận xét.Hoạt động 2: Tìm hiểu về các cách làm thay đổi nhiệt năng (13 phút)Mục tiêu: Nêu được các cách làm thay đổi nhiệt năng của vật.Hoạt động của GVHoạt động của HS- GV yêu cầu HS đưa ra các - HS thảo luận nhóm, lập SĐTD đề xuất các biệnphương án để làm tăng nhiệt năng pháp làm tăng nhiệt năng của vật.của vật.- GV yêu cầu HS nêu các cách làmHS có thể đưa ra SĐTD như sau:- HS đọc SGK, thảo luận nhóm vẽ SĐTD các cáchthay đổi nhiệt năng.P3 làm thay đổi nhiệt năng.- GV yêu cầu HS nghĩ ra một thí - Các nhóm thảo luận trả lời.nghiệm đơn giản để chứng tỏ khithực hiện công lên miếng đồng,miếng đồng sẽ nóng lên.- GV yêu cầu HS nghĩ ra một thí - Các nhóm thảo luận trả lời.nghiệm đơn giản để minh họa việclàm tăng nhiệt năng của một vậtbằng cách truyền nhiệt.- GV cho các nhóm làm thí nghiệm - Các nhóm nhận dụng cụ và tiến hành làm thícọ xát miếng đồng trên mặt bàn (có nghiệm.lót bìa giấy) và thí nghiệm bỏ - HS phải nhận thức được rằng trước khi cọ xát haymiếng kim loại vào nước nóng.trước khi thả miếng kim loại vào nước nóng thìnhiệt độ của vật chưa tăng, nhiệt năng của vật chưatăng. Sau khi thực hiện công hay truyền nhiệt thìnhiệt độ của miếng kim loại tăng, nhiệt năng tăng.P4 Hoạt động 3: Nhiệt lượng (5 phút)Mục tiêu: Nêu được khái niệm, kí hiệu, đơn vị của nhiệt lượng.Hoạt động của GVHoạt động của HS- GV yêu cầu HS nêu khái niệm của nhiệt - HS nêu khái niệm nhiệt lượng.lượng.Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhậnthêm được hay mất bớt đi trong quá trìnhtruyền nhiệt.- GV yêu cầu HS nêu kí hiệu và đơn vị - HS nêu kí hiệu và đơn vị nhiệt lượng.nhiệt lượng.Kí hiệu: QĐơn vị: Jun (J)- GV có thể giới thiệu thêm một số thôngtin về Jun.Hoạt động 4: Vận dụng, củng cố (7 phút)Mục tiêu: Giải thích được các hiện tượng, hệ thống hóa nội dung kiến thức củabài học.Hoạt động của GVHoạt động của HS- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời các - HS làm việc nhóm để trả lời 3 câu hỏicâu hỏi C3, C4, C5.trong phần vận dụng.- GV gọi 1 HS trả lời câu C3.- HS đứng dậy trả lời: Nhiệt năng của đồnggiảm, của nước tăng. Đó là sự truyền nhiệt.- GV gọi 1 HS khác nhận xét.- HS đứng dậy nhận xét.- GV gọi 1 HS trả lời câu C4.- HS đứng dậy trả lời: Khi xoa 2 bàn tayvào nhau ta thấy tay nóng lên, trong hiệntượng này có sự chuyển hóa giữa cơ năngsang nhiệt năng. Đây là sự thực hiện công.- GV gọi 1 HS khác nhận xét.- HS đứng dậy nhận xét.- GV gọi 1 HS trả lời câu C5.- HS đứng dậy trả lời: Một phần cơ năng đãbiến thành nhiệt năng của không khí gầnquả bóng, của mặt sàn và quả bóng.P5 - GV gọi 1 HS nhận xét câu trả lời của bạn.- HS đứng dậy nhận xét.- GV hướng dẫn HS hệ thống hóa lại những - Dưới sự hướng dẫn của GV, HS bổ sungnội dung kiến thức trọng tâm của bài học và hoàn chỉnh SĐTD và hệ thống hóa lạibằng cách bổ sung và hoàn chỉnh SĐTD đã nội dung bài học.được lập trong tiết học.Hoạt động 5: Giao nhiệm vụ học tập ở nhà (1 phút)- Yêu cầu HS tự làm thêm các thí nghiệm đơn giản.- Làm bài 21.1 – 21.6 SBT.- Đọc trước bài Dẫn nhiệt.P6 PHỤ LỤC 2MỘT SỐ SƠ ĐỒ TƯ DUY THU ĐƯỢC TRONG QUÁ TRÌNH DẠY THỰCNGHIỆMP7 P8 P9 PHỤ LỤC 3CÁC BÀI KIỂM TRABài số 1: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên (Thời gian 15’)Câu 1: Hiện tượng khuếch tán xảy ra nhanh hơn trong một chất khí khi:Chọn câu trả lời đúng:A. Khi tăng độ chênh lệch nhiệt độ trong khối khí.B. Khi tăng nhiệt độ của khối khí.C. Khi giảm nhiệt độ của khối khí.D. Khi cho khối khí dãn nở.Câu 2: Hiện tượng nào sau đây không được gọi là hiện tượng khuếch tán:A. Đường tan trong nướcB. Mùi thơm của nước hoaC. Trộn cám gạo với cám bắpD. Cả 3 câu a, b, c.Câu 3: Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật chậm đi thì đại lượng nàosau đây thay đổi?Chọn câu trả lời đúng.A. Nhiệt độ của vật.B. Khối lượng của vật.C. Các đại lượng trên đều thay đổi.D. Thể tích của vật.Câu 4: Chọn câu chính xác nhất. Chuyển động của các hạt phấn hoa trong thí nghiệm củaBơ – rao chứng tỏ:A. Các phân tử nước lúc thì đứng yên, lúc thì chuyển động.B. Hạt phấn hoa hút và đẩy các phân tử nước.C. Các phân tử nước hút và đẩy hạt phấn hoa.D. Các phân tử nước không đứng yên mà chuyển động không ngừng.P10 Câu 5: Chọn câu trả lời đúng. Chuyển động không ngừng của các nguyên tử, phân tử cấutạo nên vật được gọi là chuyển động nhiệt bởi vì:A. Vật có nhiệt lượng càng nhiều thì các hạt chuyển động càng mạnh mẽ.B. Chuyển động của các phân tử, nguyên tử liên quan chặt chẽ tới nhiệt độ của vật.C. Phải nung nóng vật thì các hạt mới chuyển động.D. Chuyển động này là đối tượng nghiên cứu của Nhiệt học.Câu 6: Khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động hổn độn không ngừngnhanh lên thì các đại lượng nào sau đây tăng lên?Chọn câu trả lời đúng:A. Trọng lượng của vật.B. Khối lượng của vật.C. Cả khối lượng lẫn trọng lượng của vật.D. Nhiệt độ của vật.Câu 7: Chọn câu sai:A. Việc đường tan trong nước chứng tỏ giữa các phân tử nước có khoảng cách.B. Không khí hòa trộn với một khí khác dễ hơn đi vào một chất lỏng.C. Chất rắn hoàn toàn không cho một chất khí đi qua vì giữa các hạt cấu thành chấtrắn không có khoảng cách.D. Cá vẫn sống được ở sông, hồ, ao, biển. Điều này cho thấy không khí truyền đượcvào nước.Câu 8: Trong thí nghiệm của Bơ – rao, tại sao các hạt phấn hoa chuyển động? Chọn đápán đúng trong các đáp án sau:A. Do một nguyên nhân khác.B. Do các hạt phấn hoa tự chuyển động.C. Do giữa các hạt phấn hoa có khoảng cách.D. Do các phân tử nước chuyển động hỗn độn không ngừng và va chạm vào các hạtphấn hoa từ nhiều phía.Câu 9: Đổ nhẹ nước vào một bình đựng dung dịch đồng sunfat màu xanh. Sau một thờigian, mặt phân cách nước và dung dịch đồng sunfat mờ dần rồi mất hẳn. Trong bình chỉcòn một chất lỏng đồng nhất màu xanh nhạt. Câu giải thích nào sau đây là đúng nhất:P11 A. Do giữa các phân tử nước có khoảng cách.B. Do hiện tượng khuếch tán giữa nước và dung dịch đồng sunphát.C. Do một nguyên nhân khác.D. Do giữa các phân tử đồng sunphát có khoảng cách.Câu 10: Tại sao đường tan trong nước nóng nhanh hơn so với khi nó tan trong nướclạnh? Chọn câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau:A. Vì nước nóng có nhiệt độ cao nên các phân tử nước và đường chuyển động chậm hơn.B. Vì nước nóng có nhiệt độ cao nên các phân tử đường có thể bị các phân tử nướchút mạnh.C. Vì nước nóng có nhiệt độ cao nên nước bay hơi nhanh hơn.D. Vì nước nóng có nhiệt độ cao hơn nên các phân tử nước và đường chuyển độngnhanh hơn.Bài số 2: Nhiệt năng (thời gian 15’)Câu 1: Xoa hai bàn tay vào nhau thấy tay nóng lên. Trong hiện tượng này đã có sựchuyển hóa năng lượng từ dạng nào sang dạng nào? Đây là sự thực hiện công hay sựtruyền nhiệt? Chọn câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau:A. Chuyển hóa từ nhiệt năng sang cơ năng – thực hiện côngB. Chuyển hóa từ cơ năng sang nhiệt năng – thực hiện côngC. Chuyển hóa từ nhiệt năng sang cơ năng – truyền nhiệtD. Chuyển hóa từ cơ năng sang nhiệt năng – truyền nhiệtCâu 2: Tại sao lưỡi cưa bị nóng lên khi cưa lâu?A. Vì có ma sát.B. Vì có sự thực hiện công.C. Một cách giải thích khác.D. Vì có sự truyền nhiệt.Câu 3: Chọn câu trả lời đúng. Khi nhiệt độ của một vật tăng lên thì:A. Nội năng của vật giảm.B. Động năng của các phân tử cấu tạo lên vật tăng.C. Động năng của các phân tử cấu tạo lên vật giảm.D. Thế năng của các phân tử cấu tạo lên vật tăng.P12 Câu 4: Thả một miếng sắt đã nung nóng vào cốc nước lạnh thì:A. Nhiệt năng của miếng sắt tăngB. Nhiệt năng của miếng sắt không thay đổiC. Nhiệt năng của miếng sắt giảmD. Nhiệt năng của nước giảmCâu 5: Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên thì đại lượngnào sau đây của vật không tăng? Chọn câu trả lời đúng.A. Thể tích.B. Khối lượng.C. Nhiệt độ.D. Nhiệt năng.Câu 6: Đun nóng một ống nghiệm đậy nút kín có đựng nước. Nước trong ống nghiệmnóng dần, tới một lúc nào đó hơi nước trong ống làm bật nút lên. Trong thí nghiệm trên,khi nào thì có sự truyền nhiệt, khi nào có thực hiện công?Chọn câu trả lời đúng:A. Khi đun nước có sự thực hiện công, khi nút ống nghiệm bật ra có sự truyền nhiệt.B. Quá trình chỉ là sự truyền nhiệt.C. Quá trình chỉ là sự thực hiện công.D. Khi đun nước có sự truyền nhiệt, khi nút ống nghiệm bật ra có sự thực hiện công.Câu 7: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?A. Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật càng nhanh thì khối lượngriêng và trọng lượng riêng của vật cũng tăng.B. Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật càng nhanh thì khối lượngriêng và trọng lượng riêng của vật cũng tăng.C. Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật càng nhanh thì thể tíchcủa vật cũng tăng.D. Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật càng nhanh thì nhiệt độcủa vật càng tăng.P13 Câu 8: Trong các thí nghiệm sau, thí nghiệm nào chứng tỏ khi thực hiện công lên vật thìvật sẽ nóng lên? Chọn câu trả lời đúng:A. Quẹt diêm để tạo ra lửa.B. Dùng búa đập lên miếng đồng nhiều lần, làm cho miếng đồng nóng lên.C. Các thí nghiệm trên đều chứng tỏ khi thực hiện công lên vật thì vật đều nóng lên.D. Cọ xát miếng đồng nhiều lần lên mặt sàn xi măng, nhám, khi đó miếng đồng sẽnóng lên.Câu 9: Chọn câu sai:A. Một hệ cô lập gồm hai vật nóng, lạnh tiếp xúc nhau, nhiệt lượng sẽ truyền từ vậtnóng sang vật lạnh.B. Nhiệt năng, công và nhiệt lượng hoàn toàn giống nhau nên chúng có chung đơnvị là Jun (J).C. Khi thực hiện một công lên miếng sắt, nhiệt năng của nó tăng.D. Một chất khí thực hiện một công thì nhiệt năng của chất khí giảm.Câu 10: Khi bỏ một thỏi kim loại đã được nung nóng đến 900C vào một cốc nước ở nhiệtđộ trong phòng (khoảng 240C), nhiệt năng của thỏi kim loại và của nước thay đổi thếnào? Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:A. Nhiệt năng của thỏi kim loại tăng và của nước giảm.B. Nhiệt năng của thỏi kim loại và của nước đều giảm.C. Nhiệt năng của thỏi kim loại giảm và của nước tăng.D. Nhiệt năng của thỏi kim loại và của nước đều tăng.P14 [...]... tư duy trong dạy học Vật lý Chương II Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học phần Nhiệt học Vật lý 8 với sự hỗ trợ của sơ đồ tư duy Chương III Thực nghiệm sư phạm Phần kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục 8 NỘI DUNG CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO NHÓM VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ 1.1 Cơ sở lý luận của việc tổ chức hoạt động dạy học. .. trong tổ chức hoạt động nhận thức của HS Với sự hỗ trợ của SĐTD, việc tổ chức hoạt động dạy học hợp tác nhóm sẽ mang lại kết quả cao trong QTDH Phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo và tinh thần hợp tác của HS trong quá trình chiếm lĩnh kiến thức 28 CHƯƠNG II TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO NHÓM PHẦN NHIỆT HỌC VẬT LÝ 8 VỚI SỰ HỔ TRỢ CỦA SƠ ĐỒ TƯ DUY 2.1 Tổng quan phần nhiệt học Vật lý 8 Phần nhiệt. .. hình thức nhóm: Khái niệm dạy học nhóm, các kỹ năng hợp tác nhóm, tiến trình dạy học nhóm, phân loại và cách thức tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm, các tiêu chí thành lập nhóm trong dạy học, các phương tiện hỗ trợ dạy học hợp tác nhóm, ưu điểm và nhược điểm của hình thức hoạt 27 động dạy học theo nhóm Từ những nghiên cứu, tôi nhận thấy: Dạy học theo nhóm là một hình thức dạy học tăng cường sự hợp tác... quả của việc dạy học theo nhóm với sự hỗ trợ của SĐTD 5.3 Phương pháp thống kê toán học Sử dụng phương pháp thống kê để xử lí số liệu thu được từ quá trình TN sư phạm dựa trên kết quả học tập của nhóm TN và nhóm đối chứng để kiểm tra tính hiệu quả mà đề tài thu được 6 Cấu trúc luận văn Phần mở đầu Phần nội dung Chương I Cơ sở lý luận của việc tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm với sự hỗ trợ của sơ đồ. ..- Thiết kế một số bài dạy học trong phần Nhiệt học VL 8 theo hướng tổ chức hoạt động học tập theo nhóm với sự hỗ trợ của SĐTD - Tiến hành TN sư phạm ở trường THCS để đánh giá kết quả của đề tài 4 Đối tư ng và phạm vi nghiên cứu Đối tư ng nghiên cứu: Hoạt động dạy học theo nhóm với sự hỗ trợ của SĐTD Phạm vi nghiên cứu: Phần Nhiệt học VL 8 THCS 5 Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương... dụng SĐTD hỗ trợ tổ chức hoạt động hận thức sẽ phát huy tối đa tiềm năng trí tuệ và năng lực tư duy sáng tạo của HS trong dạy học phần nhiệt học nói riêng và dạy học VL nói chung 2.3 Nguyên tắc sử dụng sơ đồ tư duy trong tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm - GV phải đóng vai trò là người tổ chức, điều khiển, định hướng, kiểm tra và giám sát hoạt động học tập của HS trong QTDH Trong quá trình tổ chức hoạt... trình tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm với sự hỗ trợ của sơ đồ tư duy 2.4.1 Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm với sự hỗ trợ của SĐTD trong bài nghiên cứu kiến thức mới 2.4.1.1 Xác định mục tiêu bài học Nghiên cứu chuẩn kiến thức, kỹ năng, SGK và các tài liệu tham khảo để tìm hiểu nội dung từng mục, bài học để xác định mục tiêu phù hợp 2.4.1.2 Lựa chọn kiến thức cơ bản và trọng tâm của. .. nhóm 1.1.7.1 Ưu điểm Dạy học nhóm nếu được tổ chức tốt, sẽ thực hiện được những chức năng và lợi ích khác với dạy học toàn lớp, do đó có tác dụng bổ sung cho dạy học toàn lớp Cụ thể là: - Phát huy tính tích cực, tự lực và tính nhiệm của HS: Trong dạy học nhóm, HS phải tự lực giải quyết nhiệm vụ học tập, có trách nhiệm với nhiệm vụ và kết quả công việc của mình Dạy học nhóm hỗ trợ tư duy, tình cảm và hành... nhóm với sự hỗ trợ của SĐTD là một hình thức dạy học mới, phát huy tối đa tính tích cực, sáng tạo của HS, tuy nhiên hình thức này chỉ phù hợp với một số kiến thức cần có sự phối hợp hoạt động của tập thể thì mới hiệu quả, vì vậy, trong QTDH, GV cần xác định các kiến thức cần và có thể thảo luận nhóm với sự hỗ trợ của SĐTD để tổ chức hoạt động nhận thức cho HS Thực tế giảng dạy cho thấy SĐTD hỗ trợ tốt... sẽ rất thích thú sử dụng trong học tập và hình thành thói quen làm việc sau này, từ việc nắm vững vấn đề, biểu thị bằng sơ đồ vận hành các biện pháp giải quyết SĐTD càng có tác dụng nếu HS sử dụng cho những bài ôn tập, tổng kết chương 1.3.2 Khả năng hỗ trợ của Sơ đồ tư duy trong tổ chức hoạt động nhóm 1.3.2.1 Cách tạo Sơ đồ tư duy trong hoạt động nhóm - Xác định đối tư ng Chủ đề được xác định rõ ràng ... thức 28 CHƯƠNG II TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO NHÓM PHẦN NHIỆT HỌC VẬT LÝ VỚI SỰ HỔ TRỢ CỦA SƠ ĐỒ TƯ DUY 2.1 Tổng quan phần nhiệt học Vật lý Phần nhiệt học phần thứ hai chương trình VL 8, nội... SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO NHÓM VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ 1.1 Cơ sở lý luận việc tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm 1.1.1 Khái niệm Dạy học nhóm. .. II TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO NHÓM PHẦN NHIỆT HỌC VẬT LÝ VỚI SỰ HỔ TRỢ CỦA SƠ ĐỒ TƯ DUY 29 2.1 Tổng quan phần nhiệt học Vật lý 29 2.2 Những thuận lợi khó khăn dạy học phần nhiệt
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔ CHỨC dạy học NHÓM PHẦN NHIỆT học vật lý 8 với sự hỗ TRỢ của sơ đồ tư DUY, TỔ CHỨC dạy học NHÓM PHẦN NHIỆT học vật lý 8 với sự hỗ TRỢ của sơ đồ tư DUY, TỔ CHỨC dạy học NHÓM PHẦN NHIỆT học vật lý 8 với sự hỗ TRỢ của sơ đồ tư DUY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay