Giáo án tiếng việt 3 tuần 29 bài chính tả nghe viết buổi học thể dục, viết tên người nước ngoài, phân biệt sx, ininh

2 247 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2015, 12:35

Giáo án Tiếng việt 3CHÍNH TẢ(NGHE-VIẾT)TIẾT 57: BUỔI HỌC THỂ DỤCI. Mục đích yêu cầu:- Nghe -viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.- Viết đúng tên riêng người nước ngoài trong bài Buổi học thể dục- Làm đúng bài tập 2b.II. Chuẩn bị:Bảng phụ viết sẵn bài tập 2bIII. Các hoạt động dạy học:A. Kiểm tra bài cũ:HS viết lại các từ đã viết sai ở tiết 56.B. Dạy bài mới:Hoạt động 1: Hướng dẫn HS HS nghe-viết- Nghe-viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.- GV đọc đoạn văn.- 1,2 HS đọc lại đoạn văn.- GV hướng dẫn HS nhận xét:. Đoạn văn này có mấy câu?. Những chữ nào trong bài cần viết hoa? Vì sao? . Lời nói của thầy giáo được viết như thế nào?. Đoạn văn này trình bày thế nào?- HS luyện viết từ khó: tìm, viết vào bảng con từ dễ viết sai.- GV hướng dẫn HS luyện viết 1số từ: Nen- li, cái xà, khuỷu tay, đầu gối, thở dốc,rạng rỡ- HS viết chính tả vào vở.- GV chấm điểm, nhận xét và hướng dẫn sửa lỗi.Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tảBài tập 2:- Viết đúng tên riêng người nước ngoài trong bài Buổi học thể dục- HS đọc yêu cầu bài tập.- HS làm việc cá nhân, 1 HS làm ở bảng phụ.- HS và GV nhận xét, sửa chữa.Bài tập 3b:- Làm đúng bài tập phân biệt tiếng có vần in/ inh- HS đọc yêu cầu bài tập.- HS làm việc cá nhân, 1 HS làm ở bảng phụ.- HS và GV nhận xét, sửa chữa.C. Củng cố, dặn dò:Về nhà xem lại bài; chuẩn bị bài Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục ... gối, thở dốc, rạng rỡ - HS viết tả vào - GV chấm điểm, nhận xét hướng dẫn sửa lỗi Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm tập tả Bài tập 2: - Viết tên riêng người nước Buổi học thể dục - HS đọc yêu cầu tập... giáo viết nào? Đoạn văn trình bày nào? - HS luyện viết từ khó: tìm, viết vào bảng từ dễ viết sai - GV hướng dẫn HS luyện viết 1số từ: Nen- li, xà, khuỷu tay, đầu gối, thở dốc, rạng rỡ - HS viết. .. sửa chữa Bài tập 3b: - Làm tập phân biệt tiếng có vần in/ inh - HS đọc yêu cầu tập - HS làm việc cá nhân, HS làm bảng phụ - HS GV nhận xét, sửa chữa C Củng cố, dặn dò: Về nhà xem lại bài; chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 29 bài chính tả nghe viết buổi học thể dục, viết tên người nước ngoài, phân biệt sx, ininh , Giáo án tiếng việt 3 tuần 29 bài chính tả nghe viết buổi học thể dục, viết tên người nước ngoài, phân biệt sx, ininh , Giáo án tiếng việt 3 tuần 29 bài chính tả nghe viết buổi học thể dục, viết tên người nước ngoài, phân biệt sx, ininh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay