Khoá luận tốt nghiệp tìm hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của truyện nôm quan âm thị kính

49 498 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2015, 11:00

... thực tiễn nói thúc lựa chọn đề tài Tìm hiểu giá trị nội dung nghệ thuật truyện Nôm Quan Ảm Thị Kính cho khóa luận Lịch sử vấn đề Truyện Nôm Quan Ầm Thị Kính lưu truyền rộng rãi văn hóa Việt... nội dung kết luận Ngoài phần mở đầu kết luận, phần nội dung chia theo bố cục chương: Chương 1: Những vấn đề chung Chương 2: Giá trị nội dung tác phẩm Quan Ấm Thị Kính Chương 3: Giá trị nghệ thuật. .. 2: GIÁ TRỊ NỘI DUNG TÁC PHẲM QUAN ÂM THỊ K ÍN H 13 2.1 Quan Ẵm Thị Kính diễn tả bi kịch người phụ nữ 13 2.2 Quan Ấm Thị Kỉnh lí giải số phận ngưởi tư tưởng Phật giáo 19 Chương 3: GIÁ TRỊ NGHỆ
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoá luận tốt nghiệp tìm hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của truyện nôm quan âm thị kính, Khoá luận tốt nghiệp tìm hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của truyện nôm quan âm thị kính, Khoá luận tốt nghiệp tìm hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của truyện nôm quan âm thị kính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn