Bài 3 - Em hãy viết một bức thư cho bạn ở một tỉnh miền Nam để làm quen và hẹn bạn cùng thi đua học tập

1 1,764 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2015, 13:07

Tình cờ khi đọc lại quyển truyện “Thám tử lừng danh Cô-nan” tập ba mươi sáu mình nhặt được mảnh giấy của cậu ghi lại địa chỉ cho mình ĐỀ BÀI Em hãy viết một bức thư cho bạn ở một tỉnh miền Nam (hoặc miền Trung, miền Bắc) để làm quen và hẹn bạn cùng thi đua học tập. BÀI THAM KHẢO Thị xã Tân An, ngày 15 tháng 11 năm 2005 Đức Thành thân mến! Tình cờ khi đọc lại quyển truyện “Thám tử lừng danh Cô-nan” tập ba mươi sáu mình nhặt được mảnh giấy của cậu ghi lại địa chỉ cho mình, nằm ở trong cuốn sách này, lúc chúng mình chia tay nhau. Chuyện tham quan du lịch Vũng Tàu hè năm rồi đã cho mình thêm một người bạn thật là tuyệt! Mấy tháng nay, mình muốn viết thư cho cậu, nhưng không tài nào kiếm ra địa chỉ của cậu, đành phải chịu. Không ngờ, nơi ở của cậu lại nằm trong cuốn Cô - nan ấy. Giờ thì mình đến với cậu đây! Cậu có khỏe không? sắp thi học kì I rồi nhỉ? Ở đây, mình cũng đang tập trung ôn thi đây. Chúng mình thi đua với nhau, ai được nhiều điểm mười trong kì thi này nhé! Ai thắng, sẽ được nhận phần thưởng tập truyện “không gia đình” của Hec-tô-ma-lô. Người thua phải chịu trách nhiệm “tặng” cho người thắng qua con đường bưu điện. Đồng ý nghe Thành? Thôi, mình ôn bài đây. Mong thư bạn nhiều.                                                                    Bạn mới quen                                                                 (Kí tên)                                                                Vũ Hùng Dũng Tình cờ khi đọc lại quyển truyện “Thám tử lừng danh Cô-nan”tập ba mươi sáu mình nhặt được mảnh giấy của cậu ghi lại địa chỉcho mìnhĐỀ BÀIEm hãy viết một bức thư cho bạn ở một tỉnh miền Nam (hoặc miền Trung, miền Bắc) để làm quen và hẹnbạn cùng thi đua học tập.BÀI THAM KHẢOThị xã Tân An, ngày 15 tháng 11 năm 2005Đức Thành thân mến!Tình cờ khi đọc lại quyển truyện “Thám tử lừng danh Cô-nan” tập ba mươi sáu mình nhặt được mảnhgiấy của cậu ghi lại địa chỉ cho mình, nằm ở trong cuốn sách này, lúc chúng mình chia tay nhau. Chuyệntham quan du lịch Vũng Tàu hè năm rồi đã cho mình thêm một người bạn thật là tuyệt! Mấy tháng nay,mình muốn viết thư cho cậu, nhưng không tài nào kiếm ra địa chỉ của cậu, đành phải chịu. Không ngờ,nơi ở của cậu lại nằm trong cuốn Cô - nan ấy. Giờ thì mình đến với cậu đây! Cậu có khỏe không? sắp thihọc kì I rồi nhỉ? Ở đây, mình cũng đang tập trung ôn thi đây. Chúng mình thi đua với nhau, ai được nhiềuđiểm mười trong kì thi này nhé! Ai thắng, sẽ được nhận phần thưởng tập truyện “không gia đình” củaHec-tô-ma-lô. Người thua phải chịu trách nhiệm “tặng” cho người thắng qua con đường bưu điện. Đồng ýnghe Thành? Thôi, mình ôn bài đây. Mong thư bạn nhiều.Bạn mới quen(Kí tên)Vũ Hùng Dũng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 3 - Em hãy viết một bức thư cho bạn ở một tỉnh miền Nam để làm quen và hẹn bạn cùng thi đua học tập, Bài 3 - Em hãy viết một bức thư cho bạn ở một tỉnh miền Nam để làm quen và hẹn bạn cùng thi đua học tập, Bài 3 - Em hãy viết một bức thư cho bạn ở một tỉnh miền Nam để làm quen và hẹn bạn cùng thi đua học tập

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn