Giáo án tiếng việt 3 tuần 24 bài tập đọc đối đáp với vua

3 312 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/10/2015, 16:55

Giáo án Tiếng việt 3TẬP ĐỌC- KỂ CHUYỆNTIẾT 70-71: ĐỐI ĐÁP VỚI VUAI. Mục đích yêu cầu :Tập đọc:- Đọc trôi chảy toàn bài.- Đọc đúng, rành mạch; Đọc đúng các câu hỏi, câu kể. Biết ngắt nghỉ hơiđúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ.- Hiểu nội dung,ý nghĩa của bài: Ca ngợi Cao Bá Quát thông minh, đối đápgiỏi, có bản lĩnh từ nhỏ.( trả lời được các câu hỏi trong SGK).Kể chuyện:- Biết sắp xếp các tranh cho đúng thứ tự và kể lại được từng đoạn câuchuyện dựa theo tranh minh hoạ. HS khá, giỏi kể được cả câu chuyện.II. Chuẩn bị:Bảng phụ viết câu văn, đoạn văn luyện đọc.III.Các hoạt động dạy học:A. Kiểm tra bài cũ:Đọc và trả lời câu hỏi bài Chương trình xiếc đặc sắcB. Dạy bài mới:a. Tập đọc:Hoạt động 1: Luyện đọc - Đọc đúng, rành mạch; Đọc đúng các câu hỏi, câu kể. Biết ngắt nghỉ hơiđúng.- GV đọc mẫu.- GV hướng dẫn HS luyện đọc:. Luyện đọc câu. Chú ý luyện đọc từ khó trong câu.. Luyện đọc từng đoạn trước lớp và giải nghĩa các từ: ngự giá, xa giá,đối, tức cảnh, chỉnh. Luyện đọc từng đoạn trong nhóm.. HS đọc đồng thanh 1 đoạn. 1HS đọc cả bài.Hoạt động 2: Tìm hiểu bài- Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài.- HS đọc thầm đoạn 1 trình bày cá nhân câu hỏi 1 sgk.- HS đọc thầm đoạn 2 trình bày cá nhân câu hỏi 2,3 sgk- HS đọc thầm đoạn 3,4 trao đổi nhóm đôi câu hỏi 4,5 sgk.- Cả lớp trao đổi : Qua câu chuyện em hiểu được điều gì?.Hoạt động 3: Luyện đọc lại- Đọc trôi chảy toàn bài.- GV hướng dẫn HS đọc đoạn 3.- HS luyện đọc theo nhóm.- HS thi đọc trước lớp.b. Kể chuyện: - Biết sắp xếp các tranh cho đúng thứ tự và kể lại được từng đoạn câuchuyện dựa theo tranh minh hoạ. HS khá, giỏi kể được cả câu chuyện- HS đọc yêu cầu- HS sắp xếp tranh theo đúng trình tự câu chuyện.- GV hướng dẫn HS kể.- HS làm việc theo nhóm 4: tập kể chuyện.- HS thi kể chuyện trước lớp.C. Củng cố, dặn dò:- Về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài Tiếng đàn ...- Đọc đúng, rành mạch; Đọc câu hỏi, câu kể Biết ngắt nghỉ - GV đọc mẫu - GV hướng dẫn HS luyện đọc: Luyện đọc câu Chú ý luyện đọc từ khó câu Luyện đọc đoạn trước lớp giải... hỏi 2 ,3 sgk - HS đọc thầm đoạn 3, 4 trao đổi nhóm đôi câu hỏi 4,5 sgk - Cả lớp trao đổi : Qua câu chuyện em hiểu điều gì? Hoạt động 3: Luyện đọc lại - Đọc trôi chảy toàn - GV hướng dẫn HS đọc đoạn... giá, xa giá, đối, tức cảnh, chỉnh Luyện đọc đoạn nhóm HS đọc đồng đoạn 1HS đọc Hoạt động 2: Tìm hiểu - Hiểu nội dung, ý nghĩa - HS đọc thầm đoạn trình bày cá nhân câu hỏi sgk - HS đọc thầm đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 24 bài tập đọc đối đáp với vua , Giáo án tiếng việt 3 tuần 24 bài tập đọc đối đáp với vua , Giáo án tiếng việt 3 tuần 24 bài tập đọc đối đáp với vua

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay