Giáo án tiếng việt 3 tuần 21 bài luyện từ và câu nhân hóa ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi ở đâu

3 915 10
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/10/2015, 15:29

... phận câu trả lời cho câu hỏi đọc làm a Ở huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây b Ở Trung Quốc lần sứ c Ở quê hương ông đâu ? - HS làm vào - nhận xét - 5, em đọc làm - Nhận xét - Lời giải * Bài tập /... thơ vật - Chúng nhân hoá cách : gọi, nhân hoá, chúng nhân hoá bằng từ ngữ dùng để tả người, cách nào? cách nói thân mật nói với người - làm cá nhân Nhiều HS tiếp nối nhận xét * Bài tập / 27 - Nêu... BT đọc lại với chiến khu trả lời câu hỏi a Câu chuyện kể diễn vào thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp, chiến khu b Trên chiến khu, chiến sĩ liên lạc nhỏ tuổi sống lán c Vì lo cho chiến sĩ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 21 bài luyện từ và câu nhân hóa ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi ở đâu , Giáo án tiếng việt 3 tuần 21 bài luyện từ và câu nhân hóa ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi ở đâu , Giáo án tiếng việt 3 tuần 21 bài luyện từ và câu nhân hóa ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi ở đâu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn