Điều tra nguồn tài nguyên cây thuốc qua tri thức bản địa của cộng đồng người cơ tu tại xã hòa phú, huyện hòa vang, thành phố đà nẵng và đề xuất biện pháp bảo tồn cây thuốc

42 516 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2015, 13:11

... quan tâm Xuất phát từ lý trên, thực đề tài: " Điều tra nguồn tài nguyên thuốc qua tri thức địa cộng đồng người Cơ tu xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đề xuất biện pháp bảo tồn" nhằm... 1.Kết điều tra thành phần loài thuốc người Cơ tu sử dụng xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 13 2.Phân tích đa dạng thuốc người Cơ tu sử dụng xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố. .. thuốc dùng để chữa bệnh người Cơ tu Mục đích sử dụng tài nguyên thuốc người Cơ tu Thái độ người Cơ tu tài nguyên thuốc Thái độ người Cơ tu việc bảo tồn tài nguyên thuốc Trang 13 29 29 30 31 32 34
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều tra nguồn tài nguyên cây thuốc qua tri thức bản địa của cộng đồng người cơ tu tại xã hòa phú, huyện hòa vang, thành phố đà nẵng và đề xuất biện pháp bảo tồn cây thuốc, Điều tra nguồn tài nguyên cây thuốc qua tri thức bản địa của cộng đồng người cơ tu tại xã hòa phú, huyện hòa vang, thành phố đà nẵng và đề xuất biện pháp bảo tồn cây thuốc, Điều tra nguồn tài nguyên cây thuốc qua tri thức bản địa của cộng đồng người cơ tu tại xã hòa phú, huyện hòa vang, thành phố đà nẵng và đề xuất biện pháp bảo tồn cây thuốc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn