Giáo án tiếng việt 3 tuần 20 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ tổ quốc, dấu phẩy

2 816 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2015, 19:43

. Giáo án Tiếng việt 3 LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾT 20: TỪ NGỮ VỀ TỔ QUỐC. DẤU PHẨY. I. Mục đích yêu cầu: - Mở rộng vốn từ về Tổ quốc .Ôn luyện về dấu phẩy. - Nêu được một số từ ngữ nói về. hùng. - HS đọc yêu cầu bài tập. - HS trao đổi theo nhóm đôi: một số nhóm trình bày. - Cả lớp và GV nhận xét, bổ sung. Bài tập 3: - Tiếp tục ôn luyện về dấu phẩy. - HS đọc yêu cầu và nội. tra bài cũ: HS nêu miệng bài tập 2 ,3 tiết 19. B. Dạy bài mới: Hoạt động : Hướng dẫn HS làm bài tập. Bài tập 1: - Nêu được một số từ ngữ nói về chủ điểm Tổ quốc để xếp đúng các nhóm. - HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 20 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ tổ quốc, dấu phẩy , Giáo án tiếng việt 3 tuần 20 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ tổ quốc, dấu phẩy , Giáo án tiếng việt 3 tuần 20 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ tổ quốc, dấu phẩy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn