Giáo án tiếng việt 3 tuần 19 bài tập đọc hai bà trưng

3 479 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2015, 18:37

Giáo án Tiếng việt TẬP ĐỌC- KỂ CHUYỆN Tiết 55-56: HAI BÀ TRƯNG I. Mục đích yêu cầu : Tập đọc: - Đọc trôi chảy toàn bài. - Đọc đúng, rành mạch; Đọc câu hỏi, câu kể. Biết ngắt nghỉ đúng. Bước đầu biết đọc với giọng phù hợp với diễn biến truyện. - Hiểu nội dung bài: Ca ngợi tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm Hai Bà Trưng nhân dân ta.( trả lời câu hỏi SGK). Kể chuyện: - Kể lại đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ. II. Chuẩn bị: Bảng phụ viết câu văn, đoạn văn luyện đọc. III.Các hoạt động dạy học: A.Kiểm tra cũ: B. Dạy mới: a. Tập đọc: Hoạt động 1: Luyện đọc - Đọc đúng, rành mạch; Đọc câu hỏi, câu kể. Biết ngắt nghỉ đúng. - GV đọc mẫu. - GV hướng dẫn HS luyện đọc: . Luyện đọc câu. Chú ý luyện đọc từ khó câu. . Luyện đọc đoạn trước lớp giải nghĩa từ: giặc ngoại xâm, đô hộ, Luy Lâu, trẩy quân, giáp phục, phấn khích. . Luyện đọc đoạn nhóm. . HS đọc đồng đoạn . 1HS đọc bài. Hoạt động 2: Tìm hiểu - Hiểu nội dung nghĩa bài: Ca ngợi tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm Hai Bà Trưng nhân dân ta. - HS đọc thầm đoạn 1, trình bày cá nhân câu hỏi sgk. - HS đọc thầm đoạn 2, trình bày cá nhân câu hỏi sgk thảo luận câu hỏi sgk . - HS đọc thầm đoạn trình bày cá nhân câu hỏi sgk. - HS đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi: Nêu kết khởi nghĩa thảo luận câu hỏi sgk. Hoạt động 3: Luyện đọc lại - Đọc trôi chảy; biết đọc với giọng phù hợp với diễn biến truyện. - GV hướng dẫn HS đọc đoạn 3. - HS luyện đọc theo nhóm. - HS thi đọc trước lớp. b. Kể chuyện: - Dựa vào trí nhớ tranh, kể lại câu chuyện. - HS quan sát tranh kể mẫu đoạn 1. - HS làm việc theo nhóm 4: quan sát tranh tập kể chuyện. - HS thi kể chuyện trước lớp. C. Củng cố, dặn dò: - Về nhà đọc lại chuẩn bị Báo cáo kết tháng thi đua “Noi gương đội”. . Giáo án Tiếng việt 3 TẬP ĐỌC- KỂ CHUYỆN Tiết 55-56: HAI BÀ TRƯNG I. Mục đích yêu cầu : Tập đọc: - Đọc trôi chảy toàn bài. - Đọc đúng, rành mạch; Đọc đúng các câu hỏi,. Luyện đọc từng đoạn trong nhóm. . HS đọc đồng thanh 1 đoạn . 1HS đọc cả bài. Hoạt động 2: Tìm hiểu bài - Hiểu nội dung nghĩa của bài: Ca ngợi tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm của Hai Bà. phụ viết câu văn, đoạn văn luyện đọc. III.Các hoạt động dạy học: A.Kiểm tra bài cũ: B. Dạy bài mới: a. Tập đọc: Hoạt động 1: Luyện đọc - Đọc đúng, rành mạch; Đọc đúng các câu hỏi, câu kể. Biết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 19 bài tập đọc hai bà trưng , Giáo án tiếng việt 3 tuần 19 bài tập đọc hai bà trưng , Giáo án tiếng việt 3 tuần 19 bài tập đọc hai bà trưng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay