Giáo án tiếng việt 3 tuần 19 bài tập đọc báo cáo kết quả tháng thi đua noi gương chú bộ đội

2 417 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2015, 18:37

Giáo án Tiếng việt TẬP ĐỌC TIẾT 57: BÁO CÁO KẾT QUẢ THÁNG THI ĐUA “NOI GƯƠNG CHÚ BỘ ĐỘI”. I Mục đích yêu cầu : - Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng, rành mạch; Biết ngắt nghỉ đúng. Bước đầu biết đọc giọng đọc báo cáo. - Hiểu nội dung báo cáo hoạt động tổ, lớp.( trả lời câu hỏi SGK). II. Chuẩn bị : Bảng phụ viết thơ. III. Các hoạt động dạy học: A. Kiểm tra cũ: Đọc trả lời câu hỏi Hai Bà Trưng. B. Dạy mới: Hoạt động 1: Luyện đọc - Đọc tiếng, từ khó bài. Biết ngắt nghỉ đúng. - GV đọc mẫu. - GV hướng dẫn HS luyện đọc: .Luyện đọc câu. Chú ý luyện đọc từ khó câu. .Luyện đọc đoạn trước lớp giải nghĩa từ SGK. .Luyện đọc đoạn nhóm. .HS lớp đọc đồng bài. Hoạt động 2: Tìm hiểu - Hiểu nội dung báo cáo hoạt động tổ, lớp - HS đọc thầm trả lời câu hỏi: Theo em báo cáo ai? Bạn báo cáo với ai? - HS đọc thầm đoạn 2,3 trình bày cá nhân câu hỏi : Báo cáo gồm nội dung nào? - HS đọc bài, thảo luận nhóm đôi câu hỏi: Báo cáo kết thi đua tháng để làm gì? Hoạt động 3: Luyện đọc lại - Đọc trôi chảy toàn bài; Bước đầu biết đọc giọng đọc báo cáo. - GV hướng dẫn HS đọc bài. - HS luyện đọc thi đọc trước lớp. C. Củng cố, dặn dò: - Đọc lại chuẩn bị “ Ở lại với chiến khu.” . Giáo án Tiếng việt 3 TẬP ĐỌC TIẾT 57: BÁO CÁO KẾT QUẢ THÁNG THI ĐUA NOI GƯƠNG CHÚ BỘ ĐỘI”. I Mục đích yêu cầu : - Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng, rành mạch; Biết. câu hỏi : Báo cáo gồm những nội dung nào? - HS đọc bài, thảo luận nhóm đôi câu hỏi: Báo cáo kết quả thi đua trong tháng để làm gì? Hoạt động 3: Luyện đọc lại - Đọc trôi chảy toàn bài; Bước. toàn bài; Bước đầu biết đọc đúng giọng đọc một bản báo cáo. - GV hướng dẫn HS đọc bài. - HS luyện đọc và thi đọc trước lớp. C. Củng cố, dặn dò: - Đọc lại bài và chuẩn bị bài “ Ở lại với chiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 19 bài tập đọc báo cáo kết quả tháng thi đua noi gương chú bộ đội , Giáo án tiếng việt 3 tuần 19 bài tập đọc báo cáo kết quả tháng thi đua noi gương chú bộ đội , Giáo án tiếng việt 3 tuần 19 bài tập đọc báo cáo kết quả tháng thi đua noi gương chú bộ đội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay