Đất nước trích trường ca mặt đường khát vọng của nguyễn khoa điềm

3 362 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2015, 17:02

Đất nước trích trường ca Mặt đường khát vọng Nguyễn Khoa Điềm September 22, 2014 - Chuyên mục: Văn mẫu THPT - Tác giả: qt Đề bài: Bình giảng đoạn thơ sau Đất nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng) Nguyễn Khoa Điềm: Trong anh em hôm … Làm nên Đất Nước muôn đời. Phân tích đề Đề yêu cầu phân tích đoạn Đất nước Nguyễn Khoa Điềm. Cần lưu ý: thơ Đất nước phần trường ca Mặt đường khát vọng. Cả trường ca có chung nguồn cảm hứng to lớn cảm hứng đất nước gợi lên từ năm tháng nhân dân ta tiến hành kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bài thơ Đất nước phần cảm hứng dược thể cách tập trung nhất, với suy ngẫm tác giả, nhà thơ trẻ dối diện với chiến tranh. Đoạn trích đề, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm thể suy nghĩ mối quan hệ riêng – chung, quan hệ cá nhân – cộng đồng, tiếp nối hệ đất nước, dân tộc. Dĩ nhiên, suy ngẫm thể thơ, tức không đơn tư tưởng, mà chứa đựng cảm xúc, tình cảm tác giả. Bài làm I. Mở Nguyễn Khoa Điềm nhà thơ trẻ tiêu biểu thời chống Mỹ cứu nước. Thơ ông giàu chất trí tuệ, cảm xúc dồn nén cõ nhiều liên tưởng phong phú. Đất nước trích trường ca Mặt đường khát vọng (1971) điển hình cho vẻ đẹp thơ Nguvền Khoa Điềm năm tháng ấy. Đoạn trích suy nghĩ nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm mối quan hệ riêng – chung, quan hệ cá nhân – cộng đồng, tiếp nối cua hệ đất nước, dân tộc. Những suy nghĩ thể băng thơ, tức không đơn tư tưởng, mà chứa đựng cảm xúc, tình cảm tác giả. Do đó, có sức lay động tâm tư người đọc. II. Thân 1. Phân tích dòng thơ đầu: Cảm nhận nhà thơ đất nước Chín dòng thơ đầu, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm nêu lên cảm nhận đất nước. Nếu đoạn thơ trước thơ, tác giả nhìn nhận đất nước từ bề dày văn hóa dân tộc hàng nghìn năm qua, lại suy nghĩ đất nước từ sống mòi quan hệ riêng – chung, cá nhân – cộng đồng, tiêp nôi hệ. Khổ thơ mở đầu lời khẳng định: Trong anh em hôm Đều có phần Đất Nước. Lâu nay, suy nghĩ nhiều người, đất nước, quê hương, tổ quốc, dân tộc… khái niệm trừu tượng. Với nhà thơ trẻ đối mặt với chiến tranh khốc liệt một còn, đất nước gần gũi, thân thiết. Điều chưa hẳn mới, ca dao, dân ca có câu hát thế: Anh anh nhớ quê nhà Nhớ canh rau mụông nhớ cà dầm tương Nhớ dãi nắng dầm sương Nhớ tát nước bên đường hôm nao. Quê hương tất gắn bó ruột rà với người. Đó người ta yêu tha thiết. Đó buổi sáng làm đồng. Đó miếng ăn quê kiểng ngày… Song, khổ thơ Nguyễn Khoa Điềm đất nước môi người, đất nước ta chưa không ta (Trong anh em hôm nay… / Đất Nước hài hòa nồng thắm… / Đất Nước máu xương mình). Đó nhận thức đất nước. Nhận thức nêu để dẫn dắt đến ý tứ khác dòng thơ cuối khổ (từng cá nhân phải làm cho đất nước). Bốn dòng thơ mở rộng ý ban đầu: Khi hai đứa cầm tay Đất Nước hài hòa nồng thắm Khi cầm tay người Đất Nước vẹn tròn, to lớn Hai câu thơ (bốn dòng) cấu trúc giống theo kiểu câu trúc câu có điều kiện văn xuôi hay lời nói thông thường: Khi… Đất Nước. Hai câu thơ lời khẳng định (kết nhận thức) chân lí. Cả bốn dòng có hình ảnh, lại là,hình ảnh mang tính tượng trưng: cầm tay diễn tả thân thiết, tin cậy, yêu thương lẫn nhau. Hình ảnh liền với tính từ mức độ (hài hòa, nồng thắm, vẹn tròn, to lớn). Bởi vậy, dù ý tứ mẻ, song, câu thơ lại có sức nặng tình cảm chân thành. Những câu thơ có tầng nghĩa thứ hai, tác giả không trực tiếp nói ra. Đó đất nước khái niệm trừu tượng, giá trị bất biến, có sẵn. Đất nước thực thể sống sống phía tất người đất nước đó. Nói rõ ràng ra, mối quan hệ cá nhân với cộng đồng, người với đất nước. Nhưng thơ nữa! Từ câu chuyện tại, nhà thơ tiếp tục mạch cảm xúc suy nghĩ đất nước tương lai: Mai ta lớn lên Con mang Đất Nước xa Đến tháng ngày mơ mộng. Đất nước ngày hôm qua hôm nay. Đất nước ngày mai. Từng hệ làm cho đất nước trường tồn mãi. Trong hoàn cảnh kháng chiến khốc liệt thời giờ, phải thấy câu thơ khát vọng: Đất nước hòa bình, đất nước tươi đẹp nhiều nữa. 2. Những khổ thơ cuối, nhà thơ nêu lên trách nhiệm cá nhân đất nước. Em em Đất Nước máu xương Phải biết gắn bó san sẻ Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở Làm nên Đất Nước muôn đời… Cấu trúc câu thơ theo kiểu suy luận: Đất nước là… nêu lên tiền đề. Từ tiền đề ấy, phải biết… / phải biết… để làm nên… Câu thơ giàu chất lí không lên gân mà trở thành lời nhắn nhủ tha thiết. Ở có từ tượng trưng đáng ý: máu xương, gắn bó, san sẻ, hóa thân, dáng hình, muôn đời. Sau nhiều suy nghĩ cụ thể đất nước, đến nhà thơ khẳng định đất nước máu xương mình. Máu xương sống. Rất trường hợp người ta ví điều với máu xương, có ý nghĩa biểu trưng cho thiêng liêng. Đất nước máu xương có nghĩa đất nước tồn sống để có sống hẳn phải có nhiều hi sinh. Quả vậy, người, bao hệ ngã xuống cho sống đất nước. Vì thế, người phải biêt gắn bó san sẻ. Gắn bó yêu thương, quan hệ mật thiết với nhau. Tư gắn bó san sẻ, san sẻ trách nhiệm, san sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc cho nhau. Đất nước vĩ đại đất nước thực thể sống. Thực thể tập hợp cá nhân rời rạc mà cộng đồng. Hóa thân có nghĩa dâng hiến. Thời bình, người ta dâng hiến sức lực, mồ hôi cho tổ quốc. Thời chiến, người ta dâng hiến sống mình. Sự dâng hiến ấy, theo suy ngẫm nhà thơ, hóa thân. Bóng dáng người làm nên bóng dáng quê hương xứ sở, đất nước. Không có hóa thân đất nước trường tồn, có đất nước muôn đời! Những câu thơ in đậm chất lí (khá chặt chẽ, logic) cất lên tiếng gọi trái tim, thiết tha, thúc giục lòng người. III. Kết luận Đoạn thơ đoạn thơ hay Đất nước. Nhà thơ thể suy nghĩ mẻ đất nước giọng trữ tình, ngào. Câu chuyện đất nước người câu chuyện trái tim, vừa thiêng liêng, cao cả, vừa gắn bó, thân thiết. Từ suy nghĩ tình cảm ấy, đối diện với kẻ thù dân tộc, hẳn người ta phải biết làm cho Tổ quốc, giang sơn. Ngày nay, đất nước bóng quân thù. Nhưng trách nhiệm công dân đất nước cần đặt thường xuyên, câu chuyện không cũ. Read more: http://taplamvan.edu.vn/dat-nuoctrich-truong-ca-mat-duong-khat-vong-cua-nguyen-khoadiem/#ixzz3mduXV9WQ . Đất nước trích trường ca Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm September 22, 2014 - Chuyên mục: Văn mẫu THPT - Tác giả: qt Đề bài: Bình giảng đoạn thơ sau đây trong bài Đất nước (trích trường. trường ca Mặt đường khát vọng) của Nguyễn Khoa Điềm: Trong anh và em hôm nay … Làm nên Đất Nước muôn đời. Phân tích đề Đề yêu cầu phân tích một đoạn trong bài Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm. Cần. phú. Đất nước được trích trong trường ca Mặt đường khát vọng (1971) khá điển hình cho vẻ đẹp của thơ Nguvền Khoa Điềm những năm tháng ấy. Đoạn trích ở trên thế hiện suy nghĩ của nhà thơ Nguyễn Khoa
- Xem thêm -

Xem thêm: Đất nước trích trường ca mặt đường khát vọng của nguyễn khoa điềm , Đất nước trích trường ca mặt đường khát vọng của nguyễn khoa điềm , Đất nước trích trường ca mặt đường khát vọng của nguyễn khoa điềm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn