Bình giảng bài thơ việt bắc của tố hữu

4 438 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2015, 16:59

. Bình giảng bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu September 21, 2014 - Chuyên mục: Văn mẫu THPT - Tác giả: qt Đề bài: Bình giảng đoạn thơ sau trong bài Việt Bắc của Tố Hữu: Ta về, mình. tiếng hát ân tình thủy chung. Việt Bắc là một trong những bài thơ hay nhất của Tố Hữu. Lời thơ như khúc hát ân tình tha thiết về Việt Bắc, quê hương của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ kháng. là bài thơ hay của Tố Hữu. Ở đó, nhà thơ thể hiện sự tài hoa của mình trên nhiều phương diện của nghệ thuật sáng tạo thi ca. Sự tài hoa ấy được dẫn dắt của một điệu tâm hồn đầy tình nghĩa của
- Xem thêm -

Xem thêm: Bình giảng bài thơ việt bắc của tố hữu , Bình giảng bài thơ việt bắc của tố hữu , Bình giảng bài thơ việt bắc của tố hữu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn