Giáo án tiếng việt 3 tuần 17 bài luyện từ và câu ôn về từ chỉ đặc điểm, ôn tập câu ai thế nào dấu phẩy

2 420 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2015, 23:22

. Giáo án Tiếng việt 3 LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾT 17: ÔN VỀ TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM. ÔN TẬP CÂU AI THẾ NÀO? DẤU PHẨY. I. Mục đích yêu cầu: - Ôn về từ chỉ đặc điểm của người và vật. Ôn tập câu Ai thế nào? . HS sửa bài. - Cả lớp và GV nhận xét, sửa chữa. Bài tập 3: - Tiếp tục ôn luyện về dấu phẩy. - HS đọc yêu cầu bài tập. - - HS làm việc cá nhân. 2 HS làm bài trên bảng phụ. - Cả lớp và GV. được dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu. HS khá giỏi làm cả bài tập 3 II. Chuẩn bị: Bảng viết sẵn bài tập 1,2. III. Các hoạt dộng dạy học: A.Kiểm tra bài cũ: HS nêu miệng bài tập 1 ,3 tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 17 bài luyện từ và câu ôn về từ chỉ đặc điểm, ôn tập câu ai thế nào dấu phẩy , Giáo án tiếng việt 3 tuần 17 bài luyện từ và câu ôn về từ chỉ đặc điểm, ôn tập câu ai thế nào dấu phẩy , Giáo án tiếng việt 3 tuần 17 bài luyện từ và câu ôn về từ chỉ đặc điểm, ôn tập câu ai thế nào dấu phẩy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn