Giáo án tiếng việt 3 tuần 17 bài kể chuyện mồ côi xử kiện

2 313 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2015, 23:22

. Giáo án Tiếng việt 3 Kể chuyện Tiết 49,50: Mồ côi xử kiện I. Mục tiêu * Kể chuyện - Rèn kĩ năng nói : dựa vào trí nhớ và tranh minh hoạ, HS kể lại được toàn bộ câu chuyện Mồ Côi xử kiện - kể. hoạ chuyện trong SGK HS : SGK III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Kể chuyện 1. GV nêu nhiệm vụ - Dựa theo 4 tranh minh hoạ, kể lại toàn bộ câu chuyện Mồ Côi sử kiện. 2. HD kể toàn bộ câu chuyện. giỏi kể mẫu đoạn 1 - 3 HS tiếp nối nhau kể đoạn 1,2 ,3 - GV và HS nhận xét, bình chọn bạn kể hay nhất - 1 HS kể toàn chuyện IV. Củng cố, dặn dò - Nêu nội dung chuyện ? ( Ca ngợi chàng Mồ Côi thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 17 bài kể chuyện mồ côi xử kiện , Giáo án tiếng việt 3 tuần 17 bài kể chuyện mồ côi xử kiện , Giáo án tiếng việt 3 tuần 17 bài kể chuyện mồ côi xử kiện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn