Giáo án tiếng việt 3 tuần 16 bài tập đọc về quê ngoại

2 334 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2015, 22:03

Giáo án Tiếng việt TẬP ĐỌC TIẾT 48: VỀ QUÊ NGOẠI I. Mục đích yêu cầu : - Đọc trôi chảy toàn bài. - Đọc đúng, rành mạch; Biết ngắt nghỉ nhịp thơ lục bát. - Hiểu nội dung bài: Bạn nhỏ thăm quê ngoại, thấy yêu thêm cảnh đẹp quê, yêu thêm người nông dân làm lúa gạo. ( trả lời câu hỏi SGK; thuộc 10 dòng thơ đầu). II. Chuẩn bị : Bảng phụ viết thơ. III. Các hoạt động dạy học: A.Kiểm tra cũ: Đọc trả lời câu hỏi Đôi bạn. B.Dạy mới: Hoạt động 1: Luyện đọc - Đọc tiếng, từ khó bài. Biết ngắt nghỉ nhịp thơ. - GV đọc mẫu. - GV hướng dẫn HS luyện đọc: .Luyện đọc câu thơ. Chú ý luyện đọc từ khó câu. .Luyện đọc khổ thơ trước lớp giải nghĩa từ: hương trời, chân đất, quê ngoại .Luyện đọc khổ thơ nhóm. .HS lớp đọc đồng thơ. Hoạt động 2: Tìm hiểu - Hiểu nội dung thơ. - HS đọc thầm khổ thơ 1, trình bày cá nhân câu hỏi 1,2,3 sgk. - HS đọc thầm khổ thơ 2, trình bày cá nhân câu hỏi sgk. - HS đọc thơ, thảo luận nhóm đôi câu hỏi : Chuyến thăm quê ngoại làm bạn nhỏ có thay đổi? trình bày trước lớp. Hoạt động 3: Học thuộc lòng thơ. - Đọc trôi chảy toàn bài; học thuộc thơ. - GV hướng dẫn HS học thuộc lòng thơ. - HS thi đọc thuộc lòng trước lớp. C. Củng cố, dặn dò: - Đọc thuộc thơ chuẩn bị “Mồ Côi xử kiện.” . Giáo án Tiếng việt 3 TẬP ĐỌC TIẾT 48: VỀ QUÊ NGOẠI I. Mục đích yêu cầu : - Đọc trôi chảy toàn bài. - Đọc đúng, rành mạch; Biết ngắt nghỉ hơi đúng. Bảng phụ viết bài thơ. III. Các hoạt động dạy học: A.Kiểm tra bài cũ: Đọc và trả lời câu hỏi bài Đôi bạn. B.Dạy bài mới: Hoạt động 1: Luyện đọc - Đọc đúng các tiếng, từ khó trong bài. Biết ngắt. động 3: Học thuộc lòng bài thơ. - Đọc trôi chảy toàn bài; học thuộc bài thơ. - GV hướng dẫn HS học thuộc lòng bài thơ. - HS thi đọc thuộc lòng trước lớp. C. Củng cố, dặn dò: - Đọc thuộc bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 16 bài tập đọc về quê ngoại , Giáo án tiếng việt 3 tuần 16 bài tập đọc về quê ngoại , Giáo án tiếng việt 3 tuần 16 bài tập đọc về quê ngoại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn