Giáo án tiếng việt 3 tuần 16 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ thành thị nông thôn, dấu phẩy

2 384 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2015, 22:03

. Giáo án Tiếng việt 3 LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾT 16: TỪ NGỮ VỀ THÀNH THỊ, NÔNG THÔN. DẤU PHẨY. I. Mục đích yêu cầu: - Mở rộng vốn từ về thành thị, nông thôn .Ôn luyện về dấu phẩy. - Nêu. sẵn bài tập 3. III. Các hoạt dộng dạy học: A.Kiểm tra bài cũ: HS nêu miệng bài tập 1 ,3 tiết 15. B. Dạy bài mới: Hoạt động : Hướng dẫn HS làm bài tập. Bài tập 1: - Mở rộng vốn từ về thành thị, . một số từ ngữ nói về chủ điểm thành thị và nông thôn ( tên một số thành phố và vùng quê ở nước ta; tên các sự vật và công việc thường thấy ở thành phố, nông thôn). - Đặt được dấu phẩy vào chỗ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 16 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ thành thị nông thôn, dấu phẩy , Giáo án tiếng việt 3 tuần 16 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ thành thị nông thôn, dấu phẩy , Giáo án tiếng việt 3 tuần 16 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ thành thị nông thôn, dấu phẩy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn