Bình luận câu tục ngữ có chí thì nên

2 742 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2015, 16:01

Bình luận câu tục ngữ Có chí nên” November 13, 2014 - Chuyên mục: Văn mẫu THCS - Tác giả: Thu Huyền Đề bài: Bình luận câu tục ngữ: "Có chí nên” Sống phải có lĩnh. Nhờ có lĩnh mà ta vượt qua thử thách đường đời tới thành công. Nói lĩnh sống, dân gian có câu tục ngữ thật chí lí: “Chí” lòng tâm, kiên trì nhẫn nại. Chí tự minh phấn đấu, vươn lên, không ỷ vào người khác. Chí chí khí, bền bỉ. “Nên ” có nghĩa thắng lợi, thành công, tốt đẹp mà ta thu được. “Có chí” điều kiện, nguyên nhân; "nên” hệ quả, kết quả. Câu tục ngữ thật cô đúc, ngắn gọn có từ mà nêu iên học sâu sắc, nhắc nhở người rèn luyện ý chí, tình thần bền bỉ, lòng tâm để vượt qua Ihử thách, khó khăn, vươn lên giành nhiều thắng lợi gặt hái nhiều thành công. Có chí tức có lĩnh sống đẹp. Không nhầm lẫn “chí” với “trí”, “Trí” trí tuệ, lí trí, trí khôn, hiểu biết, trí thông minh. Nhờ học hỏi mà ta có trí. Nhờ rèn luyện thử thách gian khổ mà ta có chí. Trí chí hai phẩm chất tốt đẹp người. Mọi tài lỗi lạc xưa có chí có trí người. Có chí nên “Có chí” chịu đựng được, đứng vững trước thử thách khó khăn, không bị gục ngã trước thất bại tạm thời. Đi học, làm, sản xuất, kinh doanh, v.v… cần có chí. Chí cao sức bền tới thành công. Đường đời khó khăn (thế lộ nan) nên ta phải có chí. Đường xa, núi cao, dốc thẳm, sông sâu, tuyết dày…phải có chí vượt qua được. Đi thi phải có chí “cá vượt Vũ Môn”. Kéo pháo vào đánh Pháp Điện Biên, đội ta thể tâm: “Dốc núi cao cao lòng tâm cao núi”. “Nước chảy đá mòn”, “Kiến tha lâu đầy tổ”, “Có công mủi sắt có ngày nên kim ”, tất nói lên chí. Tuổi trẻ đường học tập, tiến quân vào mặt trận khoa học kĩ thuật phải có chí thực ước mơ hoài bão mình, đem tài sức góp phần xứng đáng vào công công nghiệp hóa, đại hóa đất nước. Học tập câu tục ngữ "Có chí nên ” ta thêm thấm thía lời dạy Bác Hồ: “Không có việc khó Chỉ sợ lòng không bền Đào núi lấp biển, Quyết chí làm nên”. Read more: http://taplamvan.edu.vn/binh-luan-cau-tuc-ngu-co-chi-thi-nen/#ixzz3mXygxX00 . Bình luận câu tục ngữ Có chí thì nên November 13, 2014 - Chuyên mục: Văn mẫu THCS - Tác giả: Thu Huyền Đề bài: Bình luận câu tục ngữ: " ;Có chí thì nên Sống phải có bản lĩnh. Nhờ có bản. và gian khổ mà ta có chí. Trí và chí là hai phẩm chất tốt đẹp nhất của con người. Mọi tài năng lỗi lạc xưa nay đều có chí và có trí hơn người. Có chí thì nên Có chí thì mới có thể chịu đựng. người khác. Chí là chí khí, sự bền bỉ. Nên ” có nghĩa là thắng lợi, thành công, sự tốt đẹp mà ta thu được. Có chí là điều kiện, là nguyên nhân; " ;nên là hệ quả, kết quả. Câu tục ngữ thật
- Xem thêm -

Xem thêm: Bình luận câu tục ngữ có chí thì nên , Bình luận câu tục ngữ có chí thì nên , Bình luận câu tục ngữ có chí thì nên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay