Phân tích bài thơ lão nông và các con của la phông

3 1,264 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2015, 16:59

Phân tích thơ Lão nông La Phông-ten November 12, 2014 - Chuyên mục: Văn mẫu THCS - Tác giả: Thu Huyền Đề bài: Phân tích thơ "'Lão nông con” La Phông-ten. Lao động vẻ vang. Lao động nghĩa vụ. Lao động cần thiết, … tục ngữ có câu: “Có làm có ăn – dễ đem phần đến cho.” Có biết câu nói lao động mà lời hay ý đẹp. Cách ba kỉ, nhà thơ La Phông-ten học tập kế thừa văn học dân gian Pháp nhà văn tiền bối viết ngụ ngôn Edốp, Babriux, Pheđrô,… để sáng tạo nên thơ ngụ ngôn bất hủ “Lão nông con”. Bài thơ mượn lời cha dặn để nói lao động ca ngợi sức lao động sáng tạo. Tác giả không thuyết lý, mà sử dụng ngụ ngôn hình thức thơ ca để chuyển tải lời giáo huấn cha giá trị lao động. Bài thơ ngụ ngôn tạo nên tình điển hình: Cha trước lúc qua đời gọi đến để dặn dò. Lời cha dặn trở thành lời trăng trối, (nói giối giăng được). Một không khí thiêng liêng. Chỉ có bất hiếu không nghe lời cha giây phút trang nghiêm vậy. Nếu chưa hiểu tình xem thiếu tiền đề để cảm nhận thơ. Câu chuyện cha kể, cha dặn phút lâm chung đơn giản mà cảm động. Mở đầu thơ hai câu câu cách ngôn. Phải biết lao động, phải cần cù gắng sức, ấm no, dư dật: “Hãy lao động cần cù gắng sức, Ấy chân lưng sung túc đời.” Cha phú nông, nông dân giàu có. Nhờ cần cù, lao động mà có gia sản: số ruộng đất để lại cho con. Trước lúc chết gọi lại để chia gia tài mà để dặn dò điều thiết tha. Cha khuyên ruộng đất gia tài, gia sản, không bán đi. Nhà nông bán ruộng đất chẳng khác tự chặt chân tay mình, triệt đường sinh sống. Bài thơ ngụ ngôn “Lão nông con” thơ hay, hấp dẫn, hóm hỉnh, thấm thía Điều thứ hai cha dặn, có nói thầm: có kho vàng ông bà chôn ruộng mà lâu cha tìm chưa thấy: “Kho vàng chôn chân kia, Cna chỗ. Kiên trì gắng công.” Các phải thay cha, gắng công tìm kiếm, nhớ kiên trì, bền bỉ. Cha dặn tiếp cần cù cày xới, không bỏ hoang đất, mùa qua mùa khác phải cần cù, chịu khó xốc ruộng lên. Đây câu thơ dịch hay: “Xốc ruộng lên tháng tám sau mùa, Tay cày, tay cuốc, tay bừa, Xới qua xới lại, chẳng chừa chỗ không.” Cha động viên khẳng định. Đây ý lời cha: “Tìm khắc thấy: cuối thắng” Có niềm tin cậy vào đàn hiếu thảo đứng xung quanh cha phút lâm chung. Ba chữ “tìm khắc thấy” dịch ý câu thơ tiếng Pháp, đầy ấn tượng mạnh mẽ lòng, tình thương cha. Bốn câu hệ quả. Các làm theo lời cha dặn. Kho vàng chôn đất (nghĩa đen) chưa tìm thấy nhờ cần cù, siêng cấy cày mà mùa sau, cuối năm tìm kho vàng đích thực “lúa tốt bời bời bội thu”. Vàng tìm thấy hoa lợi, ngũ cốc, lương thực, thực phẩm. Vàng tạo nên công sức mồ hôi. Bởì người đời gọi hạt gạo hạt vàng, hạt ngọc thế. Do đó, câu chuyện cha dặn giữ đất đào đất tìm vàng thực chất lời dạy: giữ lấy ruộng vườn, cần cù chịu khó cấy cày chăm bón trở nên ấm no, giàu có. Bốn câu cuối lời bàn, lời bình luận nhà thơ. Có ý chính: khen ông bố (người phú nông) khôn ngoan. Câu thơ dịch sát nghĩa hóm hỉnh (giấu mô: giấu đâu):. “Vàng với bạc giấu mô chằng thấy Rõ ràng ông bố khôn ngoan Hai câu cuối khẳng định học, chân lý. Câu thơ dịch sát nghĩa, hay. Câu thơ tiếng Pháp đại ý: Trước lúc chết, cha bảo con: lao động kho vàng. Nhà thơ Tú Mỡ dịch thành: “Trước từ giã trần gian, Lấy câu “lao động vàng” dạy con.” Bài thơ ngụ ngôn “Lão nông con” thơ hay, hấp dẫn, hóm hỉnh, thấm thía. Chuyện kể chuyện giấu vàng tìm vàng. Mở đầu câu thơ nói lên châm ngôn sống: Phải lao động chịu khó làm ăn. Kết thúc thơ chân lý đúc kết: lao động kho vàng, kho báu. Thật giản dị mà ý nhị, sâu sắc. Nhà thơ Tú Mỡ dịch sáng tạo, hay thơ này. Read more: http://taplamvan.edu.vn/phan-tich-bai-tho-lao-nong-va-cac-con-cua-la-phongten/#ixzz3mXwuSTij . Phân tích bài thơ Lão nông và các con của La Phông- ten November 12, 2014 - Chuyên mục: Văn mẫu THCS - Tác giả: Thu Huyền Đề bài: Phân tích bài thơ "&apos ;Lão nông và các con của La Phông- ten. Lao. “lao động là vàng” dạy con. ” Bài thơ ngụ ngôn Lão nông và các con là một bài thơ hay, hấp dẫn, hóm hỉnh, thấm thía. Chuyện kể là chuyện giấu vàng và tìm vàng. Mở đầu là 2 câu thơ nói lên một. bất hủ như bài Lão nông và các con . Bài thơ mượn lời cha dặn để nói về lao động và ca ngợi sức lao động sáng tạo. Tác giả không thuyết lý, mà đã sử dụng ngụ ngôn dưới hình thức thơ ca để chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích bài thơ lão nông và các con của la phông , Phân tích bài thơ lão nông và các con của la phông , Phân tích bài thơ lão nông và các con của la phông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay