Kể sáng tạo truyện thỏ thầy kiện

2 486 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2015, 13:32

Kể sáng tạo truyện Thỏ thầy kiện” October 20, 2014 - Chuyên mục: Văn mẫu THCS - Tác giả: Thu Huyền Đề bài: Kể sáng tạo truyện "Thỏ thầy kiện". Vào buổi sáng ung dung gặm cỏ bên đường, thấy Rốc- say, người thợ săn tiếng vùng thất thểu. Tôi hỏi han biết chuyện buồn anh. Rốc-say Thi-say vào rừng bẫy thú. Bẫy Rốc-say bị sập có vết máu, không thấy thú đâu. Nghi ngờ Rốc-say qua thăm bẫy Thi-say. nhiên bẫy có hươu. Rốc-say đem chuyện nói với vợ, bảo: "Chuyện lạ đời, Hươu chạy từ chui vào bẫy. Như Thi-say đánh tráo rồi" Rốc-say nghe lời vợ kiện quan. Rốc-say Thi-say mời đến, quan lại phán: "Xưa vật nằm đất nhà thuộc người ấy. Cho nên Thi-say Hươu". Rốc-say tức giận, xin xử lại tìm thầy kiện. Nghe Rốc-say nói, bực mình: "Quan mà hồ đồ vậy”. Và nhận lời làm thầy kiện cho Rốc-say. Rốc-say mừng tin tưởng Thỏ thông minh mà. Tôi đưa điều kiện thắng Rốc-say trà còng cho bó củ cải đỏ nải chuối, hẹn ngày mai chỗ này. Tới nơi, thấy Rốc-say đứng tự bao giờ. Tôi cà kê hết gặm cỏ nằm lăn vểnh tai… khiến Rốc-say sổt ruột, sợ bị trê hẹn. Chốc chốc Rốc-say thúc giục, thản nhiên trả lời: - Đừng cuống lên vậy. Tôi thu xếp hết rồi, không việc gì! Rốc-say đành chịu. Trong Rốc-say sốt ruột thỏ bình tĩnh nhàn nhã Mặt trời gần đứng bóng, Rốc-say đến cửa quan, lúc tan hầu. Vừa thấy Rốc-say quan vội quát mắng: "Sao nhà người vác mặt đến. Ta không xử nữa, y án mà thi hành". Rốc-say xanh mặt, không nói lời nào. Tôi liền bước ra, cúi đầu chào quan thưa: - Xin quan bớt giận, lỗi Rốc-say mà nơi tôi. Tôi giữ bác lại để xem chuyện lạ đời mà bỏ qua được. Quan dịu giọng: - Chuyện lạ nào, nhà người kể lại cho ta nghe. Thế bịa câu chuyện: "Tôi đường thấy đàn cá đông không kể xiết. Chúng bò lên đường leo lên cây, hái mà ăn”. Vừa nghe đến đó, quan đập bàn: ‘Thằng láo thật. Làm có chuyện cá trèo lên hái qua bao giờ!". Tôi bình tĩnh thưa: - Bẩm quan, mà có người cho có thực đấy! Vậy quan có tin Hươu trèo lên chui qua bẫy không ạ? Không đợi quan trả lời nóí tiếp: "Nếu quan không tin cá biết trèo quan lại cho Hươu biết trèo? Để xử Rốc-say thua kiện” Nghe nói thế, quan ngẩn người lúc, tuyên bố hủy án hôm trước. Rốc-say thắng kiện Hươu thuộc Rốc-say Read more: http://taplamvan.edu.vn/ke-sang-tao-truyen-tho-thay-kien/#ixzz3mXJce4vZ . Kể sáng tạo truyện Thỏ thầy kiện October 20, 2014 - Chuyên mục: Văn mẫu THCS - Tác giả: Thu Huyền Đề bài: Kể sáng tạo truyện " ;Thỏ thầy kiện& quot;. Vào một buổi sáng tôi đang. xử lại và đi tìm thầy kiện. Nghe Rốc-say nói, tôi bực mình: "Quan gì mà hồ đồ như vậy”. Và tôi nhận lời làm thầy kiện cho Rốc-say. Rốc-say mừng vô kể bởi tin tưởng tôi là Thỏ rất thông minh. giọng: - Chuyện lạ như thế nào, nhà người kể lại cho ta nghe. Thế là tôi bịa ra câu chuyện: "Tôi đang đi giữa đường thấy một đàn cá đông không kể xiết. Chúng bò lên đường rồi leo cả lên
- Xem thêm -

Xem thêm: Kể sáng tạo truyện thỏ thầy kiện , Kể sáng tạo truyện thỏ thầy kiện , Kể sáng tạo truyện thỏ thầy kiện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn