Kể sáng tạo truyện mị châu trọng thủy bằng lời tự thuật của an dương vương

2 2,239 4
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2015, 13:32

Kể sáng tạo truyện Mị Châu Trọng Thủy lời tự thuật An Dương Vương October 20, 2014 - Chuyên mục: Văn mẫu THCS - Tác giả: Thu Huyền Đề bài: Kể sáng tạo truyện “Mị Châu – Trọng Thủy” lời tự thuật An Dương Vương. Hôm nay, ta thành thật thú nhận tội lỗi vô tình để xảy cho đất nước nhân dân Âu Lạc quộc chiến tranh mà có. Ta An Dương Vương, vị vua xây nên thành cổ Loa bền vững thần Kim Quy trao tặng lẫy thần nên giữ bình yên cho muôn dân. Lúc đó, Triệu Đà sang xâm lược nhiều lần phải thất bại trước nỏ thần linh thiêng kì diệu ấy: Chỉ cần mũi tên bắn có quân sĩ gục ngã. Tức giận, chờ đợi thời cơ; ta tự đắc trước chiến công nên không dè dặt nghĩ đến âm mưu hiểm độc Triệu Đà. Một ngày kia, tên tâm phúc Triệu Đà mang lễ vật đến xin cầu hòa. Ta nhận lời không muốn kéo dài binh đao khói lửa. Từ đó, cho trai Trọng Thủy sang lân la với gái ta Mị Châu. Trọng Thủy chàng trai lịch lãm nên dễ dàng lấy lòng cha ta. Thế rồi, Triệu Đà thức mang lễ vật đến cầu hôn Mị Châu cho Trọng Thụy. Đã từ lâu Mị Châu phải lòng Trọng Thủy nên ta lí mà từ chối. Chúng cưới sống thuận hòa hạnh phúc. Nhưng ta, Trọng Thủy khác thường. Một thời gian, Trọng Thủy xin phép thăm cha không quay trở lại. Ta cho quân bày yến tiệc rót rượu cho Trọng Thủy từ chối. Ngược lai, lại mời ta uống liên tiếp ta say thoáng thấy bóng qua ta nữa. Đến tỉnh lại, ta thấy Trọng Thủy ngồi bên cạnh ta cung kính nói: - Thưa nhạc phụ, người khỏe chưa? - Ta khỏe rồi. Sao không đến với Mị Châu? Ta thào. - Hiền thê đà có nô tì chăm sóc rồi! Hắn nhỏ nhẹ đáp. Ta lại nói tiếp: - Được rồi, đến thăm vợ đi. Hắn kính cẩn chào: - Xin phép nhạc phụ, đi. Vua An Dương Vương không cảnh giác trước kẻ thù nên nghiệp bị sụp đổ Tất nghi ngờ ta từ trước đến tan biến hết. Đang sống yên vui, bất ngờ Trọng Thủy lại xin nước khiến Mị Châu buồn bã vô cùng. Chỉ ngày sau, Triệu Đà ùn ùn kéo đại quân sang. Ta ngạc nhiên quá, tin tưởng vào nỏ thần nên ung dung ngồi đánh cờ chờ quàn giặc đến gần thành bắn luôn. Không ngờ, nỏ thần hết hiệu nghiệm mà quân thù vào thành. Vừa hoảng sợ thắc mắc ta không hiểu lí mà nỏ thần không ứng nghiệm nữa. Cuối trước tình cấp bách ta Mị Châu lên ngựa tháo chạy phía đông. Nhưng chạy đến đâu nghe tiếng reo hò quân giặc đuổi theo. Cùng đường, ta hướng mắt phía biển khơi gọi thần Kim Quy cứu giúp. Bỗng thần lên dõng dạc nói: “Giặc sau lung nhà vua đó!". Ta quay lại nhìn có Mị Châu với áo lông ngỗng trụi lông. Ta hiểu tất cả. Thì bọn giặc dò theo dấu lông ngồng để đến đây. Và Mị Nương, đứa gái thơ ngây ta vô tình tiết lộ bí mật quốc gia cho tên gián điệp Trọng Thủy ta có ngày này. Quá tuyệt vọng, không đường khác ta rút gươm chém chết Mị Châu rồỉi tự tử. Nhưng thần Kim Quy lại rẽ mặt nước cho ta xuống biển. Đây câu chuyện thật đời ta, vua An Dương Vương không cảnh giác trước kẻ thù nên nghiệp bị sụp đổ. Ta mong kẻ kế vị sau xem học xương máu mà giữ Read more: http://taplamvan.edu.vn/ke-sang-tao-truyen-mi-chau-trong-thuy-bang-loi-tu-thuatcua-an-duong-vuong/#ixzz3mXKTBjC0 . Kể sáng tạo truyện Mị Châu Trọng Thủy bằng lời tự thuật của An Dương Vương October 20, 2014 - Chuyên mục: Văn mẫu THCS - Tác giả: Thu Huyền Đề bài: Kể sáng tạo truyện Mị Châu – Trọng Thủy . Châu – Trọng Thủy bằng lời tự thuật của An Dương Vương. Hôm nay, ta thành thật thú nhận tội lỗi của mình đã vô tình để xảy ra cho đất nước nhân dân Âu Lạc một quộc chiến tranh mà đáng lẽ không. là Trọng Thủy sang lân la với con gái ta là Mị Châu. Trọng Thủy là chàng trai lịch lãm nên hắn dễ dàng lấy được lòng cha con ta. Thế rồi, Triệu Đà chính thức mang lễ vật đến cầu hôn Mị Châu
- Xem thêm -

Xem thêm: Kể sáng tạo truyện mị châu trọng thủy bằng lời tự thuật của an dương vương , Kể sáng tạo truyện mị châu trọng thủy bằng lời tự thuật của an dương vương , Kể sáng tạo truyện mị châu trọng thủy bằng lời tự thuật của an dương vương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn